vodilna slika

Popravek poročila o izidu nadomestnih volitev člana občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - predstavnika romske skupnosti

datum: 18. 04. 2016

Dolenjski uradni list 28 - 2016

Številka:          041-26/2014

Datum:            11. 4. 2016

 

 

 

POPRAVEK POROČILA

O IZIDU NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

 

 

Poročilo Posebne občinske volilne komisije o izidu nadomestnih volitev člana občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, predstavnika romske skupnosti, št. 041-26/2014 z dne 3. 4. 2016, se ustrezno popravi v 3. odstavku 3. točke, ki se sedaj glasi:

 

» Kandidat Duško Smajek je dobil 80 glasov.«

 

V ostalem ostane poročilo nespremenjeno.

 

 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                 Predsednica

                                                                                                                 Maja Gorenc

nazaj