V Novem mestu gostili predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča

datum: 22. 05. 2020

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Igor Zorčič je danes v Novem mestu začel niz obiskov občin po vsej Sloveniji. Z županom Gregorjem Macedonijem sta si v luči vnovičnega odprtja šol ogledala, kako poteka pouk na Osnovni šoli Center. Na delovnem srečanju na rotovžu se je predsednik seznanil z aktualnimi projekti v Mestni občini Novo mesto, kot so nadaljevanje prenove mestnega jedra, gradnja odseka tretje razvojne osi in načrtovana gradnja prvega plavalnega kompleksa v regiji. Sledil je obisk v Krajevni skupnosti Bučna vas, kjer so člani sveta predstavili življenje v neposredni bližini največjih romskih naselji, obisk pa se je zaključil v Olimpijskem centru Novo mesto v Češči vasi.

Ob ogledu poteka pouka in pogovoru z vodstvom Osnovne šole Center sta predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in župan Gregor Macedoni iz prve roke dobila informacije o tem, kako je potekalo izobraževanje v času epidemije in kako poteka prvi teden po vnovičnem odprtju šol. Pri tem sta pohvalila organizacijo zaposlenih in vzorno upoštevanje sprejetih ukrepov s strani šolarjev in njihovih staršev.

Med delovnim srečanjem na rotovžu je predsednik Državnega zbora Igor Zorčič dobil oris aktualnih projektov in dogajanja v Mestni občini Novo mesto, pri čemer je potrdil skupno namero države in lokalne skupnosti, da je potrebno storiti vse, da se gradnja prvega odseka tretje razvojne osi med Mačkovcem in Revozom začne čim prej.

Med srečanjem s člani sveta Krajevne skupnosti Bučna vas je bila osrednja tema življenje v neposredni bližini največjih romskih naselij Žabjak in Brezje. Sogovorniki se strinjajo, da odlašanje z ukrepanjem ne izboljšuje situacije in da je rešitev v medresorskem ukrepanju na ravni države, predvsem na področjih sociale, izobraževanja, delovno-pravne zakonodaje, kazenskega prava in varnosti.

Ob zaključku obiska je sledil obisk Olimpijskega centra Novo mesto – najpomembnejši pridobitvi na področju slovenske športne infrastrukture v zadnjih letih, s pokritima vrhunskima vadbenima površinama za kolesarje in atlete, ki ga želimo v Novem mestu nadgrajevati: letos z dodatno tribuno in pripadajočim garderobno – sanitarnim objektom, v nekaj letih pa tudi s prvim pravim plavalnim kompleksom v širši regiji.

DSC_8666

nazaj