vodilna slika

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, predstavniku romske skupnosti

datum: 26. 04. 2016

Dolenjski uradni list 29 - 2016

 

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. seji dne 21. 4. 2016 sprejel

 

S k l e p

o potrditvi mandata

nadomestnemu članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

predstavniku romske skupnosti

 

1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

p o t r d i

mandat nadomestnemu članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, predstavniku romske skupnosti

Dušku Smajeku.

 

2.

Mandat člana je vezan na mandat članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

3.

Sklep velja z dnem sprejema.

 

 

Številka: 040-3/2016-1

Novo mesto, 21. 4. 2016

 

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj