vodilna slika

Sklep o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto

datum: 12. 06. 2018

Dolenjski uradni list 14 - 2018

Na podlagi 109. člena in v skladu z 19. in 20. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 – odl. US, 54/04 – Zdoh-1, 72/05 – ZLS-M, 72/05, 121/05, 70/06 – odl. US, 46/07 – odl. US, 54/07 – odl. US, 60/07, 45/08, 83/12, 68/17) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/2016) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 31.5.2018 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V

MESTNI OBČINI NOVO MESTO

 

1. člen

 

Ta sklep določa volilne enote za izvedbo volitev v svete krajevnih skupnostih v Mestni občini Novo mesto.

 

2. člen

 

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto določijo naslednje volilne enote:

 

Krajevna skupnost Birčna vas ena volilna enota,
Krajevna skupnost Bršljin ena volilna enota,
Krajevna skupnost Brusnice ena volilna enota,
Krajevna skupnost Bučna vas ena volilna enota,
Krajevna skupnost Center ena volilna enota,
Krajevna skupnost Dolž ena volilna enota,
Krajevna skupnost Drska ena volilna enota,
Krajevna skupnost Gabrje ena volilna enota,
Krajevna skupnost Gotna vas ena volilna enota,
Krajevna skupnost Kandija – Grm ena volilna enota,
Krajevna skupnost Karteljevo ena volilna enota,
Krajevna skupnost Ločna – Mačkovec ena volilna enota,
Krajevna skupnost Mali Slatnik ena volilna enota,
Krajevna skupnost Majde Šilc ena volilna enota,
Krajevna skupnost Mestne njive ena volilna enota,
Krajevna skupnost Otočec ena volilna enota,
Krajevna skupnost Podgrad ena volilna enota,
Krajevna skupnost Prečna ena volilna enota,
Krajevna skupnost Regrča vas ena volilna enota,
Krajevna skupnost Stopiče ena volilna enota,
Krajevna skupnost Šmihel ena volilna enota,
Krajevna skupnost Uršna sela ena volilna enota,
Krajevna skupnost Žabja vas ena volilna enota.

 

3. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 041-10/2018

Datum: 31.5.2018

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj