Minister Vizjak obljubil podporo pomembnim novomeškim projektom

datum: 22. 05. 2020

Novo mesto je danes obiskal minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Ne delovnem srečanju z županom Gregorjem Macedonijem so bili v ospredju nekateri ključni razvojni projekti – južna trasa tretje razvojne osi, regionalne kolesarske povezave in načrtovani bazenski kompleks v Češči vasi. Na ogledu deponije podjetja Cerod v Leskovcu je minister predstavil načrt države za reševanje težav nakopičenih količin odpadne embalaže, v katerega je že vključena tudi Komunala Novo mesto.

Minister Andrej Vizjak in župan Gregor Macedoni sta med delovnim srečanjem v luči sprejetih ukrepov za zagon investicij usklajevala procedure, ki bi pripomogle k nadaljnjemu uresničevanju ključnih novomeških razvojni projektov. Strinjala sta se, da sta trasi obeh novomeških obvoznic v sklopu tretje razvojne osi s sprejetim državnim prostorskim načrtom jasno določeni, zato je potrebno nadaljnja prizadevanja namesto v morebitno spreminjanje trase usmeriti v čimprejšnji začetek gradnje na vzhodu (Mačkovec – Revoz) in projektiranje na zahodni strani mesta.

Delovnemu srečanju je sledil ogled deponije podjetja Cerod v Leskovcu, kjer so bili predstavljeni nadaljnji načrti za gradnjo regijskega obrata za mehansko – biološko obdelavo odpadkov, inovativna rešitev dolgoletne težave s smradom iz odlagališča, ki ima za stranski produkt uporabno biomaso, minister Andrej Vizjak pa je potrdil, da bo država v letošnjem letu poskrbela za odvoz embalaže, nakopičene v komunalnih podjetjih in do prihodnjega leta vzpostavila sistemske  rešitve za dolgoročnejše reševanje te problematike.

Podporo vladnim ukrepom za zagon investicij je izrekel tudi predstavnik nevladnih okoljevarstvenikov – Jože Povšič iz Dolenjskega ekološkega zavoda. 

DSC_8920

DSC_8951

DSC_9079

nazaj