vodilna slika

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 16. 05. 2016

Dolenjski uradni list 30 - 2016

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel

 

O D L O K

 

o razglasitvi  nepremičnih kulturnih spomenikov

lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

 

(1) S tem odlokom Mestna občina Novo mesto posamezne enote kulturne dediščine razglaša za kulturne spomenike lokalnega pomena. 

(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja.

 

 

II. KULTURNI SPOMENIKI LOKANEGA POMENA

 

2. člen

 

 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik)  se razglasijo naslednje enote dediščine:

 

Arheološka najdišča

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

 1.  

8619

Brezje pri Ratežu – Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški boršt

   

22374

Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd

   

8638

Dolenja vas pri Otočcu – Rimskodobno grobišče

   

8616

Gorenje Kamenje – Gradišče sv. Duh

   

8642

Gorenje Kamenje – Prazgodovinska gomila Strmec

   

29443

Male Brusnice – Prazgodovinska gomila Hrib

   

8709

Novo mesto – Arheološko najdišče Groblje

   

8710

Novo mesto – Arheološko najdišče Marof

   

22379

Otočec – Arheološko najdišče Košenice  

   

22387

Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče

   

22749

Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama

   

27600

Sela pri Štravberku – Arheološko najdišče Vešče

   

8640

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska gomila Breznik

   

8620

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska naselbina Grac

   

8650

Smolenja vas – Gomilno grobišče

   

8652

Stranska vas pri Novem mestu – Rimskodobno grobišče

   

8627

Zagrad pri Otočcu – Arheološko najdišče Stari grad

   

8656

Ždinja vas – Prazgodovinska gomila

 

 

Stavbe

Profane stavbe

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

20831

Hrušica na Dolenjskem – Brulčev mlin

   

8723

Novo mesto – Dom Janeza Trdine

   

10070

Novo mesto – Domačija Pie in Pina Mlakarja

   

8580

Novo mesto – Domačija Resslova 5

   

10839

Novo mesto – Dvorec Mostek

   

495

Novo mesto – Frančiškanski samostan

   

8512

Novo mesto – Gimnazija

   

8525

Novo mesto – Gostilna Cvelbarjeva 9

   

8572

Novo mesto – Gostilna Kandijska 22

   

8593

Novo mesto – Gostilna Ulica talcev 2

   

8677

Novo mesto – Grad Grm

   

8529

Novo mesto – Hiša Detelova 3

   

8533

Novo mesto – Hiša Glavni trg 1

   

8541

Novo mesto – Hiša Glavni trg 13

   

8542

Novo mesto – Hiša Glavni trg 14

   

8543

Novo mesto – Hiša Glavni trg 16

   

10828

Novo mesto – Hiša Glavni trg 17

   

8544

Novo mesto – Hiša Glavni trg 18

   

8545

Novo mesto – Hiša Glavni trg 19

   

8534

Novo mesto – Hiša Glavni trg 2

   

8550

Novo mesto – Hiša Glavni trg 24

   

8552

Novo mesto – Hiša Glavni trg 26

   

8555

Novo mesto – Hiša Glavni trg 29

   

8556

Novo mesto – Hiša Glavni trg 30

   

8557

Novo mesto – Hiša Glavni trg 31

   

8535

Novo mesto – Hiša Glavni trg 4

   

8536

Novo mesto – Hiša Glavni trg 6

   

8538

Novo mesto – Hiša Glavni trg 8

   

8539

Novo mesto – Hiša Glavni trg 9

   

8559

Novo mesto – Hiša Hladnikova 1

   

8571

Novo mesto – Hiša Kandijska 28

   

8567

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 5

   

8568

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 8

   

8565

Novo mesto – Hiša Muzejska 5

   

8575

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 1, 2

   

8576

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 12

   

8562

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 8

   

8561

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 9

   

8558

Novo mesto – Hiša Rozmanova 1

   

8517

Novo mesto – Hiša Rozmanova 12

   

8519

Novo mesto – Hiša Rozmanova 17

   

8520

Novo mesto – Hiša Rozmanova 19

   

8513

Novo mesto – Hiša Rozmanova 2

   

8521

Novo mesto – Hiša Rozmanova 22

   

8514

Novo mesto – Hiša Rozmanova 4

   

8583

Novo mesto – Hiša Šolska 11

   

8098

Novo mesto – Hiša Trdinova 27

   

15587

Novo mesto – Jakličev toplar

   

8592

Novo mesto – Kapiteljska kašča

   

8569

Novo mesto – Kapiteljska mežnarija

   

8523

Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca

   

8566

Novo mesto – Križatija

   

8584

Novo mesto – Mestna hranilnica

   

10847

Novo mesto – Moška bolnica

   

8511

Novo mesto – Osnovna šola Center

   

8564

Novo mesto – Paučičeva vila

   

8532

Novo mesto – Poštni hlev

   

14405

Novo mesto – Sodišče

   

8560

Novo mesto – Stara gimnazija

   

8761

Novo mesto – Šance

   

8591

Novo mesto – Škofijski dvorec

   

8587

Novo mesto – Vila Trdinova 10

   

8588

Novo mesto – Vila Trdinova 12

   

8589

Novo mesto – Vila Trdinova 21

   

8590

Novo mesto – Vila Trdinova 28

   

8585

Novo mesto – Vila Trdinova 6

   

8745

Novo mesto – Železniška postaja Kandija

   

8696

Sevno na Trški gori – Kozolec na Bajnofu

   

924

Zagrad pri Otočcu – Stari grad

   

8661

Struga pri Otočcu – Grad

   

19144

Trška gora – Grmska zidanica

   

19145

Trška gora – Hiša Trška Gora 29

   

8738

Trška gora – Zidanica Marjana Kozine

   

8748

Uršna sela – Železniška postaja

   

806

Veliki Orehek – Kozolci

 

 

Sakralni spomeniki

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

2088

Gorenje Lakovnice – Cerkev sv. Florijana na Cerovcu

   

2347

Črmošnjice pri Stopičah – Cerkev sv. Marije Magdalene

   

2348

Dolž – Cerkev sv. Kozme in Damijana

   

1679

Gabrje pod Gorjanci – Cerkev sv. Janeza Krstnika

   

2164

Gorenje Kamence – Cerkev sv. Križa

   

2047

Gorenje Kamenje – Cerkev sv. Duha

   

2045

Gorenje Karteljevo – Cerkev sv. Primoža in Felicijana

   

2354

Gornja Težka Voda – Cerkev sv. Urbana 

   

2349

Hrušica na Dolenjskem – Cerkev sv. Jakoba

   

2117

Jurna vas – Cerkev sv. Marjete

   

2578

Laze pri Uršnih selih – Cerkev sv. Matije

   

2087

Ljuben – Cerkev sv. Vida

   

2351

Mali Orehek – Cerkev sv. Andreja

   

2165

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Evangelista v Dolenjih Kamencah

   

2479

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu

   

2080

Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta

   

2084

Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta v Gotni vasi

   

2085

Novo mesto – Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu

   

494

Novo mesto – Cerkev sv. Nikolaja

   

2759

Novo mesto – Kapela Božjega groba

   

2475

Otočec – Cerkev sv. Petra

   

2352

Pangrč Grm – Cerkev sv. Nikolaja

   

2116

Podgrad pod Mehovim – Cerkev Device Marije Dobrega sveta

   

2082

Potov Vrh – Cerkev presvete Trojice

   

2161

Prečna – Cerkev sv. Antona Padovanskega

   

2081

Smolenja vas – Cerkev Marije vnebovzete

   

2477

Srednje Grčevje – Cerkev sv. Jurija

   

2346

Stopiče – Cerkev Marije Device Tolažnice žalostnih

   

2086

Stranska vas pri Novem mestu – Cerkev sv. Nikolaja

   

2350

Šentjošt – Cerkev sv. Jošta

   

2476

Trška gora – Cerkev Marijinega rojstva

   

2577

Uršna sela – Cerkev sv. Križa

   

1678

Velike Brusnice – Cerkev sv. Križa

   

1680

Velike Brusnice – Cerkev sv. Družine

   

2355

Veliki Cerovec – Cerkev sv. Primoža in Felicijana

   

2083

Veliki Slatnik – Cerkev Žalostne Matere božje

   

2118

Vinja vas – Kapela Marije Pomagaj

   

2353

Zajčji Vrh pri Stopičah – Cerkev sv. Matije

   

2478

Ždinja vas – Cerkev sv. Jakoba

 

 

Spominski objekti in kraji

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

8699

Češča vas – Spominski park padlim borcem

   

4198

Dolž – Grob s spomenikom padlim

   

20737

Gabrje pod Gorjanci – Spomenik NOB

   

8702

Gorjanci – Izvir Gospodična

   

8662

Gorjanci – Razvaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu

   

4212

Kuzarjev Kal – Grob Danila Podobnika in Slavka Petriča

   

8708

Novo mesto – Bunker na Drski

   

8669

Novo mesto – Francosko znamenje na Mestnih njivah

   

4215

Novo mesto – Grobnica NOB na Marofu

   

4216

Novo mesto – Grobnica padlih med NOB v Žabji vasi

   

8719

Novo mesto – Pokopališče Ločna

   

8716

Novo mesto – Pokopališče Šmihel

   

4219

Novo mesto – Spomenik NOB pri sv. Roku

   

8707

Novo mesto – Spomenik NOB v Veliki Bučni vasi

   

8720

Novo mesto – Spomenik obešenima na Glavnem trgu

   

8722

Novo mesto – Spomeniški kompleks Na vratih

   

8685

Novo mesto – Vodnjak na Glavnem trgu

   

8728

Otočec – Grobnica padlih

   

10836

Podgrad pod Mehovim – Razvaline gradu Mehovo

   

4228

Prečna – Grob borcev Dolenjskega odreda

   

4227

Prečna – Grob s spomenikom talcem

   

4226

Prečna – Grobnica s spomenikom padlim

   

8679

Prečna – Razvaline gradu Luknja

   

8733

Prečna – Spomenik padlim med I. svetovno vojno

   

4231

Stopiče – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam

   

8713

Stopiče – Marijina kapela

   

4194

Stranska vas pri Novem mestu – Grob s spomenikom padlim

   

6860

Stranska vas pri Novem mestu – Razvaline graščine Ruperčvrh

   

4234

Suhor – Grob partizanke z nagrobno ploščo

   

8736

Šentjošt – Spomenik žrtvam belogardističnega nasilja

   

18219

Trška gora – Slopno znamenje

   

4242

Velike Brusnice – Spomenik NOB

   

8740

Zagrad pri Otočcu – Beceletova jama s spominskima ploščama

 

 

Parki in vrtovi

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

14403

Novo mesto – Drevored ob Rozmanovi ulici

   

7937

Novo mesto – Kettejev drevored

   

9148

Novo mesto – Park ob gradu Grm

 

 

Naselja in njihovi deli

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

17675

Novo mesto – Breg

   

14633

Novo mesto – Mestna četrt Kandija

   

492

Novo mesto – Mestno jedro

   

9331

Novo mesto – Območje Kapitlja

 

 

Drugi objekti in naprave

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

8746

Novo mesto – Kandijski most čez reko Krko

 

 

 

 

 

II. VARSTVENI REŽIMI

 

3. člen

(splošni varstveni režimi)

 

(1) Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike:

 • spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih lastnosti,
 • spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje generacije,
 • spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika,
 • ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne substance,
 • dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane vrednote,
 • dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena,
 • za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30 in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

(2) Splošni varstveni režim za vplivno območje:

 • ohranjanje prostorske integritete,
 • pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
 • ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
 • preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic,
 • prepoved vseh drugih posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali njegovo materialno substanco,
 • za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30 in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

 

4. člen

(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine)

 

(1) Varstveni režim za arheološka najdišča

Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali upora­bo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je pred­vsem:

 • odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
 • poglabljati dna vodotokov,
 • gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine,
 • postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.                                                    

Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč:

 • če ni možno najti drugih rešitev ali
 • če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.

Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.

 

(2) Varstveni režim za stavbe

Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
 • gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
 • oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),
 • funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
 • sestavine in pritikline,
 • stavbno pohištvo,
 • komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
 • pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta­vljenih stavbah),
 • celovitost dediščine v prostoru,
 • zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalina­mi.

 

Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

 • na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oz. bolj avtentično stanje,
 • izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
 • spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
 • posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
 • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti.

 

(3) Varstveni režim za spominske objekte in kraje

Varstveni režim za spominske objekte in kraje predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • avtentičnost lokacije,
 • fizična pojavnost objekta,
 • vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.

Prepovedano je:

 • spomenik poškodovati ali podreti,
 • spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
 • spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
 • na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila.

Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

 • na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oz. avtentičnejše stanje;
 • izvajati znanstvenoraziskovalna dela;
 • spremeniti oz. dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta;
 • spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta;
 • posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve. 

 

(4) Varstveni režim za druge objekte in stavbe

Za druge objekte in naprave velja varstveni režim, ki predpisuje ohra­njanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • avtentičnost lokacije,
 • fizična pojavnost objekta ali naprave,
 • osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali naprave in način njenega delovanja ter
 • vsebinski in prostorski odnos med spomenikom in okoli­co.

 

(5) Varstveni režim za naselja in njihove dele

Za naselja in njihove dele velja varstveni režim, ki predpisuje ohra­njanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
 • odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
 • prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),
 • prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),
 • naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,
 • podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
 • odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
 • stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade),
 • oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
 • zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

 

(6) Varstveni režim za drevorede 

Varstveni režim za drevorede določa ohranjaje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • zgodovinska zasnova (dolžina, oblika, struktura, urejenost, vrstna sestava),
 • podoba v širšem prostoru in odnos z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe in značilne, zgodovinsko pogojene  umeščenosti v prostor, preprečevanje vnašanja prvin, ki niso v skladu z zasnovo),
 • drevesa - vključno s koreninami, deblom in krošnjami  (preprečevanje posegov, ki lahko kvarno vplivajo na vitalnost dreves in njihovo podobo),
 • rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj dreves (preprečevanje posegov, ki ogrožajo rastiščne razmere, omejevanje motornega prometa).

 

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je možno:

 • izvajati  sanacijska dela na drevesih v skladu z izhodišči arboristike,
 • odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa,
 • izvajati druge ukrepe, ki prispevajo k bolj urejeni podobi drevoreda in ohranjanju njegove pričevalnosti.

 

 

 

(7) Varstveni režim za parke in vrtove

Varstveni režim za parke in vrtove določa ohranjaje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • zgodovinska zasnova (oblika,  kompozicija, velikost, poteze),
 • podoba v širšem prostoru in odnos  z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene  umeščenosti v prostor in navezave na pomembnejše stavbe - preprečevanje vnašanja prvin, ki niso v skladu z zasnovo),
 • grajene ali oblikovane sestavine (poti, zidovi, stopnice, vodnjaki, vrtna oprema in druge  likovne prvine),
 • naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief - preprečevanje posegov, ki lahko kvarno vplivajo na vitalnost rastlin in njihovo podobo ter na druge naravne sestavine, preprečevanje vnašanja rastlin, ki niso v skladu z vrtno zasnovo),
 • rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin (preprečevanje posegov, ki ogrožajo rastiščne razmere),
 • vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

 

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je možno:

 • izvajati  sanacijska dela na naravnih in grajenih prvinah vrtne zasnove,
 • odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa in grmovnice ter druge rastline, ki niso v skladu z vrtno zasnovo,
 • izvajati druge ukrepe, ki prispevajo k bolj urejeni podobi parkovne zasnove v skladu s konservatorskim načrtom.

 

 

 

III. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV

 

5. člen

(arheološka najdišča)

 

 

Zap. št.:                         1

Ime spomenika:

Brezje pri Ratežu – Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški boršt

EŠD:

8619

Naselje:

Brezje

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 787-del, 2512, 2824/1-del, 2825, 2826/1, 2826/2, 2826/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2829, 3012-del, 3033, 3034, 3035, 3036-del, 3037-del, 3641/23, 3641/24-del, 3641/2-del, 3641/3, 3641/5-del, 3641/6, 3662, 3750/3-del, 3757/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         2

Ime spomenika:

Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd

EŠD:

22374

Naselje:

Dobovo

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

540/50-del, 540/107-del, 540/156-del, 928/1, 929/7, 929/9, 929/11-del, 929/13-del, 929/18, 929/20-del, 929/21

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         3

Ime spomenika:

Dolenja vas pri Otočcu – Rimskodobno grobišče

EŠD:

8638

Naselje:

Dolenja vas

Katastrska občina:

Smolenja vas

Parcelna številka:

324, 334

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

 

Zap. št.:                         4

Ime spomenika:

Gorenje Kamenje – Gradišče sv. Duh

EŠD:

8616

Naselje:

Gorenje Kamenje

Katastrska občina:

Zagorica

Parcelna številka:

*31, *33, *276, 488/13, 488/14, 490, 491/3, 491/4, 495/1, 495/6, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 2206-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gradišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         5

Ime spomenika:

Gorenje Kamenje – Prazgodovinska gomila Strmec

EŠD:

8642

Naselje:

Gorenje Kamenje

Katastrska občina:

Zagorica

Parcelna številka:

344/15-del, 344/16-del, 344/48-del, 687/3-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         6

Ime spomenika:

Male Brusnice – Prazgodovinska gomila Hrib

EŠD:

29443

Naselje:

Male Brusnice

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

2901 

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                          7

Ime spomenika:

Novo mesto – Arheološko najdišče Groblje

EŠD:

8709

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Bršljin

Parcelna številka:

352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/8, 353/9, 353/10, 353/11, 353/12, 353/13, 353/14, 353/15, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 355/1, 355/2, 355/3, 358/1, 358/2, 358/3, 360/1, 360/2, 360/3, 363, 367/1, 367/2, 369, 370/1, 370/2, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 373, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 387/1, 387/2, 387/3, 388, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 390, 391/1, 391/2, 392, 395/1, 395/2, 395/3, 395/4, 395/5, 396/1, 396/2, 400/1, 400/3, 400/5, 401/1, 401/2, 401/3, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 408/2-del, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1020/2, 1020/3-del, 1023-del, 1149-del, 1158-del, 1159, 1160, 1161, 1162/1-del, 1162/3

Katastrska občina:

Šmihel pri Novem mestu

Parcelna številka:

1342/1-del

Vrsta razglasitve:

Posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča.

 

Zap. št.:                         8

Ime spomenika:

Novo mesto - Arheološko najdišče Marof

EŠD:

8710

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

109, 110, 111, 232/2, 232/4, 465, 466/3, 466/4, 467/3, 467/4, 467/5, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 503/1, 504/1, 507/1, 507/2, 509, 512, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 536/3, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2, 554, 555/1, 555/2, 555/3, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 574/1, 574/2, 575/1, 575/2, 576, 577/1, 577/2, 578, 581/1-del, 583/3-del, 584, 586/1-del, 589, 592/1, 593, 594, 595, 596/1, 597/1, 597/3, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gradišče s pripadajočimi planimi grobišči, gomilnim grobiščem in neutrjeno naselbino predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.

 

 

Zap. št.:                         9

Ime spomenika:

Otočec – Arheološko najdišče Košenice  

EŠD:

22379

Naselje:

Otočec

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 88/1, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 95, 96/1, 96/2, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108/4, 108/5, 132, 133, 135, 136, 140/1, 140/2, 142, 150, 1072, 1075/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         10

Ime spomenika:

Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče

EŠD:

22387

Naselje:

Otočec

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

160/65, 160/148, 160/214, 160/265, 160/281-del, 278/3, 278/4, 281/1, 284/1-del, 284/2-del, 298/3-del, 298/4-del, 299/5, 1083-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                          11

Ime spomenika:

Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama

EŠD:

22749

Naselje:

Prečna

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

796/7-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Jamsko najdišče  predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         12

Ime spomenika:

Sela pri Štravberku - Arheološko najdišče Vešče

EŠD:

27600

Naselje:

Sela pri Štravberku

Katastrska občina:

Herinja vas

Parcelna številka:

206, 207/1, 207/2-del, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 299, 300, 301, 302, 303, 305/1, 305/2, 305/3, 307-del, 309, 310/1, 310/2, 311, 313, 314/1, 314/2, 315-del, 319, 320, 323, 324, 325-del, 330, 331, 332, 334, 335, 337, 1208-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Srednjebronastodobna višinska naselbina predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         13

Ime spomenika:

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska gomila Breznik

EŠD:

8640

Naselje:

Sela pri Zajčjem Vrhu

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

150/1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         14

Ime spomenika:

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska naselbina Grac

EŠD:

8620

Naselje:

Sela pri Zajčjem Vrhu

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

1166, 1167, 1228, 1232, 1234, 1235, 1236, 1238, 1242, 1243/1, 1243/2, 1246, 1248/1, 1248/2, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1261, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1274, 1276, 1279, 1281, 1282, 1283, 1286, 1290, 1291, 1292, 2816, 2817, 2818

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Višinska naselbina predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         15

Ime spomenika:

Smolenja vas - Gomilno grobišče

EŠD:

8650

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Smolenja vas

Parcelna številka:

599/1, 599/2, 600, 601, 603-del, 604/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

 

Zap. št.:                         16

Ime spomenika:

Stranska vas pri Novem mestu – Rimskodobno grobišče

EŠD:

8652

Naselje:

Stranska vas

Katastrska občina:

Stranska vas

Parcelna številka:

*260, 829/2, 831/2, 831/3, 831/4, 835, 836, 838/1-del, 839-del, 840-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         17

Ime spomenika:

Zagrad pri Otočcu - Arheološko najdišče Stari grad

EŠD:

8627

Naselje:

Zagrad pri Otočcu

Katastrska občina:

Črešnjice

Parcelna številka:

*286, 396, 400/1, 2807, 2815/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Arheološko najdišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         18

Ime spomenika:

Ždinja vas – Prazgodovinska gomila

EŠD:

8656

Naselje:

Ždinja vas

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

2045/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

6. člen

(profane stavbe)

 

Zap. št.:                         19

Ime spomenika:

Hrušica na Dolenjskem – Brulčev mlin

EŠD:

20831

Naselje:

Hrušica

Katastrska občina:

Hrušica

Parcelna številka:

*29, 188/1, 188/2, 258, 259/1, 259/2, 260, 261

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

1305/90, 1305/92, 1305/93,1305/94, 2825-del

Katastrska občina:

Hrušica

Parcelna številka:

*28, 285/2, 318, 329/1-del, 329/4-del, 1333/3, 1341-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave ter naslednja določila:

Za spomenik je potrebno predvideti nov celovit vsebinski program, katerega osrednji poudarek naj bo temeljito prenovljena hiša z delujočim mlinom. Možnih modelov za njegovo prezentacijo je več:

 • Živi zgodovinski muzej z igranjem zgodovine. Obiskovalec naj bi pri tem modelu imel možnost praktično izkusiti način življenja, kakršnega so prebivalci domačije živeli od konca 18. do konca tretje četrtine 20. stoletja.
 • Kombinacija muzeja (mlin) in sodobno urejenih apartmajev ali sob z ležišči.
 • Kombinacija muzeja (mlin) in razstavnih prostorov.

V vseh treh primerih bo potrebno v prihodnosti ponovno vzpostaviti jez, mlinščico, zapornice ter mlinska kolesa. Hiša z mlinom ponuja možnost za izvajanje gostinsko-turističnih programov. Muzeološko se prezentira njena notranja oprema, ki jo je potrebno inventarizirati, restavrirati in ustrezno predstaviti. Kot namembnost stavbe predlagamo njeno muzejsko predstavitev, ki pa jo je moč v določenem delu dopolniti tudi z gostinsko - turistično namembnostjo (npr. priprava kulinaričnih specialitet, organiziranje razstav in drugih kulturnih prireditev, ureditev prenočišč). Vsekakor stavba s svojo lego in prostornostjo ponuja potencial za gostinsko - turistično ponudbo. Predstavlja izjemno turistično zanimivost in lahko služi kot izhodišče za turistično  spoznavanje preteklosti krajev ob vznožju Gorjancev.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         20

Ime spomenika:

Novo mesto – Dom Janeza Trdine

EŠD:

8723

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1521, 1522

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         21

Ime spomenika:

Novo mesto – Domačija Pie in Pina Mlakarja

EŠD:

10070

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Bršljin

Parcelna številka:

1000/23

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednje usmeritve:

 • hiša Pia in Pine Mlakar na Šmarješki cesti 8 se ohranja kot kompleks skupaj z vrtom in vsemi gospodarskimi poslopji ter ohranjeno opremo in predmeti.

 

Zap. št.:                         22

Ime spomenika:

Novo mesto – Domačija Resslova 5

EŠD:

8580

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

447, 448/3

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         23

Ime spomenika:

Novo mesto – Dvorec Mostek

EŠD:

10839

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

624-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

622, 623, 624, 627/1, 628, 629, 630, 631/1, 632/1

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednja posebna določila:

 • ohranja se dosedanja parkovna namembnost zemljišča in njegova podoba, razen v primeru, ko gre za sanacijska dela v skladu z usmeritvami in pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine,
 • v parkovnih nasadih so dovoljene neavtohtone rastlinske vrste, če  so v skladu s parkovno zasnovo.

 

Zap. št.:                         24

Ime spomenika:

Novo mesto – Frančiškanski samostan

EŠD:

495

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         25

Ime spomenika:

Novo mesto – Gimnazija

EŠD:

8512

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1158/32, 1158/33

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         26

Ime spomenika:

Novo mesto – Gostilna Cvelbarjeva 9

EŠD:

8525

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1731, 1732

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         27

Ime spomenika:

Novo mesto – Gostilna Kandijska 22

EŠD:

8572

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

530-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         28

Ime spomenika:

Novo mesto – Gostilna Ulica talcev 2

EŠD:

8593

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1258

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         29

Ime spomenika:

Novo mesto – Grad Grm

EŠD:

8677

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

1339

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

1085/1, 1085/2, 1085/3, 1085/4, 1089-del, 1090-del, 1091-del, 1092-del, 1093/1-del, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1327, 1328/3, 1328/4, 1331/3, 1332/1, 1332/2, 1332/4, 1332/5, 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1334, 1335-del, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340/1, 1340/2, 1343/12, 1343/14, 1344/1, 1344/2, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1398/10-del, 6623

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednja posebna določila:

-možna so sanacijska dela v skladu s konservatorskim načrtom in z veljavnim občinskim prostorskim izvedbenim aktom, ki med drugim vključuje zmanjšanje platoja parkirišč, sanacijo vkopa pod kapelo Božjega groba, vzpostavitev osi med gradom in kapelo, vzpostavitev vegetacijske pregrade proti kompleksu Revoza, ureditev parkovne površine na platoju nekdanje vrtnarije ter ukinitev divjega vrtičkarstva in odstranitev nelegalnih kolib;

 • v parkovnih nasadih so dovoljene neavtohtone rastlinske vrste, če  so v skladu s parkovno zasnovo;
 • možna je nadomestna gradnja na mestu stavbe grajskih hlevov ter gradnja podzemnega objekta med gradom in lokacijo hlevov v skladu s konservatorskim načrtom;
 • gradnja novih objektov na novih lokacijah ni možna;
 • obstoječe zračne vode in morebitne nove vode je treba urediti podzemno.

 

Zap. št.:                         30

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Detelova 3

EŠD:

8529

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1607

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         31

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 1

EŠD:

8533

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1508

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in stanovanjsko v nadstropju,
 • predvidi se odpiranje zazidanih arkadnih lokov v pritličnem (dvoriščnem) nivoju.

 

 

Zap. št.:                         32

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 13

EŠD:

8541

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1628-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • možno je spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta v pritličju, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije (trgovske) in če s tem ni bistveno prizadeta materialna substanca in pričevalnost objekta;
 • ohrani se lesena škatlasta izložba v pritličju objekta;
 • s sistematično prenovo celotnega kompleksa mora pridobiti večji pomen in uporabnost tudi zazidana in pusta površina dvoriščnega dela stavbe;
 • ob prvi obnovi je potrebno sondirati plasti ometov in beležev ter na podlagi rezultatov sondiranja določiti morebitne spremembe na fasadi in barvo opleska.

 

Zap. št.:                         33

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 14

EŠD:

8542

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1633-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • pritličje ohrani poslovno – trgovsko funkcijo;
 • ohrani se lesena škatlasta izložba;
 • ob prvi obnovi je potrebno sondirati plasti ometov in beležev ter na podlagi rezultatov sondiranja določiti morebitne spremembe na fasadi in barvo opleska;
 • strešni naklon se ob prvi prenovi ostrešja uskladi s sosednjima objektoma.

 

Zap. št.:                         34

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 16

EŠD:

8543

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1637

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         35

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 17

EŠD:

10828

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1807-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe. 

 

Zap. št.:                         36

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 18

EŠD:

8544

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1678-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         37

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 19

EŠD:

8545

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1677

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         38

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 2

EŠD:

8534

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1510

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika: Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.  

Zap. št.:                         39

Ime spomenika:

Novo mesto -  Hiša Glavni trg 24

EŠD:

8550

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1666

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe. 

 

Zap. št.:                         40

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 26

EŠD:

8552

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1659

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in stanovanjsko v nadstropju.

 

Zap. št.:                         41

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 29

EŠD:

8555

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1654

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:

 • ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in stanovanjsko v nadstropju.

 

Zap. št.:                         42

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 30

EŠD:

8556

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1651-del, 1652,

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         43

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 31

EŠD:

8557

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1646

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         44

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 4

EŠD:

8535

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1595

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         45

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 6

EŠD:

8536

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1597

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:

 • ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in stanovanjsko v nadstropjih.

 

Zap. št.:                         46

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 8

EŠD:

8538

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1600

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         47

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Glavni trg 9

EŠD:

8539

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1601

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika: Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.  

Zap. št.:                         48

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Hladnikova 1

EŠD:

8559

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1392

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in stanovanjsko v nadstropju;
 • rekonstrukcija lesenih škatlastih izložb in okrasja na frčadah po stari fotografiji.

 

Zap. št.:                         49

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Kandijska 28

EŠD:

8571

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

451

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         50

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 5

EŠD:

8567

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1418

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         51

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 8

EŠD:

8568

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1369-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         52

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Muzejska 5

EŠD:

8565

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1694-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         53

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 1, 2

EŠD:

8575

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1431-del, 1433

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         54

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 12

EŠD:

8576

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1447-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         55

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 8

EŠD:

8562

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1395-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         56

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 9

EŠD:

8561

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1393, 1394-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         57

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Rozmanova 1

EŠD:

8558

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1644

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         58

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Rozmanova 12

EŠD:

8517

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1499

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • rekonstrukcija kleparskih okrasov na frčadah in prvotnih pravokotnih lesenih izložb levo od vhodnega portala;
 • ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in stanovanjsko v nadstropju.

 

Zap. št.:                         59

Ime spomenika:

Novo mesto –  Hiša Rozmanova 17

EŠD:

8519

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1383

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         60

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Rozmanova 19

EŠD:

8520

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1380

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:

 • ohranja se spominska plošča Marjanu Kozini, ohranjanje primarne razdelitve namembnosti spomenika s trgovsko funkcijo v pritličju in stanovanjsko v nadstropju.

 

Zap. št.:                         61

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Rozmanova 2

EŠD:

8513

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1507

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • v pritličje se umesti javni program tako, da bolje izkoristi obstoječo arhitekturo, nadstropje se lahko uredi za stanovanjske namene ali pa se še naprej uporablja za poslovne prostore;
 • potrebno je urediti dvorišče in ga povezati z Vrhovčevo ulico.

 

Zap. št.:                         62

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Rozmanova 22

EŠD:

8521

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1488/1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         63

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Rozmanova 4

EŠD:

8514

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1505/1, 1505/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • v pritličju se sedanji lokal uredi tako, da bolje izkoristi obstoječo arhitekturo, nadstropje se uredi za stanovanjske namene;
 • potrebno je urediti dvorišče in ga povezati z Vrhovčevo ulico.

 

Zap. št.:                         64

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Šolska 11

EŠD:

8583

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1559

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         65

Ime spomenika:

Novo mesto – Hiša Trdinova 27

EŠD:

8098

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

6623-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         66

Ime spomenika:

Novo mesto – Jakličev toplar

EŠD:

15587

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Daljni Vrh

Parcelna številka:

882/7-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Daljni Vrh

Parcelna številka:

882/6, 882/7, 883, 884/6, 885/5

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         67

Ime spomenika:

Novo mesto – Kapiteljska kašča

EŠD:

8592

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1413-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         68

Ime spomenika:

Novo mesto – Kapiteljska mežnarija

EŠD:

8569

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1371

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         69

Ime spomenika:

Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca

EŠD:

8523

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1469-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         70

Ime spomenika:

Novo mesto – Križatija

EŠD:

8566

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1705

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         71

Ime spomenika:

Novo mesto – Mestna hranilnica

EŠD:

8584

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

444-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         72

Ime spomenika:

Novo mesto – Moška bolnica

EŠD:

10847

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

624-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

 

Zap. št.:                         73

Ime spomenika:

Novo mesto – Osnovna šola Center

EŠD:

8511

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1150, 1151, 1158/34

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednja določila:

 • ohranja se spomenik Katji Rupena.

 

Zap. št.:                         74

Ime spomenika:

Novo mesto – Paučičeva vila

EŠD:

8564

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

553/1, 553/2, 554-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za arheološka najdišča.

 

Zap. št.:                          75

Ime spomenika:

Novo mesto – Poštni hlev

EŠD:

8532

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1533, 1534

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednje posebno določilo:

 • ohranja se nepozidan prostor na parceli ob nekdanjih štalah.

 

Zap. št.:                         76

Ime spomenika:

Novo mesto – Sodišče

EŠD:

14405

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1246-del, 1247, 1248

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednje določilo:

 • ohranja se spominska plošča.

 

Zap. št.:                         77

Ime spomenika:

Novo mesto – Stara gimnazija

EŠD:

8560

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1603

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         78

Ime spomenika:

Novo mesto – Šance

EŠD:

8761

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1337, 1338, 1340/2-del, 1366, 1369-del, 1378

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za drevorede ter naslednja posebna določila:

 • možna je ureditev sprehajalne poti na Šancah z začetkom na vrhu Hladnikove ulice pri nekdanjih proštijskih štalah, po zunanji zahodni strani obzidja, mimo stolpa na Kapiteljski ulici 12 in z iztekom na ulico Breg, Kapiteljsko ulico ali na Župančičevo sprehajališče.

 

Zap. št.:                         79

Ime spomenika:

Novo mesto – Škofijski dvorec

EŠD:

8591

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1399

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         80

Ime spomenika:

Novo mesto – Vila Trdinova 10

EŠD:

8587

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

919, 920

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         81

Ime spomenika:

Novo mesto – Vila Trdinova 12

EŠD:

8588

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

921, 922

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         82

Ime spomenika:

Novo mesto – Vila Trdinova 21

EŠD:

8589

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

1232

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         83

Ime spomenika:

Novo mesto – Vila Trdinova 28

EŠD:

8590

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

1117, 1118, 1119

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         84

Ime spomenika:

Novo mesto – Vila Trdinova 6

EŠD:

8585

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

440/1, 440/2, 441/1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

 

Zap. št.:                         85

Ime spomenika:

Novo mesto – Železniška postaja Kandija

EŠD:

8745

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

674, 675/1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.

 

Zap. št.:                         86

Ime spomenika:

Sevno na Trški gori – Kozolec na Bajnofu

EŠD:

8696

Naselje:

Sevno

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

1701-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

1690/1, 1690/2, 1690/3, 1690/4, 1691/1, 1691/2, 1692, 1693/1, 1694, 1697/1, 1697/2, 1698, 1699, 1700/2, 1701, 1724-del, 2280/1, 2280/2, 2281, 2282, 2283, 2410/3, 2465/1-del, 2465/2-del, 2466

Katastrska občina:

Črešnjice

Parcelna številka:

58/3, 60/4, 62/3, 63/3, 65/3

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         87

Ime spomenika:

Zagrad pri Otočcu – Stari grad

EŠD:

924

Naselje:

Zagrad pri Otočcu

Katastrska občina:

Črešnjice

Parcelna številka:

*31, *432, 408/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

 Vplivno območje:

Katastrska občina:

Črešnjice

Parcelna številka:

*31, *286, *432, 260/2, 262, 296/2, 298/1, 305/1, 307, 310/3, 314/1, 322/14, 322/23, 322/26, 322/38, 322/39-del, 347/1, 353/10, 353/9, 356/1, 356/3, 356/4, 358, 360/1, 360/10, 360/11, 360/13, 360/14, 360/15, 360/16, 360/17, 360/18, 360/19, 360/2-del, 360/3, 360/4, 360/7, 360/8, 360/9, 361, 364, 366/2, 366/3, 368, 369/2, 369/3, 369/4, 369/5, 369/6, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/1, 374/2, 382, 383/3, 383/4, 384/1, 385, 393/1-del, 393/2-del, 396, 397/1-del, 400/1, 405, 407, 408/1, 408/2, 704/17, 704/18, 704/20, 704/21, 704/22, 704/23, 704/24, 989, 990, 992/1, 992/3, 992/4, 993, 994, 2807, 2808/1-del, 2809/2, 2811/2, 2811/3, 2812/3, 2812/4, 2814/1-del, 2815/1-del, 2817/3-del, 2817/4-del, 2835/4-del, 2842/3-del, 2842/4, 2842/5

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna določila:

 • prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in drugih značilnih stilnih elementov gradu;
 • prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem pristojne enote zavoda.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.

 

Zap. št.:                         88

Ime spomenika:

Struga pri Otočcu – Grad

EŠD:

8661

Naselje:

Gumberk

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

3722, 3724, 3725/4, 3725/5, 3727-del, 3740-del, 3742/2-del,

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

702, 752, 748, 749,1098/1-del, 1108, 1226/2-del,

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

3717-del, 3722, 3724, 3725/3, 3725/4, 3725/5, 3725/6, 3725/7, 3725/8, 3727, 3730, 3731-del, 3740-del, 3742/1-del, 3742/2-del,

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe ter varstveni režim za parke in vrtove.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         89

Ime spomenika:

Trška gora – Grmska zidanica

EŠD:

19144

Naselje:

Trška gora

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*130

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*130, 1556, 1770/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         90

Ime spomenika:

Trška gora – Hiša Trška Gora 29

EŠD:

19145

Naselje:

Trška Gora

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*67, *278, 1089, 2489-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*67, *68, *278, 1085, 1087/2, 1087/3, 1087/5, 1087/7, 1087/8, 1087/9, 1087/10, 1087/12, 1087/13, 1089, 1111/1, 1112, 1113/1, 1113/2, 1115, 2489-del, 2492/3-del,

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         91

Ime spomenika:

Trška Gora – Zidanica Marjana Kozine

EŠD:

8738

Naselje:

Trška Gora

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*138/1, *138/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*138/1, *138/2, 1588, 1590/1, 1594, 1598/1, 1598/3, 2475/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         92

Ime spomenika:

Uršna sela – Železniška postaja

EŠD:

8748

Naselje:

Uršna sela

Katastrska občina:

Dobindol

Parcelna številka:

*492

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Dobindol

Parcelna številka:

*492, *493, *494, *495, 4187/3-del, 4187/7, 4187/12

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za druge objekte in naprave.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         93

Ime spomenika:

Veliki Orehek – Kozolci

EŠD:

806

Naselje:

Veliki Orehek

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

784, 785, 786,787/2, 787/1, 788/1, 788/2, 789, 790, 791, 792, 793/2-del, 1509/1-del, 1536-del, 1537-del, 1538/2-del, 1539-del, 2790/1-del, 1507

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

750, 752/1, 753, 754/1, 754/2, 758, 759, 762, 763, 764, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 767/1, 767/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 779/2, 781, 784, 785, 786, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 789, 790, 791, 792, 793/1, 793/2, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 795/3, 795/4, 811-del, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509/1-del, 1509/3, 1511, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1534/2, 1535/1, 1535/2, 1536-del, 1537-del, 1538/2, 1539, 2790/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • dovoljeno je izvajati rekonstrukcijska in sanacijska dela za potrebe ohranjanja in izboljšanja pričevalnih kvalitet kozolcev in samega območja,
 • dovoljeno je delno dopolniti namembnost posameznega kozolca, če ni možno zagotoviti izvajanja osnovne funkcije in če s tem ni bistveno prizadeta njihova materialna substanca in pričevalnost,
 • dovoljeno je dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti njihove statične stabilnosti,
 • dovoljeno je posegati v okolico kozolcev zaradi njihove boljše predstavitve.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

7. člen

(sakralni spomeniki)

 

Zap. št.:                         94

Ime spomenika:

Gorenje Lakovnice – Cerkev sv. Florijana na Cerovcu

EŠD:

2088

Naselje:

Gorenje Lakovnice

Katastrska občina:

Lakovnice

Parcelna številka:

270/3

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Lakovnice

Parcelna številka:

*246, *247, *245, *270, 252-del, 254-del, 255, 257, 259, 260, 261/1, 261/2, 261/3, 262, 266, 267, 268, 269, 270/1, 270/3, 271, 272/1, 272/2-del, 273, 276, 301/2, 301/1, 2311-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         95

Ime spomenika:

Črmošnjice pri Stopičah – Cerkev sv. Marije Magdalene

EŠD:

2347

Naselje:

Črmošnjice pri Stopičah

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

*100

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

*100, *186, 1652/1- del, 1679, 1752/2, 1755/1, 1755/2, 1755/3, 1773/2, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4, 1762/1, 1765/1, 1765/3, 1765/4, 1768, 1772, 1773/1, 1775, 1776, 1777, 1780, 1781, 1782, 1785, 1791, 1793, 1795, 1796, 1797, 1799, 1801/1, 1801/3, 1801/4, 1801/5, 1801/6, 1858/2, 1859/4, 1861-del, 2271, 2273/1

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         96

Ime spomenika:

Dolž – Cerkev sv. Kozme in Damijana

EŠD:

2348

Naselje:

Dolž

Katastrska občina:

Cerovec

Parcelna številka:

*136

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Cerovec

Parcelna številka:

*136, 2003/48, 2027/3, 2027/4, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/3, 2029/4, 2030/1, 2030/2-del, 2045/1, 2045/2, 2046

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         97

Ime spomenika:

Gabrje pod Gorjanci – Cerkev sv. Janeza Krstnika

EŠD:

1679

Naselje:

Gabrje

Katastrska občina:

Gabrje

Parcelna številka:

*40-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Gabrje

Parcelna številka:

*40, *311, *322, 789, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 811, 812/1, 812/2, 812/3, 813/1, 813/2, 813/3, 814, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 816/3, 817/1, 817/2, 908, 909, 910, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2, 913, 915, 916, 917, 1955, 1956, 1957/1, 1957/2, 1958/1, 1958/2, 1959/1, 1959/2, 1960, 1961, 1962/1, 1962/3, 1962/4, 1962/5, 1963, 1964/1, 1964/2, 1965/2, 1965/3, 1968/2, 1969/1, 1969/2, 1970/1, 1971/1, 1971/2, 1972/1, 1972/2, 1979/3, 1988/2, 1990/3, 2005/2, 2775/1-del, 2775/2, 2775/4-del, 2778/1-del

 

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         98

Ime spomenika:

Gorenje Kamence – Cerkev sv. Križa

EŠD:

2164

Naselje:

Gorenje Kamence

Katastrska občina:

Daljni Vrh

Parcelna številka:

2077

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Daljni Vrh

Parcelna številka:

2073-del, 2074/1, 2075/1, 2075/2, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082/1, 2082/2, 2083-del,  2628/7-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         99

Ime spomenika:

Gorenje Kamenje – Cerkev sv. Duha

EŠD:

2047

Naselje:

Gorenje Kamenje

Katastrska občina:

Zagorica

Parcelna številka:

*33

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Zagorica

Parcelna številka:

*31, *33, *276, *281, 488/2, 488/3, 488/5, 488/7, 488/8, 488/9, 488/11, 488/12, 488/13, 488/14, 488/15, 488/16, 490, 491/3, 491/4, 495/1, 495/6, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 503, 504, 2206-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za arheološka najdišča.

 

Zap. št.:                         100

Ime spomenika:

Gorenje Karteljevo – Cerkev sv. Primoža in Felicijana

EŠD:

2045

Naselje:

Gorenje Karteljevo

Katastrska občina:

Zagorica

Parcelna številka:

*102

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Zagorica

Parcelna številka:

*102, *105, 1065/1-del, 1065/5-del, 1065/12, 1083/6-del, 1084/3-del, 1085, 1086/4, 1086/5, 1086/6, 1086/7, 1086/8, 1088, 1089, 1090/1, 1091/1, 1091/2, 1091/5, 1093/1-del, 2182/2-del, 2186-del, 2232-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • spominska obeležja se ohranjajo na obstoječih lokacijah.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         101

Ime spomenika:

Gornja Težka Voda – Cerkev sv. Urbana  

EŠD:

2354

Naselje:

Gornja Težka Voda

Katastrska občina:

Težka Voda

Parcelna številka:

*97, 1294

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Težka Voda

Parcelna številka:

*97, *116-del, 1028/3-del, 1258/4-del, 1274-del, 1276, 1275, 1277-del, 1280/1, 1280/2, 1283/2, 1283/3, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 1284/1, 1284/2, 1287/2, 1287/3, 1289/1, 1289/2, 1292, 1293/1, 1293/2, 1294, 1295, 1298,  1287/1,  1321/1, 1321/2, 1322/3, 1326/1, 1326/2, 1327, 1330, 1333/1, 1333/2, 1336/1, 1336/2, 1338, 1398-del, 1416-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         102

Ime spomenika:

Hrušica na Dolenjskem – Cerkev sv. Jakoba

EŠD:

2349

Naselje:

Hrušica

Katastrska občina:

Hrušica

Parcelna številka:

215/5

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Hrušica

Parcelna številka:

5/1, 5/2, 5/3, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 216, 628/1-del, 630, 1327/1-del, 1330/4-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         103

Ime spomenika:

Jurna vas – Cerkev sv. Marjete

EŠD:

2117

Naselje:

Jurna vas

Katastrska občina:

Lakovnice

Parcelna številka:

*89

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Lakovnice

Parcelna številka:

*88, *89, 1067/3, 1067/10, 1067/11, 1069/2, 1069/3, 1070/1, 1070/2, 1070/4, 1256/4-del, 1260/1, 1261/2-del, 1333/1-del, 1338/3, 2334/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik veljata varstveni režim za stavbe in spominske objekte in kraje ter naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • ohranjajo se naslednja spominska obeležja: Jurna vas – Grob Bojana Kraigherja in tovarišev (EŠD 4209), Jurna vas – Spomenik NOB (EŠD 4208) in Jurna vas – Grob Livija Pregarca (EŠD 4210).

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         104

Ime spomenika:

Laze pri Uršnih selih - Cerkev sv. Matije

EŠD:

2578

Naselje:

Laze

Katastrska občina:

Stare Žage

Parcelna številka:

3/3, 3/4, 3/5, 3/6

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Stare Žage

Parcelna številka:

2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8-del, 4/3-del, 4/4, 271/4, 274-del, 286/3-del, 289/1-del, 289/2, 3386/2-del, 3389/1-del, 3389/2, 3390/3-del, 3390/6-del, 3390/7, 3390/8

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         105

Ime spomenika:

Ljuben – Cerkev sv. Vida

EŠD:

2087

Naselje:

Veliki Podljuben

Katastrska občina:

Veliki Podljuben

Parcelna številka:

*11

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Veliki Podljuben

Parcelna številka:

*11, 38/23, 38/24, 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/31, 38/32, 38/33, 38/34, 38/35, 38/36, 38/37, 38/38, 38/62, 38/64

Katastrska občina:

Dobindol

Parcelna številka:

*422, 3609/76, 3609/77, 3609/78, 3609/79, 3609/80, 3609/81, 3609/82, 3609/83, 3609/84, 3609/85, 3609/86, 3609/87, 3609/95, 4120-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         106

Ime spomenika:

Mali Orehek – Cerkev sv. Andreja

EŠD:

2351

Naselje:

Mali Orehek

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

*42

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

*42, *43/2, *46-del, *200, 798, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 806, 808-del, 809, 810, 811-del, 817/5, 1482, 1495/6, 1512/1, 1512/3, 1512/4, 1514/2, 2780-del, 2781-del, 2784, 2790/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         107

Ime spomenika:

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Evangelista v Dolenjih Kamencah

EŠD:

2165

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Daljni Vrh

Parcelna številka:

406-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Daljni Vrh

Parcelna številka:

354/2, 355, 356, 357, 391, 392/1, 395-del, 398, 399/1, 400/3-del, 400/4, 403, 404, 405/1, 405/2, 405/3, 406, 407, 408-del, 418, 419-del, 1143/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednje določilo:

 • znotraj vplivnega območja se ohranja grobnica padlih.

 

Zap. št.:                         108

Ime spomenika:

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu

EŠD:

2479

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*203/1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*203/1, *392, *408, *409, 2348/10, 2351/1, 2351/8, 2351/10, 2351/11, 2351/12, 2351/13, 2351/14, 2351/17, 2351/18, 2351/19, 2351/20, 2351/21, 2351/22, 2351/23, 2351/24, 2354/1, 2356-del, 2459/4, 2459/6, 2462/1, 2462/2

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                          109

Ime spomenika:

Novo mesto  – Cerkev sv. Lenarta

EŠD:

2080

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1612

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

Zap. št.:                         110

Ime spomenika:

Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta v Gotni vasi

EŠD:

2084

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Gotna vas

Parcelna številka:

72/3

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

Zap. št.:                         111

Ime spomenika:

Novo mesto – Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu

EŠD:

2085

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Šmihel pri Novem mestu

Parcelna številka:

375/1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Šmihel pri Novem mestu

Parcelna številka:

374/11, 374/12, 374/13, 374/14, 374/15, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 376/3, 377/2, 380/2, 383/3

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         112

Ime spomenika:

Novo mesto – Cerkev sv. Nikolaja

EŠD:

494

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1415, 1416

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

Zap. št.:                         113

Ime spomenika:

Novo mesto – Kapela Božjega groba

EŠD:

2759

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

1327

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

Zap. št.:                         114

Ime spomenika:

Otočec – Cerkev sv. Petra

EŠD:

2475

Naselje:

Otočec

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

*1, 11/2-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

*1, *2, 1/1, 1/2, 4/1, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 7/2, 11/2, 12, 13/1, 15, 23, 46/2, 46/6-del, 1093/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • ohranja se tudi spominsko obeležje Otočec-Spominsko obeležje zamolčanim žrtvam (EŠD 22451).

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         115

Ime spomenika:

Pangrč Grm – Cerkev sv. Nikolaja

EŠD:

2352

Naselje:

Pangrč Grm

Katastrska občina:

Hrušica

Parcelna številka:

*39

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Hrušica

Parcelna številka:

*39, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070, 1071, 1338-del, 1339-del,

Katastrska občina:

Cerovec

Parcelna številka:

*358, 3254, 3258, 3263/3-del, 3270-del, 3272-del, 3274, 3275, 3276/1, 3276/2, 3277/1, 3283, 3284, 3294, 3295, 3306, 3307, 3311, 3312, 3317/1, 3317/2, 3318, 3321, 3322, 3326/1

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         116

Ime spomenika:

Podgrad pod Mehovim – Cerkev Device Marije Dobrega sveta

EŠD:

2116

Naselje:

Podgrad

Katastrska občina:

Vinja vas

Parcelna številka:

*66-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Vinja vas

Parcelna številka:

*65, *66, *68, *69, *70/1, *71, *78-del, 1442/2, 1442/5, 1442/6, 1442/7, 1443/1, 1443/2, 1443/4, 1443/5, 2297/4, , 2289/2,  2299/2, 1445, 2284/1, 2284/2, 2287, 2288, 2289/1, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2296, 2297/1, 2297/2, 2297/3 2299/1, 2317, 3951-del, 3954-del, 3955-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter  naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • ohranja se spominsko obeležje Podgrad pod Mehovim – Grob s spomenikom padlim (EŠD 4221)

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         117

Ime spomenika:

Potov Vrh – Cerkev presvete Trojice

EŠD:

2082

Naselje:

Potov Vrh

Katastrska občina:

Potov  Vrh

Parcelna številka:

*1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Potov Vrh

Parcelna številka:

*1, *2, *16, *13/1-del, *15, 23/1, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25/1-del, 25/2-del, 27/2, 27/3, 28/2, 589, 591-del, 607, 1818/4-del, 1818/5, 1818/11-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter  naslednja posebna določila:

 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • ohranja se spominsko obeležje Potov Vrh – Spominska plošča padlim med 1. svetovno vojno (EŠD 8732)

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         118

Ime spomenika:

Prečna – Cerkev sv. Antona Padovanskega

EŠD:

2161

Naselje:

Prečna

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

82/9

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

87/1, 82/4, 82/9, 85, 83, 82/12, 82/14, 82/2, 3082/2, 87/2, 82/1-del, 82/8, 82/10, 82/13, 87/3, 82/11, 82/5

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter  naslednja posebna določila:

 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

 

Zap. št.:                         119

Ime spomenika:

Smolenja vas – Cerkev Marije vnebovzete

EŠD:

2081

Naselje:

Smolenja vas

Katastrska občina:

Smolenja vas

Parcelna številka:

*61/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Smolenja vas

Parcelna številka:

*61/1, *61/2, 1595/1, 1595/2, 1597, 1609, 1610/8, 1610/9, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616, 1617/4, 1617/5, 1617/6, 1617/7, 1617/10,1617/11, 1617/12, 2188/2-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter  naslednja posebna določila:

 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
 • Ohranja se spominska plošča na cerkvi Smolenja vas –  Spominska plošča padlim med 1. svetovno vojno (EŠD 8734)  in spomenika Smolenja vas – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam (EŠD 4229).

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         120

Ime spomenika:

Srednje Grčevje – Cerkev sv. Jurija

EŠD:

2477

Naselje:

Srednje Grčevje

Katastrska občina:

Črešnjice

Parcelna številka:

*237

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Črešnjice

Parcelna številka:

*237, *366, *367, 1681/1, 1681/2, 1681/5, 1947-del, 1955, 1956, 1958, 2768-del, 2794-del

Katastrska občina:

Herinja vas

Parcelna številka:

*83, 288, 289/1, 289/2, 290, 291/1, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 294, 1196-del, 1206-del, 1207, 1208-del, 1209

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         121

Ime spomenika:

Stopiče – Cerkev Marije Device Tolažnice žalostnih

EŠD:

2346

Naselje:

Stopiče

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

555/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

554/1, 554/2, 554/3, 555/1, 555/2, 555/4, 556/1, 557/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:

 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         122

Ime spomenika:

Stranska vas pri Novem mestu – Cerkev sv. Nikolaja

EŠD:

2086

Naselje:

Stranska vas

Katastrska občina:

Stranska vas

Parcelna številka:

32/6, 33/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Stranska vas

Parcelna številka:

*3, *147, *192, *212, *263, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25/1, 25/2, 25/3, 26/2, 26/3, 26/4-del, 26/5, 28/1, 29, 30, 31, 32/2, 32/3, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8, 33/2, 33/3, 36, 37, 38, 39, 900/1, 900/2, 959/2, 989, 992/1, 992/2, 998/1, 998/10, 998/2, 998/3, 998/4, 998/5, 998/6, 998/7, 998/8, 998/9, 1000/2, 1001/1, 1001/2, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/1, 1005/2, 1007/1, 1007/2, 1010/2, 1011, 1012/4, 1012/5, 1013, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1760/1-del, 1760/2, 1761-del, 1767/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                          123

Ime spomenika:

Šentjošt – Cerkev sv. Jošta

EŠD:

2350

Naselje:

Šentjošt

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

*59/3, 1259/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

*59/3, *67/2, 1249/3, 1259/1, 1259/2, 1260/1, 1260/2, 1263, 1266/1, 1266/3, 1266/4, 1266/5, 1267/1, 1267/2, 1267/3, 1267/4, 2316-del, 2317-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         124

Ime spomenika:

Trška gora – Cerkev Marijinega rojstva

EŠD:

2476

Naselje:

Trška Gora

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*109/1, *110, 1475/3, 1478/2

Vrsta razglasitve:

območje

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*107, *109/1, *110, *112/1, *112/2, *113, *119, *421, 1407/1, 1407/3, 1407/4, 1407/5, 1409/10, 1409/11, 1409/7, 1409/8, 1409/9, 1419/3, 1419/4, 1419/5, 1419/6, 1422/2, 1422/3, 1430/11-del, 1461, 1470/3, 1470/4, 1471/2, 1474/1, 1474/2, 1474/3, 1475/1, 1475/10, 1475/12, 1475/3, 1475/7, 1475/8, 1478/1, 1478/2, 1478/3, 1478/4, 1478/5, 1481/1, 1481/2, 1481/3, 1481/4, 1481/5, 1482, 1486/1, 1486/2, 1487, 1489/1, 1489/10, 1489/11, 1489/2, 1489/3, 1489/4, 1489/5, 1489/6, 1489/7, 1489/9, 1491/1, 1495/2, 1496/1, 1496/3, 1496/4, 1497/1, 1497/2, 1497/3, 1498/1-del, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1504/1, 1504/10, 1504/11, 1504/12, 1504/13, 1504/14, 1504/15, 1504/16, 1504/17, 1504/2, 1504/3, 1504/4, 1504/5, 1504/6, 1504/7, 1504/8, 1504/9, 2477-del, 2479, 2480-del, 2486/2, 2486/4, 2527

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • lip ni dovoljeno podreti, nestrokovno vzdrževati ali poškodovati in spreminjati ekoloških pogojev, ki so potrebni za rast dreves.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         125

Ime spomenika:

Uršna sela – Cerkev sv. Križa

EŠD:

2577

Naselje:

Uršna sela

Katastrska občina:

Dobindol

Parcelna številka:

2615/3

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Dobindol

Parcelna številka:

2615/3, 2615/4, 2615/5, 2615/6-del, 2622, 2624, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2633/1, 2633/2, 2341/3, 4100/4-del, 4175/2-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter  naslednja posebna določila:

 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • ohranjanje spomenika NOB na obstoječi lokaciji.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         126

Ime spomenika:

Velike Brusnice – Cerkev sv. Križa

EŠD:

1678

Naselje:

Velike Brusnice

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

80/1, 80/2, 80/4, 80/5, 80/6

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

Zap. št.:                         127

Ime spomenika:

Velike Brusnice – Cerkev sv. Družine

EŠD:

1680

Naselje:

Velike Brusnice

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

69/5, 69/6

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

69/1, 69/2, 69/4, 69/5, 69/6, 70, 72/1, 72/2, 892/4, 892/8, 892/9, 892/10, 892/11, 892/12, 3759/5-del, 3777/3, 3777/1-del, 3777/6, 3777/7-del, 3796-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter  naslednja posebna določila:

 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • ohranja se spominsko obeležje po 2. svetovni vojni pobitim in zamolčanim žrtvam.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         128

Ime spomenika:

Veliki Cerovec - Cerkev sv. Primoža in Felicijana

EŠD:

2355

Naselje:

Veliki Cerovec

Katastrska občina:

Cerovec

Parcelna številka:

*1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Cerovec

Parcelna številka:

*1, *2, *3/1-del, *4, *5, *19/1, *19/2-del, *19/3, 473/2, 1/3 4553/2, 4553/3, 4588/1-del, 4588/2-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter  naslednja posebna določila:

 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • ohranjajo se partizanski grobovi na pokopališču.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         129

Ime spomenika:

Veliki Slatnik – Cerkev Žalostne Matere božje

EŠD:

2083

Naselje:

Veliki Slatnik

Katastrska občina:

Potov Vrh

Parcelna številka:

*86

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Potov Vrh

Parcelna številka:

*86, *87, 1487, 1821/5-del, 1826/2-del 

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter  naslednja posebna določila:

 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
 • ohranja se  grob družine Mach v obstoječi obliki, dovoljeno je le redno vzdrževanje.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         130

Ime spomenika:

Vinja vas – Kapela Marije Pomagaj

EŠD:

2118

Naselje:

Vinja vas

Katastrska občina:

Vinja vas

Parcelna številka:

*161,

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Vinja vas

Parcelna številka:

*161, 83, 85/1, 85/2, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7-del, 3923/1-del, 3952/2-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

Zap. št.:                         131

Ime spomenika:

Zajčji Vrh pri Stopičah – Cerkev sv. Matije

EŠD:

2353

Naselje:

Zajčji Vrh

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

*1/1, 44/8

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

*1/1, *1/6, *1/7, *1/5, 27-del, 30-del, 31-del, 32-del, 33-del, 34/2-del, 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008, 1009/1, 1009/2, 2770/1-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in naslednja posebna določila:
 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         132

Ime spomenika:

Ždinja vas – Cerkev sv. Jakoba

EŠD:

2478

Naselje:

Ždinja vas

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

*1, *4-del, *12-del, 26/1, 26/2, 27-del, 28/3, 40-del, 44/1-del, 47/2-del, 47/4-del, 49, 50, 51/1, 51/2, 53, 85/1, 85/2, 2501/1-del, 2501/3-del, 2501/4, 2502/5-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter  naslednja posebna določila:

 • vsa cerkvena oprema je sestavni del spomenika in se vanjo lahko posega le pod pogoji in s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
 • ohranja se spominsko obeležje Ždinja vas – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam (EŠD 4243)

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

8. člen

(spominski objekti in kraji)

 

Zap. št.:                         133

Ime spomenika:

Češča vas – Spominski park padlim borcem 

EŠD:

8699

Naselje:

Češča vas

Katastrska občina:

Gorenja Straža

Parcelna številka:

1693/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         134

Ime spomenika:

Dolž – Grob s spomenikom padlim

EŠD:

4198

Naselje:

Dolž

Katastrska občina:

Cerovec

Parcelna številka:

*136-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                        135

Ime spomenika:

Gabrje pod Gorjanci – Spomenik NOB

EŠD:

20737

Naselje:

Gabrje

Katastrska občina:

Gabrje

Parcelna številka:

2784/2-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         136

Ime spomenika:

Gorjanci – Izvir Gospodična

EŠD:

8702

Naselje:

Gabrje

Katastrska občina:

Gabrje

Parcelna številka:

2755/276-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Gabrje

Parcelna številka:

*336, 2755/276, 2755/361, 2755/362, 2755/398-del, 2755/422, 2755/430, 2755/431, 2755/432, 2755/434, 2755/617-del, 2794/1-del

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         137

Ime spomenika:

Gorjanci – Razvaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu

EŠD:

8662

Naselje:

Gabrje

Katastrska občina:

Gabrje

Parcelna številka:

*108

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         138

Ime spomenika:

Kuzarjev Kal -  Grob Danila Podobnika in Slavka Petriča

EŠD:

4212

Naselje:

Kuzarjev Kal

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

428/11-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         139

Ime spomenika:

Novo mesto - Bunker na Drski

EŠD:

8708

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Šmihel pri Novem mestu

Parcelna številka:

1053/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Šmihel pri Novem mestu

Parcelna številka:

1053/1- del, 1054/3, 1054/5, 1056/9,

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         140

Ime spomenika:

Novo mesto – Francosko znamenje na Mestnih njivah

EŠD:

8669

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

763-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

74/4-del, 78/4-del, 735, 736, 737, 738, 739, 740-del, 741, 742-del, 760, 761, 762, 763, 764, 765

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         141

Ime spomenika:

Novo mesto – Grobnica NOB na Marofu

EŠD:

4215

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

480-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje in varstveni režim za arheološka najdišča.

 

Zap. št.:                         142

Ime spomenika:

Novo mesto – Grobnica padlih med NOB v Žabji vasi

EŠD:

4216

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

1287

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         143

Ime spomenika:

Novo mesto – Pokopališče Ločna

EŠD:

8719

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

917, 918, 919, 920, 921

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         144

Ime spomenika:

Novo mesto – Pokopališče Šmihel

EŠD:

8716

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Šmihel pri Novem mestu

Parcelna številka:

451/3, 451/4, 451/10

Vrsta razglasitve:

Posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Šmihel pri Novem mestu

Parcelna številka:

431/1, 433/1, 433/3, 451/1, 451/3, 451/4, 451/10, 1291, 1450, 1451/1, 1451/2

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         145

Ime spomenika:

Novo mesto – Spomenik NOB pri sv. Roku

EŠD:

4219

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Gotna vas

Parcelna številka:

849/4

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Gotna vas

Parcelna številka:

849/3-del, 849/4

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         146

Ime spomenika:

Novo mesto – Spomenik NOB v Veliki Bučni vasi

EŠD:

8707

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Daljni Vrh

Parcelna številka:

778

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Daljni Vrh

Parcelna številka:

775/4-del, 778, 1135/19-del

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje in naslednje določilo:

 • zaradi izgradnje nove ceste je možna prestavitev na novo lokacijo v bližini obstoječe v skladu s pogoji pristojne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         147

Ime spomenika:

Novo mesto – Spomenik obešenima na Glavnem trgu

EŠD:

8720

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1643-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         148

Ime spomenika:

Novo mesto – Spomeniški kompleks Na vratih

EŠD:

8722

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1391-del, 1466-del, 1467, 1468-del, 1469-del, 1470

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         149

Ime spomenika:

Novo mesto – Vodnjak na Glavnem trgu

EŠD:

8685

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1641-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         150

Ime spomenika:

Otočec – Grobnica padlih

EŠD:

8728

Naselje:

Otočec

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

4/6-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         151

Ime spomenika:

Podgrad pod Mehovim – Razvaline gradu Mehovo

EŠD:

10836

Naselje:

Podgrad

Katastrska občina:

Vinja vas

Parcelna številka:

*1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje

Katastrska občina:

Vinja vas

Parcelna številka:

*1, *154, *155, *178, 3, 4/2, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/14-del, 4/18, 4/19, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/10, 10/11, 10/12, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73/3, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 704, 705, 706, 707, 2243, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370/1, 2370/2, 2371/2, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392/1, 2392/2, 2392/3, 2392/4, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2406, 2407, 2408, 2409, 2412, 2415, 2417, 2420, 2421, 2428/1, 2428/2, 2428/3, 2429, 2430, 2448, 3919/4, 3922/1, 3922/2, 3922/3, 3923/1-del, 3956-del, 3957-del, 3958

Katastrska občina:

Lakovnice

Parcelna številka:

2243

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednje določilo:

 • prepoved ponovne pozidave razvalin gradu, ki se jih mora sanirati, vzdrževati in prezentirati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,

 

Zap. št.:                         152

Ime spomenika:

Prečna -  Grob borcev Dolenjskega odreda

EŠD:

4228

Naselje:

Prečna

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

72/2-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         153

Ime spomenika:

Prečna – Grob s spomenikom talcem

EŠD:

4227

Naselje:

Prečna

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

72/2-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         154

Ime spomenika:

Prečna – Grobnica s spomenikom padlim

EŠD:

4226

Naselje:

Prečna

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

72/2-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         155

Ime spomenika:

Prečna – Razvaline gradu Luknja

EŠD:

8679

Naselje:

Prečna

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

845/5

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

245/1, 248/1, 249, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 795/2, 795/3, 795/5, 795/6, 795/7, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 796/5, 796/6, 796/7, 796/8, 799/10, 799/11, 799/2, 799/3, 799/5, 799/6, 799/7, 799/8, 799/9, 802/3, 802/9, 804, 805/1, 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 813, 815/1, 815/10, 815/11, 815/12, 815/2, 815/4, 815/5, 815/6, 815/7, 816/1, 816/3, 838/1, 838/2, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 838/7, 839, 841, 842/1, 842/2, 844/1, 844/2, 844/3, 844/4, 845/1, 845/2, 845/4, 845/5, 845/6, 849, 850, 851/1, 851/2, 851/3, 852/1, 852/10, 852/2, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 852/7, 852/8, 852/9, 856/1, 856/2, 856/3, 856/35, 856/49, 856/53, 856/62, 856/63, 3054/21, 3153/2-del

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za stavbe in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednje določilo:

 • prepovedana je ponovna pozidava razvalin gradu, ki se jih mora sanirati, vzdrževati in prezentirati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         156

Ime spomenika:

Prečna -  Spomenik padlim med I. svetovno vojno

EŠD:

8733

Naselje:

Prečna

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

82/5-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         157

Ime spomenika:

Stopiče – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam

EŠD:

4231

Naselje:

Stopiče

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

555/2-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         158

Ime spomenika:

Stopiče – Marijina kapela

EŠD:

8713

Naselje:

Stopiče

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

203/9

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

*134, 203/9-del, 2278-del,  2279/2-del,

Varstveni režim spomenika:

Varstveni režim za stavbe in spominske objekte

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         159

Ime spomenika:

Stranska vas –  Grob s spomenikom padlim

EŠD:

4194

Naselje:

Stranska vas

Katastrska občina:

Stranska vas

Parcelna številka:

1079/19

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         160

Ime spomenika:

Stranska vas pri Novem mestu – Razvaline graščine Ruperčvrh

EŠD:

6860

Naselje:

Stranska vas

Katastrska občina:

Stranska vas

Parcelna številka:

*101, 1099/1, 1099/2-del, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1099/7-del, 1099/8-del, 1100/3, 1100/5-del, 1110, 1111

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Stranska vas

Parcelna številka:

*101, *207, 1092/4, 1097/1, 1097/2, 1098/1, 1098/3, 1098/9, 1098/10, 1098/15, 1098/20, 1098/21, 1098/25, 1098/129, 1098/131, 1098/132, 1098/134, 1098/141, 1098/142, 1098/143, 1098/144, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1099/7, 1099/8, 1099/144, 1100/1, 1100/3, 1100/5-del, 1100/6, 1100/7,1100/8, 1100/9, 1100/10, 1100/11, 1100/12, 1100/13, 1100/17, 1110, 1111, 1122/2, 1122/3, 1780/3, 1780/10-del, 1781/3

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za spominske objekte in kraje ter varstveni režim za stavbe in naslednja določila:

 • prepovedana je ponovna pozidava razvalin gradu, ki se jih mora sanirati, vzdrževati in prezentirati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
 • prepovedana je  širitev naselja v območje kulturnega spomenika.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         161

Ime spomenika:

Suhor – Grob partizanke z nagrobno ploščo

EŠD:

4234

Naselje:

Suhor

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

856/34-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         162

Ime spomenika:

Šentjošt – Spomenik žrtvam belogardističnega nasilja

EŠD:

8736

Naselje:

Šentjošt

Katastrska občina:

Stopiče

Parcelna številka:

1207/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         163

Ime spomenika:

Trška Gora – Slopno znamenje

EŠD:

18219

Naselje:

Trška Gora

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

1285/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         164

Ime spomenika:

Velike Brusnice – Spomenik NOB

EŠD:

4242

Naselje:

Velike Brusnice

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

799/2-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

Zap. št.:                         165

Ime spomenika:

Zagrad pri Otočcu – Beceletova jama s spominskima ploščama

EŠD:

8740

Naselje:

Zagrad

Katastrska občina:

Črešnjice

Parcelna številka:

1083/1, 1127-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za spominske objekte in kraje.

 

9. člen

(parki in vrtovi)

 

Zap. št.:                         166

Ime spomenika:

Novo mesto – Drevored ob Rozmanovi ulici

EŠD:

14403

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1270-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za drevorede.

 

Zap. št.:                         167

Ime spomenika:

Novo mesto – Kettejev drevored

EŠD:

7937

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

583/3–del, 583/4

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

227/2, 229/1, 232/2-del, 232/5, 465, 466/3, 467/3-del, 467/5, 471, 473-del, 474-del, 475, 476, 477, 478, 481/1, 481/2, 482/3, 482/4, 483/1, 483/2, 484, 488, 490, 491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 503/1, 504/1, 505/1, 507/1, 507/2, 509, 534-del, 537-del, 538, 539, 540, 541, 545-del, 546, 547-del, 548, 549, 551-del, 569-del, 570, 574/1-del, 574/2-del, 577/1, 577/2, 578,  583/3, 583/4, 584-del, 585, 586/1-del, 586/2, 588, 589, 1100-del, 1110, 1111, 1134, 1135, 1139, 1140, 1146, 1147, 1149-del, 1155/1, 1155/2, 4518

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za drevorede.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja.

 

Zap. št.:                         168

Ime spomenika:

Novo mesto – Park ob gradu Grm

EŠD:

9148

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

1335-del, 1336-del, 1337, 1338, 1340/1-del, 1340/2-del, 1344/1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za parke in vrtove ter varstveni režim za drevorede.

 

 

10. člen

(naselja in njihovi deli

 

Zap. št.:                         169

Ime spomenika:

Novo mesto - Breg

EŠD:

17675

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741-del, 1742-del, 1743, 1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780

Vrsta razglasitve:

spomeniško območje

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja posebna določila:

 • ohranja se tradicionalne funkcije in sicer stanovanjske in mirne poslovne dejavnosti;
 • varuje se značilne južne vedute mesta z značilnimi stavbami in skalno pečino;
 • ohranja se historične urbanistične strukture in oblike območja;
 • varuje se historični nivo ulic in vhodov v stavbe;
 • ohranja se linije hišnih slemen, kapi in naklona streh;
 • ohranjajo se konzolni odprti ganki z leseno ograjo;
 • ohranja in rekonstruira se členjenost uličnih  fasad;
 • ohranja se drevesa na vrtu gostišča Breg in druga pomembnejša drevesa ter zagotavlja optimalne rastiščne pogoje zanje;
 • ohranja se obhišne vrtove;
 • prepovedano je  poškodovanje ali rušenje historičnih stavb, razen če je objekt v tako slabem gradbenem stanju, da ga več ni mogoče obnoviti;
 • prepovedano je na fasade stavb nameščati vpadljive napise, izveske, antene, razne omarice (električne plinske) in druge naprave (klima, sončne kolektorje) ipd;
 • prepovedano je na skalnih brežinah graditi nove betonske podporne zidove in betonske stebre brez kamnite obloge;
 • prepovedano je na obrežni ravnici postavljati garaže ali druge objekte, ki se navezujejo na Pugljevo ulico ali Župančičevo sprehajališče;
 • prepovedano je ob Župančičevem sprehajališču graditi zidove, postavljati betonske stebre in ograje ali napeljevati bodečo žico.

Izjemoma je po predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

 • spremeniti posamezne stavbe ali dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše ali avtentičnejše stanje;
 • spremeniti oziroma dopolniti namembnost objektov, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem ni bistveno prizadeta materialna substanca in pričevalnost objektov;
 • dopolniti konstrukcijske zasnove, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objektov;
 • zgraditi nadomestno gradnjo, če je objekt v tako slabem gradbenem stanju, da ga več ni mogoče obnoviti;
 • izvajati sanacijska dela na drevesih;
 • posegati v brežino Brega z namenom sanacije obstoječih neprimernih podpornih zidov;
 • zasajati živo mejo namesto ograj ob Župančičevem sprehajališču in postavljati klasične lesene ograje in žične ograje kot oporo za živo mejo;
 • infrastrukturne omarice se izjemoma lahko nameščajo na usklajene lokacije na posameznih stavbah.

 

 

Zap. št.:                         170

Ime spomenika:

Novo mesto - Mestna četrt Kandija

EŠD:

14633

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

124/11-del, 131, 132, 133/3, 133/4, 150/1, 150/2, 151, 152, 153-del, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165-del, 166-del, 167, 171, 437, 438-del, 440/1, 440/2, 441/1, 442/39-del, 442/40, 443, 444, 445, 446, 447, 448/3, 448/4, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469/2, 470/2, 470/3, 471, 472-del, 473/1-del, 474, 475, 476, 494, 495, 527, 528, 529/2, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 1394-del, 1395-del, 1398/10-del, 1399-del

Vrsta razglasitve:

spomeniško območje

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja določila:

 • dovoljeno je interpolirati nove objekte ali stavbne sklope v vrzeli znotraj območja, ki so ostale arhitekturno, urbanistično in spomeniškovarstveno nerešene;
 • na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav in analiz spremeniti dele stavb in stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje;
 • izvajati statično in protipotresno sanacijo ter ostale vzdrževalne posege na kulturnih spomenikih, objektih dediščine in na ostalih stavbah znotraj območja, če posegi ohranjajo avtentičnost konstrukcij in ne vplivajo na zunanji izgled in spomeniško pričevalnost objektov in varovanega območja v celoti;
 • nadomestne gradnje so dovoljene le za objekte, ki nimajo statusa kulturnega spomenika ali objekta dediščine, in sicer v skladu z morfologijo in tipologijo varovanega območja;
 • dovoljeno je spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti njegove prvotne funkcije in če s tem niso prizadeti gabariti, tlorisi, konstrukcije, materialna substanca in njegova pričevalnost;
 • na fasade je dovoljeno nameščati nevpadljive, arhitekturi objekta in fasadni členitvi prilagojene izveske in napise;
 • dovoljeno je posegati v funkcionalno zemljišče in parcelo objekta zaradi ureditve zelenih površin in dostopnih poti;
 • dovoljeno je izvajati sanacijska dela na pomembnejših drevesih ter odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa ter drugo rastlinje v skladu z navodili spomeniškovarstvene službe.

 

Zap. št.:                         171

Ime spomenika:

Novo mesto -  Mestno jedro

EŠD:

492

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1246-del, 1247, 1248, 1251, 1253, 1255, 1269, 1337, 1338, 1340/2-del, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379-del, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402/1, 1402/2, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437/1, 1437/2, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443/1, 1443/2, 1444/1, 1444/2, 1445/1, 1445/2, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466, 1467, 1468-del, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1477/1, 1478/5, 1478/7, 1478/8, 1478/9, 1479, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1489/1, 1489/2, 1490/1, 1490/2, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1492, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1512/4, 1513, 1514/1, 1514/2, 1514/3, 1514/4, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/2, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1536/5, 1536/6, 1536/7, 1537/1, 1537/2, 1537/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546/1, 1546/2, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1574, 1576, 1577, 1578, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 1585/5, 1585/6, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624/1, 1624/2, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638/1, 1638/2, 1639/1, 1639/2, 1639/3, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647/3, 1648, 1649/1, 1649/2, 1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1662/1, 1663, 1664/1, 1664/2, 1665, 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696/1, 1696/2, 1698, 1699, 1700/1, 1700/2, 1700/3, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1800, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810-del

Vrsta razglasitve:

spomeniško območje

Vplivno območje:

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

579, 581/2, 581/3, 583/2, 1152/2, 1152/3, 1156, 1157, 1158/1-del, 1158/2, 1158/35, 1158/36, 1158/6-del, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196-del, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1247, 1248, 1251, 1253, 1255, 1256-del, 1258, 1259, 1260/1, 1260/2, 1260/3, 1261, 1262, 1263/1, 1263/3, 1263/4, 1263/5, 1263/6, 1264/1, 1264/2, 1265/2, 1266/1, 1266/2, 1267/1, 1267/2, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1269, 1270, 1271, 1272/1, 1272/2, 1272/3, 1272/4, 1272/5, 1272/6, 1272/7, 1273/1, 1273/2, 1273/3, 1274, 1275/1, 1275/2, 1275/3, 1276/1, 1276/2, 1277/1, 1277/2, 1278, 1279/1, 1279/2, 1280/1, 1280/10, 1280/11, 1280/4, 1280/5, 1280/6, 1280/7, 1280/8, 1280/9, 1281/10, 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8, 1281/9, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284/1, 1284/2, 1284/3, 1284/4, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/3, 1291/4, 1291/5, 1291/6, 1291/7, 1292, 1293, 1294/1, 1301/1, 1301/2, 1302, 1303/1, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326/1, 1326/2, 1326/3, 1326/4, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333/1, 1333/2, 1334/1, 1334/2, 1335, 1336/2, 1337, 1338, 1340/2, 1340/3, 1342, 1343, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402/1, 1402/2, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434/1, 1434/2, 1435, 1436, 1437/1, 1437/2, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443/1, 1443/2, 1444/1, 1444/2, 1445/1, 1445/2, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465/1, 1465/2, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1477/1, 1478/5, 1478/7, 1478/8, 1478/9, 1479, 1480/1, 1480/2, 1480/3, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488/1, 1488/2, 1489/1, 1489/2, 1490/1, 1490/2, 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1492, 1493, 1494/1, 1494/2, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505/1, 1505/2, 1506/1, 1506/2, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512/1, 1512/2, 1512/3, 1512/4, 1513, 1514/1, 1514/2, 1514/3, 1514/4, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530/1, 1530/2, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1536/5, 1536/6, 1536/7, 1537/1, 1537/2, 1537/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546/1, 1546/2, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1564, 1565/1, 1565/2, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1574, 1576, 1577, 1578, 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 1585/5, 1585/6, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624/1, 1624/2, 1625/1, 1625/2, 1625/3, 1625/4, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638/1, 1638/2, 1639/1, 1639/2, 1639/3, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647/3, 1648, 1649/1, 1649/2, 1650/1, 1650/2, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1662/1, 1663, 1664/1, 1664/2, 1665, 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1669, 1670, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696/1, 1696/2, 1698, 1699, 1700/1, 1700/2, 1700/3, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746/1, 1746/2, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1800, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810-del

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17-del, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 32/2, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 34, 35, 36, 37, 38, 39-del, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 106/3, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 115/3, 117, 118, 119, 120, 121/1, 122/4, 124/10, 124/11, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 124/9, 127, 129, 130, 131, 132, 133/3, 133/4, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 141/3, 142/2, 142/3, 142/4, 143/1, 143/10, 143/11, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 143/8, 143/9, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165-del, 166-del, 167, 171, 435, 436, 437, 438, 440/1, 440/2, 441/1, 442/39-del, 442/40, 443, 444, 445, 446, 447, 448/3, 448/4, 449, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469/2, 470/2, 470/3, 471, 472-del, 473/1-del, 474, 475, 476, 494, 495, 527, 528, 529/2, 530, 531, 532, 533/1, 533/2, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 599-del, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621-del, 622, 623, 624, 627/1, 628, 629, 630, 631/1, 632/1, 643/5-del, 1392-del, 1393-del, 1394-del, 1395-del, 1398/10-del, 1399-del

 

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za naselja in njihove dele in naslednja določila, ki določajo ohranjanje varovanih vrednot, kot so:

 • naselbinska zasnova in zgodovinski značaj (prepoved sprememb naselbinske zasnove mestnega jedra in morfoloških značilnosti posameznih območij - parcelacijska  in komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja);
 • odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote);
 • prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (pomembnejša drevesa, reliefne značilnosti, brežine Krke);
 • prepoznavna lega v prostoru (glede na reliefne značilnosti in historične poti),
 • podoba naselja in njegovih delov (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina, ulične fasade - prepoved nameščanja reklamnih panojev, video displejev, izveskov, svetil, raznih omaric, zunanjih enot klima naprav ter drugih naprav in inštalacij, ki motijo oblikovno in vsebinsko zasnovo ulice in objekta, na čelne fasade in vse vizualno izpostavljene dele fasad in strešin);
 • odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in značilni pogledi iz njega);
 • stavbno tkivo (tipološke značilnosti objektov glede na morfološke enote, tlorisna in višinska zasnova, kapaciteta objektov, historične konstrukcije in materiali, funkcionalna zasnova v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru, oblike streh, napuščev, zatrepov, kritine in frčad, členitve in dekoracije fasad, oblike stavbnega pohištva, izložbenih oken itd.);
 • oprema in uporaba javnih odprtih prostorov (prepoved poškodovanja ali odstranitve  kakovostne urbane opreme in spominskih obeležij, spreminjanja njihove lokacije in fizične pojavnosti);
 • zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami (prepoved vseh posegov v zemljišča znotraj mestnega jedra brez predhodno izvedenih arheoloških raziskav).

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je izjemoma možno:

 • interpolirati nove objekte ali stavbne sklope v vrzeli znotraj mestnega jedra, ki so ostale arhitekturno, urbanistično in spomeniškovarstveno nerešene in/ali so posledica letalskega bombardiranja med drugo svetovno vojno (ko na primer območje med Rozmanovo in Kastelčevo ulico in v stiku Rozmanove in Linhartove ulice, Prešernov trg, tržnica…);
 • na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav in analiz spremeniti dele stavb in stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje;
 • izvajati statično in protipotresno sanacijo ter ostale vzdrževalne posege na kulturnih spomenikih, objektih dediščine in na ostalih stavbah znotraj mestnega jedra, če posegi ohranjajo avtentičnost konstrukcij in ne vplivajo na zunanji izgled in spomeniško pričevalnost objektov in mestnega jedra v celoti;
 • novogradnje na mestu poprej odstranjenega objekta so dovoljene le za objekte, ki nimajo statusa kulturnega spomenika ali objekta dediščine, in sicer v skladu z morfologijo in tipologijo posameznega mestnega prostora;
 • izvajati znanstvenoraziskovalna dela;
 • spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti njegove prvotne funkcije in če s tem niso prizadeti gabariti, tlorisi, konstrukcije, materialna substanca in njegova pričevalnost;
 • na fasade nameščati nevpadljive, arhitekturi objekta in fasadni členitvi prilagojene izveske in napise;
 • infrastrukturne omarice se izjemoma lahko nameščajo na usklajene lokacije na posameznih stavbah;
 • odpirati strehe na poslovno-stanovanjskih objektih s frčadami na strešinah, ki so v vidnem stiku z javnim prostorom oziroma tudi s strešnimi okni na strešinah, ki niso v vidnem stiku z javnim prostorom;
 • posegati v neposredno okolico ali na gradbeno parcelo objekta in zemljišče parcele objekta zaradi ureditve zelenih površin in dostopnih poti;
 • izdelati katalog mestne opreme (klopi, ulične svetilke, koši za smeti, informacijske table, oglaševalne stebre in table, konfini, cvetlična korita…); njihova postavitev mora upoštevati urbanistično arhitektonske značilnosti mestnega prostora;
 • časovno in fizično usklajeno izvajati rekonstrukcije in sanacije podzemnih cevnih in energetskih vodov (npr. vodovod, plinovod, kanalizacija, električni in telefonski kabli itd.) ter sočasno izvesti tudi zaključno tlakovanje in razsvetljavo ulic in trgov v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pri čemer je potrebno uskladiti nivo cestišč in pločnikov z nivoji vhodov v objekte; 
 • omejiti tranzitni promet skozi mestno jedro;
 • prizadevati si je treba za zmanjšanje odprtih javnih površin za mirujoči promet in več površin nameniti pešcem; 
 • gradbeno sanirati, vzdrževati in prezentirati mestne Šance ob kapiteljskem vrtu v skladu s konservatorskim programom;
 • zaradi boljše predstavitve memorialne dediščine posegati v njeno okolico (odstranitev ali ureditev vegetacije);
 • izvajati sanacijska dela na pomembnejših mestnih drevesih ter odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa ter drugo rastlinje, ki ni v skladu s historičnim značajem mesta;
 • spreminjati ureditev javnih zelenih površin v smislu večje avtentičnosti oziroma urejenosti;
 • spreminjati zasnovo odprtih javnih površin v skladu s konservatorskim načrtom.

Varstveni režim vplivnega območja:

Velja splošni varstveni režim za vplivna območja in naslednje posebne določbe;

 • prepovedane so vse spremembe oz. posegi, ki bi spreminjali značilna prostorska razmerja, zgodovinsko in funkcionalno navezavo mestnega jedra na okoliški prostor, vedute in značilne poglede na mestno jedro in iz njega ter kakorkoli drugače negativno vplivali na mestno jedro in njegovo značilno prostorsko pojavnost;
 • ohranjajo se tudi vedute in značilni pogledi na mestno jedro tudi izven zrisanega vplivnega območja, predvsem pogledi is sedanjih in nekdanjih mestnih vpadnic – Marof, Kandija, Drska, Grm, Srebrniče itd. 

 

Zap. št.:                          172

Ime spomenika:

Novo mesto – Območje Kapitlja

EŠD:

9331

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1367,1370, 1371, 1372/1, 1372/2, 1373, 1375, 1376, 1377, 1379-del, 1398, 1399, 1400-del, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420

Vrsta razglasitve:

spomeniško območje

Varstveni režim spomenika:

Velja varstveni režim za naselja in njihove dele.

 

10. člen

(drugi objekti in naprave)

 

Zap. št.:                         173

Ime spomenika:

Novo mesto – Kandijski most čez reko Krko

EŠD:

8746

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

1642-del, 1810-del

Katastrska občina:

Kandija

Parcelna številka:

1392-del, 1399-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim spomenika:

Za spomenik velja varstveni režim za druge objekte in naprave.

 

 

 

11. člen

(grafični del odloka)

 

(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na zemljiškokatastrskih prikazih (v nadaljevanju: ZKP) različnih meril (od 1:1000 do 1: 10 000) vrisani spomeniki in vplivna območja posameznih spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne dediščine (v nadaljevanju: RKD). V primeru odstopanj med odlokom in RKD se upošteva prikaz v odloku. Sestavni del grafičnega dela odloka so tudi opisi posameznih spomenikov z navedenimi pomembnejšimi sestavinami ter vrednotenjem.

 

(2) Grafični del vsebuje:

1.  Pregledno karto spomenikov  v prilagojenem merilu;

2.  Seznam spomenikov po zvrsteh;

3.  Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem za vsak spomenik  posebej:

            List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem,

            List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP v merilu od 1:1000 do 1:10 000.

 

(3) Kot  kartografska podlaga za prikaz lokacij spomenikov, območij spomenikov in vplivnih območij je uporabljen ZKP, vir: GURS, stanje: januar 2016.

 

(4) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi vzdrževanja zemljiškega katastra se lokacije spomenikov in območja v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na analogni prikaz v izvirniku.


(5) V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra…) se smiselno upoštevajo območja, prikazana v izvirniku oz. je dovoljena njihova interpretacija v mejah natančnosti grafičnih podatkov zemljiškega katastra na obravnavanem območju. Interpelacija je možna pri posamičnih prilagoditvah (prilagoditvah na posamičnih parcelah). Zaradi poenostavitve ugotavljanja, kdaj se je izvedla izboljšava grafičnih podatkov zemljiškega katastra, je pogoj vezati na ohranjanje izvorne parcelne številke. Če se je parcelna številka ohranila, pomeni, da so se lahko dogajale samo izboljšave grafičnih podatkov zemljiškega katastra.


(6) V primeru spreminjanja ZKP zaradi  geodetskih postopkov (parcelacija, komasacija, izravnava meje) novo parcelno stanje v ZKP ne vpliva na območja. Potrebno je upoštevati projekcijo območja na novo stanje ZKP.

 

12. člen

(priloge k odloku)

 

Priloga k odloku so strokovne osnove: Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in spomeniških območij za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,  št. 6224-0002/2014/1, marec 2014, april 2016-dopolnitev), ki se hrani na Mestni občini Novo mesto v spisu postopka in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

13. člen

(upravljanje)

 

(1) Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu.

(2) Upravljavca je potrebno določiti spomeniku pod zap. št. 8, EŠD 8710 Novo mesto – Arheološko najdišče Marof.

(3) Za spomenik iz 2. odstavka tega člena se izdela načrt upravljanja, ki ga sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

 

14. člen

(obveznost javne dostopnosti)

 

Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju z zmožnostmi lastnika na način, ki ne ogroža spomenika ali njegovih varovanih elementov in tako, da ne ogroža lastnika in njegovega načina življenja. Lastnik ali upravljavec lahko skupaj s strokovnimi službami določi dan in način ogleda spomenika.

 

15. člen

(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij)

 

Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

 

16. člen

(nadzor nad izvajanjem)

 

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.

 

17. člen

(zaznamba v zemljiški knjigi)

 

Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih od 5. do vključno 10. člena tega odloka pri vsakem posameznem kulturnem spomeniku.

 

18. člen

(prenehanje veljavnosti)

 

Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Mestni občini Novo mesto prenehajo veljati naslednji odloki in sklepi oz. njihovi deli:

 • Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92) v tistem delu, ki se nanaša na nepremične kulturne in zgodovinske spomenike na območju Mestne občine Novo mesto.
 • Odlok o razglasitvi domačije Pie in Pina Mlakarja na Šmarješki cesti 8 v Novem mestu za kulturni spomenik, (Uradni list RS, št. 58/98).
 • Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto: keramična mozaična stena Tomaža Kržišnika (Uradni list RS, št. 37/99).

 

19. člen

(hramba)

 

Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Mestne občine Novo mesto in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka. Odlok se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.

 

20. člen

(začetek veljavnosti)

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Št. 62230-1/2014

Novo mesto, dne 21. aprila 2016                                             

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto                             

Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj