Ovojnica

datum: 07. 09. 2016

Dolenjski uradni list 39 - 2016

VLAGATELJ (ime in priimek, ulica, hišna št. in kraj):

 

…………………………………………………………..

 

…………………………………………………………..

 

…………………………………………………………..

 

…………………………………………………………..

 

 

Vlogo prevzel:

(vpiše vložišče, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto)

 

Datum in čas prejema ovojnice:

_______-______/2016 (vsaka vloga - nova zadeva)

 

 

 

 

 

 

 

NE ODPIRAJ  -  VLOGA NA JAVNI RAZPIS                                                 MESTNA OBČINA NOVO MESTO

ZA PODELJEVANJE IZREDNIH ŠTIPENDIJ

IN ENKRATNIH DENARNIH POMOČI ZA                                                     Seidlova cesta 1

IZOBRAŽEVANJE PERSPEKTIVNIM                                                           8000 NOVO MESTO     

POSAMEZNIKOM MESTNE OBČINE

NOVO MESTO ZA ŠOLSKO                                                                         

OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017                         

nazaj