vodilna slika

Sklep o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

datum: 26. 04. 2016

Dolenjski uradni list 29 - 2016

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 14. seji dne 21. 4. 2016 sprejel

 

Sklep

o imenovanju nadomestne namestnice članice Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

 

I.

Ugotovitveni sklep

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto ugotavlja, da je Milena Bartelj, članica Občinske volilne komisije, dne 2. 3. 2016, podala pisno izjavo, da odstopa kot članica Občinske volilne komisije Novo mesto.

II.

S k l e p

o imenovanju nadomestne

namestnice članice Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto

i m e n u j e

 

Ivo OCVIRK, Novo mesto,

za nadomestno članico Občinske volilne komisije Novo mesto.

 

 

 

Številka: 040-2/2016

Novo mesto, 21. 4. 2016                                                     

 

 

 

 

Župan                  

Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj