Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - predstavnika romske skupnosti

datum: 14. 04. 2016

Dolenjski uradni list 27 - 2016

 

 

POROČILO

O IZIDU NADOMESTNIH VOLITEV ČLANA OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO, PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

 

 

Posebna občinska volilna komisija Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti je na seji dne 3. aprila 2016 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za nadomestne volitve člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, predstavnika romske skupnosti,  na volitvah 3. aprila 2016 ugotovila:

 

1.

 

V posebnih volilnih imenikih na območju Mestne občine Novo mesto je bilo vpisanih 343 volivcev.

 

2.

 

Skupaj je glasovalo 81 volivcev, to je 23,6 % od vseh volivcev.

 

3.

 

Oddanih je bilo 81 glasovnic.

Neveljavna je bila 1 glasovnica.

 

Kandidat Duško Brajdič je dobil 80 glasov.

 

4.

 

Posebna občinska volilna komisija Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti je ugotovila, da je za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti izvoljen:

 

Duško Smajek, rojen 3. 12. 1957, Novo mesto, Poganška ulica 11.

 

 

 

 

Številka: 041-26/2014

Datum: 3. 4. 2016

 

                                                                                                                 Predsednica

                                                                                                                 Maja Gorenc

 

nazaj