Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 16. 05. 2016

Dolenjski uradni list 30 - 2016

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel

 

O D L O K

 

o razglasitvi  nepremičnih kulturnih spomenikov

lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto

 

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

 

(1) S tem odlokom Mestna občina Novo mesto posamezne enote kulturne dediščine razglaša za kulturne spomenike lokalnega pomena. 

(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja.

 

 

II. KULTURNI SPOMENIKI LOKANEGA POMENA

 

2. člen

 

 

Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik)  se razglasijo naslednje enote dediščine:

 

Arheološka najdišča

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

 1.  

8619

Brezje pri Ratežu – Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški boršt

   

22374

Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd

   

8638

Dolenja vas pri Otočcu – Rimskodobno grobišče

   

8616

Gorenje Kamenje – Gradišče sv. Duh

   

8642

Gorenje Kamenje – Prazgodovinska gomila Strmec

   

29443

Male Brusnice – Prazgodovinska gomila Hrib

   

8709

Novo mesto – Arheološko najdišče Groblje

   

8710

Novo mesto – Arheološko najdišče Marof

   

22379

Otočec – Arheološko najdišče Košenice  

   

22387

Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče

   

22749

Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama

   

27600

Sela pri Štravberku – Arheološko najdišče Vešče

   

8640

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska gomila Breznik

   

8620

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska naselbina Grac

   

8650

Smolenja vas – Gomilno grobišče

   

8652

Stranska vas pri Novem mestu – Rimskodobno grobišče

   

8627

Zagrad pri Otočcu – Arheološko najdišče Stari grad

   

8656

Ždinja vas – Prazgodovinska gomila

 

 

Stavbe

Profane stavbe

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

20831

Hrušica na Dolenjskem – Brulčev mlin

   

8723

Novo mesto – Dom Janeza Trdine

   

10070

Novo mesto – Domačija Pie in Pina Mlakarja

   

8580

Novo mesto – Domačija Resslova 5

   

10839

Novo mesto – Dvorec Mostek

   

495

Novo mesto – Frančiškanski samostan

   

8512

Novo mesto – Gimnazija

   

8525

Novo mesto – Gostilna Cvelbarjeva 9

   

8572

Novo mesto – Gostilna Kandijska 22

   

8593

Novo mesto – Gostilna Ulica talcev 2

   

8677

Novo mesto – Grad Grm

   

8529

Novo mesto – Hiša Detelova 3

   

8533

Novo mesto – Hiša Glavni trg 1

   

8541

Novo mesto – Hiša Glavni trg 13

   

8542

Novo mesto – Hiša Glavni trg 14

   

8543

Novo mesto – Hiša Glavni trg 16

   

10828

Novo mesto – Hiša Glavni trg 17

   

8544

Novo mesto – Hiša Glavni trg 18

   

8545

Novo mesto – Hiša Glavni trg 19

   

8534

Novo mesto – Hiša Glavni trg 2

   

8550

Novo mesto – Hiša Glavni trg 24

   

8552

Novo mesto – Hiša Glavni trg 26

   

8555

Novo mesto – Hiša Glavni trg 29

   

8556

Novo mesto – Hiša Glavni trg 30

   

8557

Novo mesto – Hiša Glavni trg 31

   

8535

Novo mesto – Hiša Glavni trg 4

   

8536

Novo mesto – Hiša Glavni trg 6

   

8538

Novo mesto – Hiša Glavni trg 8

   

8539

Novo mesto – Hiša Glavni trg 9

   

8559

Novo mesto – Hiša Hladnikova 1

   

8571

Novo mesto – Hiša Kandijska 28

   

8567

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 5

   

8568

Novo mesto – Hiša Kapiteljska 8

   

8565

Novo mesto – Hiša Muzejska 5

   

8575

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 1, 2

   

8576

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 12

   

8562

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 8

   

8561

Novo mesto – Hiša Prešernov trg 9

   

8558

Novo mesto – Hiša Rozmanova 1

   

8517

Novo mesto – Hiša Rozmanova 12

   

8519

Novo mesto – Hiša Rozmanova 17

   

8520

Novo mesto – Hiša Rozmanova 19

   

8513

Novo mesto – Hiša Rozmanova 2

   

8521

Novo mesto – Hiša Rozmanova 22

   

8514

Novo mesto – Hiša Rozmanova 4

   

8583

Novo mesto – Hiša Šolska 11

   

8098

Novo mesto – Hiša Trdinova 27

   

15587

Novo mesto – Jakličev toplar

   

8592

Novo mesto – Kapiteljska kašča

   

8569

Novo mesto – Kapiteljska mežnarija

   

8523

Novo mesto – Knjižnica Mirana Jarca

   

8566

Novo mesto – Križatija

   

8584

Novo mesto – Mestna hranilnica

   

10847

Novo mesto – Moška bolnica

   

8511

Novo mesto – Osnovna šola Center

   

8564

Novo mesto – Paučičeva vila

   

8532

Novo mesto – Poštni hlev

   

14405

Novo mesto – Sodišče

   

8560

Novo mesto – Stara gimnazija

   

8761

Novo mesto – Šance

   

8591

Novo mesto – Škofijski dvorec

   

8587

Novo mesto – Vila Trdinova 10

   

8588

Novo mesto – Vila Trdinova 12

   

8589

Novo mesto – Vila Trdinova 21

   

8590

Novo mesto – Vila Trdinova 28

   

8585

Novo mesto – Vila Trdinova 6

   

8745

Novo mesto – Železniška postaja Kandija

   

8696

Sevno na Trški gori – Kozolec na Bajnofu

   

924

Zagrad pri Otočcu – Stari grad

   

8661

Struga pri Otočcu – Grad

   

19144

Trška gora – Grmska zidanica

   

19145

Trška gora – Hiša Trška Gora 29

   

8738

Trška gora – Zidanica Marjana Kozine

   

8748

Uršna sela – Železniška postaja

   

806

Veliki Orehek – Kozolci

 

 

Sakralni spomeniki

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

2088

Gorenje Lakovnice – Cerkev sv. Florijana na Cerovcu

   

2347

Črmošnjice pri Stopičah – Cerkev sv. Marije Magdalene

   

2348

Dolž – Cerkev sv. Kozme in Damijana

   

1679

Gabrje pod Gorjanci – Cerkev sv. Janeza Krstnika

   

2164

Gorenje Kamence – Cerkev sv. Križa

   

2047

Gorenje Kamenje – Cerkev sv. Duha

   

2045

Gorenje Karteljevo – Cerkev sv. Primoža in Felicijana

   

2354

Gornja Težka Voda – Cerkev sv. Urbana 

   

2349

Hrušica na Dolenjskem – Cerkev sv. Jakoba

   

2117

Jurna vas – Cerkev sv. Marjete

   

2578

Laze pri Uršnih selih – Cerkev sv. Matije

   

2087

Ljuben – Cerkev sv. Vida

   

2351

Mali Orehek – Cerkev sv. Andreja

   

2165

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Evangelista v Dolenjih Kamencah

   

2479

Novo mesto – Cerkev sv. Janeza Krstnika v Mačkovcu

   

2080

Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta

   

2084

Novo mesto – Cerkev sv. Lenarta v Gotni vasi

   

2085

Novo mesto – Cerkev sv. Mihaela v Šmihelu

   

494

Novo mesto – Cerkev sv. Nikolaja

   

2759

Novo mesto – Kapela Božjega groba

   

2475

Otočec – Cerkev sv. Petra

   

2352

Pangrč Grm – Cerkev sv. Nikolaja

   

2116

Podgrad pod Mehovim – Cerkev Device Marije Dobrega sveta

   

2082

Potov Vrh – Cerkev presvete Trojice

   

2161

Prečna – Cerkev sv. Antona Padovanskega

   

2081

Smolenja vas – Cerkev Marije vnebovzete

   

2477

Srednje Grčevje – Cerkev sv. Jurija

   

2346

Stopiče – Cerkev Marije Device Tolažnice žalostnih

   

2086

Stranska vas pri Novem mestu – Cerkev sv. Nikolaja

   

2350

Šentjošt – Cerkev sv. Jošta

   

2476

Trška gora – Cerkev Marijinega rojstva

   

2577

Uršna sela – Cerkev sv. Križa

   

1678

Velike Brusnice – Cerkev sv. Križa

   

1680

Velike Brusnice – Cerkev sv. Družine

   

2355

Veliki Cerovec – Cerkev sv. Primoža in Felicijana

   

2083

Veliki Slatnik – Cerkev Žalostne Matere božje

   

2118

Vinja vas – Kapela Marije Pomagaj

   

2353

Zajčji Vrh pri Stopičah – Cerkev sv. Matije

   

2478

Ždinja vas – Cerkev sv. Jakoba

 

 

Spominski objekti in kraji

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

8699

Češča vas – Spominski park padlim borcem

   

4198

Dolž – Grob s spomenikom padlim

   

20737

Gabrje pod Gorjanci – Spomenik NOB

   

8702

Gorjanci – Izvir Gospodična

   

8662

Gorjanci – Razvaline cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu

   

4212

Kuzarjev Kal – Grob Danila Podobnika in Slavka Petriča

   

8708

Novo mesto – Bunker na Drski

   

8669

Novo mesto – Francosko znamenje na Mestnih njivah

   

4215

Novo mesto – Grobnica NOB na Marofu

   

4216

Novo mesto – Grobnica padlih med NOB v Žabji vasi

   

8719

Novo mesto – Pokopališče Ločna

   

8716

Novo mesto – Pokopališče Šmihel

   

4219

Novo mesto – Spomenik NOB pri sv. Roku

   

8707

Novo mesto – Spomenik NOB v Veliki Bučni vasi

   

8720

Novo mesto – Spomenik obešenima na Glavnem trgu

   

8722

Novo mesto – Spomeniški kompleks Na vratih

   

8685

Novo mesto – Vodnjak na Glavnem trgu

   

8728

Otočec – Grobnica padlih

   

10836

Podgrad pod Mehovim – Razvaline gradu Mehovo

   

4228

Prečna – Grob borcev Dolenjskega odreda

   

4227

Prečna – Grob s spomenikom talcem

   

4226

Prečna – Grobnica s spomenikom padlim

   

8679

Prečna – Razvaline gradu Luknja

   

8733

Prečna – Spomenik padlim med I. svetovno vojno

   

4231

Stopiče – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam

   

8713

Stopiče – Marijina kapela

   

4194

Stranska vas pri Novem mestu – Grob s spomenikom padlim

   

6860

Stranska vas pri Novem mestu – Razvaline graščine Ruperčvrh

   

4234

Suhor – Grob partizanke z nagrobno ploščo

   

8736

Šentjošt – Spomenik žrtvam belogardističnega nasilja

   

18219

Trška gora – Slopno znamenje

   

4242

Velike Brusnice – Spomenik NOB

   

8740

Zagrad pri Otočcu – Beceletova jama s spominskima ploščama

 

 

Parki in vrtovi

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

14403

Novo mesto – Drevored ob Rozmanovi ulici

   

7937

Novo mesto – Kettejev drevored

   

9148

Novo mesto – Park ob gradu Grm

 

 

Naselja in njihovi deli

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

17675

Novo mesto – Breg

   

14633

Novo mesto – Mestna četrt Kandija

   

492

Novo mesto – Mestno jedro

   

9331

Novo mesto – Območje Kapitlja

 

 

Drugi objekti in naprave

 

Zap. št.

EŠD

Ime spomenika

   

8746

Novo mesto – Kandijski most čez reko Krko

 

 

 

 

 

II. VARSTVENI REŽIMI

 

3. člen

(splošni varstveni režimi)

 

(1) Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike:

 • spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih lastnosti,
 • spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje generacije,
 • spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika,
 • ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne substance,
 • dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane vrednote,
 • dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena,
 • za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30 in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

(2) Splošni varstveni režim za vplivno območje:

 • ohranjanje prostorske integritete,
 • pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
 • ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
 • preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic,
 • prepoved vseh drugih posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali njegovo materialno substanco,
 • za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30 in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

 

 

4. člen

(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine)

 

(1) Varstveni režim za arheološka najdišča

Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali upora­bo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je pred­vsem:

 • odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
 • poglabljati dna vodotokov,
 • gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine,
 • postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.                                                    

Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč:

 • če ni možno najti drugih rešitev ali
 • če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.

Posegi in dejavnosti v prostoru se načrtujejo in izvajajo tako, da se arheološka najdišča ohranjajo.

 

(2) Varstveni režim za stavbe

Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
 • gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
 • oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),
 • funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
 • sestavine in pritikline,
 • stavbno pohištvo,
 • komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
 • pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta­vljenih stavbah),
 • celovitost dediščine v prostoru,
 • zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalina­mi.

 

Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

 • na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oz. bolj avtentično stanje,
 • izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
 • spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
 • posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
 • omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti.

 

(3) Varstveni režim za spominske objekte in kraje

Varstveni režim za spominske objekte in kraje predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • avtentičnost lokacije,
 • fizična pojavnost objekta,
 • vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.

Prepovedano je:

 • spomenik poškodovati ali podreti,
 • spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
 • spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
 • na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila.

Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:

 • na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oz. avtentičnejše stanje;
 • izvajati znanstvenoraziskovalna dela;
 • spremeniti oz. dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta;
 • spremeniti oz. dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta;
 • posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve. 

 

(4) Varstveni režim za druge objekte in stavbe

Za druge objekte in naprave velja varstveni režim, ki predpisuje ohra­njanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • avtentičnost lokacije,
 • fizična pojavnost objekta ali naprave,
 • osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali naprave in način njenega delovanja ter
 • vsebinski in prostorski odnos med spomenikom in okoli­co.

 

(5) Varstveni režim za naselja in njihove dele

Za naselja in njihove dele velja varstveni režim, ki predpisuje ohra­njanje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
 • odnosi med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
 • prostorsko pomembnejše naravne sestavine znotraj naselja ali njegovega dela (drevesa, vodotoki),
 • prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti),
 • naravne in druge meje rasti ter robovi naselja ali njegovega dela,
 • podoba naselja ali njegovega dela v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
 • odnosi med naseljem ali med njegovim delom in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
 • stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade),
 • oprema in uporaba javnih odprtih prostorov in
 • zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

 

(6) Varstveni režim za drevorede 

Varstveni režim za drevorede določa ohranjaje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • zgodovinska zasnova (dolžina, oblika, struktura, urejenost, vrstna sestava),
 • podoba v širšem prostoru in odnos z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe in značilne, zgodovinsko pogojene  umeščenosti v prostor, preprečevanje vnašanja prvin, ki niso v skladu z zasnovo),
 • drevesa - vključno s koreninami, deblom in krošnjami  (preprečevanje posegov, ki lahko kvarno vplivajo na vitalnost dreves in njihovo podobo),
 • rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj dreves (preprečevanje posegov, ki ogrožajo rastiščne razmere, omejevanje motornega prometa).

 

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je možno:

 • izvajati  sanacijska dela na drevesih v skladu z izhodišči arboristike,
 • odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa,
 • izvajati druge ukrepe, ki prispevajo k bolj urejeni podobi drevoreda in ohranjanju njegove pričevalnosti.

 

 

 

(7) Varstveni režim za parke in vrtove

Varstveni režim za parke in vrtove določa ohranjaje njihovih varovanih vrednot, kot so:

 • zgodovinska zasnova (oblika,  kompozicija, velikost, poteze),
 • podoba v širšem prostoru in odnos  z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene  umeščenosti v prostor in navezave na pomembnejše stavbe - preprečevanje vnašanja prvin, ki niso v skladu z zasnovo),
 • grajene ali oblikovane sestavine (poti, zidovi, stopnice, vodnjaki, vrtna oprema in druge  likovne prvine),
 • naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief - preprečevanje posegov, ki lahko kvarno vplivajo na vitalnost rastlin in njihovo podobo ter na druge naravne sestavine, preprečevanje vnašanja rastlin, ki niso v skladu z vrtno zasnovo),
 • rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin (preprečevanje posegov, ki ogrožajo rastiščne razmere),
 • vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

 

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem pristojne območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je možno:

 • izvajati  sanacijska dela na naravnih in grajenih prvinah vrtne zasnove,
 • odstraniti oziroma nadomestiti propadajoča in statično problematična drevesa in grmovnice ter druge rastline, ki niso v skladu z vrtno zasnovo,
 • izvajati druge ukrepe, ki prispevajo k bolj urejeni podobi parkovne zasnove v skladu s konservatorskim načrtom.

 

 

 

III. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV

 

5. člen

(arheološka najdišča)

 

 

Zap. št.:                         1

Ime spomenika:

Brezje pri Ratežu – Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški boršt

EŠD:

8619

Naselje:

Brezje

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 787-del, 2512, 2824/1-del, 2825, 2826/1, 2826/2, 2826/3, 2826/4, 2826/5, 2826/6, 2826/7, 2826/8, 2829, 3012-del, 3033, 3034, 3035, 3036-del, 3037-del, 3641/23, 3641/24-del, 3641/2-del, 3641/3, 3641/5-del, 3641/6, 3662, 3750/3-del, 3757/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         2

Ime spomenika:

Dobovo - Gomilno grobišče Vidmarjev gozd

EŠD:

22374

Naselje:

Dobovo

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

540/50-del, 540/107-del, 540/156-del, 928/1, 929/7, 929/9, 929/11-del, 929/13-del, 929/18, 929/20-del, 929/21

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         3

Ime spomenika:

Dolenja vas pri Otočcu – Rimskodobno grobišče

EŠD:

8638

Naselje:

Dolenja vas

Katastrska občina:

Smolenja vas

Parcelna številka:

324, 334

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

 

Zap. št.:                         4

Ime spomenika:

Gorenje Kamenje – Gradišče sv. Duh

EŠD:

8616

Naselje:

Gorenje Kamenje

Katastrska občina:

Zagorica

Parcelna številka:

*31, *33, *276, 488/13, 488/14, 490, 491/3, 491/4, 495/1, 495/6, 496, 497/1, 497/2, 497/3, 497/4, 2206-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gradišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         5

Ime spomenika:

Gorenje Kamenje – Prazgodovinska gomila Strmec

EŠD:

8642

Naselje:

Gorenje Kamenje

Katastrska občina:

Zagorica

Parcelna številka:

344/15-del, 344/16-del, 344/48-del, 687/3-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         6

Ime spomenika:

Male Brusnice – Prazgodovinska gomila Hrib

EŠD:

29443

Naselje:

Male Brusnice

Katastrska občina:

Brusnice

Parcelna številka:

2901 

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                          7

Ime spomenika:

Novo mesto – Arheološko najdišče Groblje

EŠD:

8709

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Bršljin

Parcelna številka:

352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/8, 353/9, 353/10, 353/11, 353/12, 353/13, 353/14, 353/15, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 355/1, 355/2, 355/3, 358/1, 358/2, 358/3, 360/1, 360/2, 360/3, 363, 367/1, 367/2, 369, 370/1, 370/2, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 373, 385/2, 385/3, 385/4, 385/5, 387/1, 387/2, 387/3, 388, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 390, 391/1, 391/2, 392, 395/1, 395/2, 395/3, 395/4, 395/5, 396/1, 396/2, 400/1, 400/3, 400/5, 401/1, 401/2, 401/3, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 408/2-del, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1020/2, 1020/3-del, 1023-del, 1149-del, 1158-del, 1159, 1160, 1161, 1162/1-del, 1162/3

Katastrska občina:

Šmihel pri Novem mestu

Parcelna številka:

1342/1-del

Vrsta razglasitve:

Posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča.

 

Zap. št.:                         8

Ime spomenika:

Novo mesto - Arheološko najdišče Marof

EŠD:

8710

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Novo mesto

Parcelna številka:

109, 110, 111, 232/2, 232/4, 465, 466/3, 466/4, 467/3, 467/4, 467/5, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 503/1, 504/1, 507/1, 507/2, 509, 512, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 536/3, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543/1, 543/2, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2, 554, 555/1, 555/2, 555/3, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 574/1, 574/2, 575/1, 575/2, 576, 577/1, 577/2, 578, 581/1-del, 583/3-del, 584, 586/1-del, 589, 592/1, 593, 594, 595, 596/1, 597/1, 597/3, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gradišče s pripadajočimi planimi grobišči, gomilnim grobiščem in neutrjeno naselbino predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.

 

 

Zap. št.:                         9

Ime spomenika:

Otočec – Arheološko najdišče Košenice  

EŠD:

22379

Naselje:

Otočec

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 88/1, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 95, 96/1, 96/2, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108/4, 108/5, 132, 133, 135, 136, 140/1, 140/2, 142, 150, 1072, 1075/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         10

Ime spomenika:

Otočec – Prazgodovinsko gomilno grobišče

EŠD:

22387

Naselje:

Otočec

Katastrska občina:

Šentpeter

Parcelna številka:

160/65, 160/148, 160/214, 160/265, 160/281-del, 278/3, 278/4, 281/1, 284/1-del, 284/2-del, 298/3-del, 298/4-del, 299/5, 1083-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                          11

Ime spomenika:

Prečna – Arheološko najdišče Lukenjska jama

EŠD:

22749

Naselje:

Prečna

Katastrska občina:

Prečna

Parcelna številka:

796/7-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Jamsko najdišče  predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         12

Ime spomenika:

Sela pri Štravberku - Arheološko najdišče Vešče

EŠD:

27600

Naselje:

Sela pri Štravberku

Katastrska občina:

Herinja vas

Parcelna številka:

206, 207/1, 207/2-del, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 299, 300, 301, 302, 303, 305/1, 305/2, 305/3, 307-del, 309, 310/1, 310/2, 311, 313, 314/1, 314/2, 315-del, 319, 320, 323, 324, 325-del, 330, 331, 332, 334, 335, 337, 1208-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Srednjebronastodobna višinska naselbina predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         13

Ime spomenika:

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska gomila Breznik

EŠD:

8640

Naselje:

Sela pri Zajčjem Vrhu

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

150/1

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         14

Ime spomenika:

Sela pri Zajčjem Vrhu – Prazgodovinska naselbina Grac

EŠD:

8620

Naselje:

Sela pri Zajčjem Vrhu

Katastrska občina:

Zajčji Vrh

Parcelna številka:

1166, 1167, 1228, 1232, 1234, 1235, 1236, 1238, 1242, 1243/1, 1243/2, 1246, 1248/1, 1248/2, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1261, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1274, 1276, 1279, 1281, 1282, 1283, 1286, 1290, 1291, 1292, 2816, 2817, 2818

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Višinska naselbina predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         15

Ime spomenika:

Smolenja vas - Gomilno grobišče

EŠD:

8650

Naselje:

Novo mesto

Katastrska občina:

Smolenja vas

Parcelna številka:

599/1, 599/2, 600, 601, 603-del, 604/2

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomilno grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

 

Zap. št.:                         16

Ime spomenika:

Stranska vas pri Novem mestu – Rimskodobno grobišče

EŠD:

8652

Naselje:

Stranska vas

Katastrska občina:

Stranska vas

Parcelna številka:

*260, 829/2, 831/2, 831/3, 831/4, 835, 836, 838/1-del, 839-del, 840-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Plano grobišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         17

Ime spomenika:

Zagrad pri Otočcu - Arheološko najdišče Stari grad

EŠD:

8627

Naselje:

Zagrad pri Otočcu

Katastrska občina:

Črešnjice

Parcelna številka:

*286, 396, 400/1, 2807, 2815/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Arheološko najdišče predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejo arheološke plasti, spreminjajo arheološki kontekst ali spreminjajo okoljske dejavnike, pomembne za njihovo ohranitev.

 

Zap. št.:                         18

Ime spomenika:

Ždinja vas – Prazgodovinska gomila

EŠD:

8656

Naselje:

Ždinja vas

Katastrska občina:

Ždinja vas

Parcelna številka:

2045/1-del

Vrsta razglasitve:

posamezni spomenik

Varstveni režim:

Za spomenik velja varstveni režim za arheološka najdišča in naslednja posebna določila:

 • Gomila predstavlja nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano in brez kakršnekoli intenzivne kmetijske ter gozdarske rabe.
 • Arheološko najdišče se varuje pred posegi ali rabo, ki dejansko ali potencialno lahko poškodujejnazaj