viburnum-g3b55630b4_1920.jpg

Podaljšan rok: do 27. oktobra možnost prijave škode po pozebi

datum: 20. 10. 2021

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zbiramo vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v tekoči kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021, dotične vloge pa lahko oddate do srede, 27. oktobra 2021. Potencialni oškodovanci z območja Mestne občine Novo mesto boste vloge za prijavo škode prejeli na dom in jih, v kolikor boste to želeli, izpolnjene predali občini, kjer jih bomo nato v reševanje predala Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Slednji bodo o vlogah presojali, oškodovance pa o statusu vlog obvestili do konca aprila 2022.

Potencialni oškodovanci v obrazce, ki jih boste prejeli na dom, vpišete podatke o odstotku poškodovanosti posamezne kulture in priložite dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnic ipd.). V primeru sklenjenega zavarovanja kmetijske proizvodnje lahko priložite kopijo zavarovalne police in če z njim že razpolagate, tudi dokazilo o izplačilu zavarovalnine.

Oškodovanci z območja Mestne občine Novo mesto izpolnjene in podpisane obrazce (skupaj z dokazili) pošljete po pošti ali prinesete osebno na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno 27. oktobra 2021.

Za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila lahko oškodovanci pokličete na Mestno občino Novo mesto na telefonsko številko 07/39 39 272 (Klavdija Seničar) ali 07/ 39 39 278 (Klara Golić).

Povezane novice

06. oktober

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG ZARADI POSLEDIC POZEBE V LETU 2021 V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI

Občane obveščamo, da bomo na Mestni občini Novo mesto na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje z dne 1. oktobra letos zbirali vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe...

več >

nazaj