vodilna slika

Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018

datum: 27. 11. 2018

Dolenjski uradni list 19 - 2018

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji, dne 19. novembra 2018 ob 13. uri na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za župana na lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018 ugotovila:

 

1.

V volilne imenike na območju Mestne občine Novo mesto je bilo vpisanih 29565 volivcev.

 

2.

Skupaj je po volilnih imenikih glasovalo 14883 volivcev, s potrdilom ni glasoval noben volivec.

Skupaj je glasovalo 14883 volivcev, to je 50,34 % od vseh volivcev.

 

3.

 

Oddanih je bilo 14843 glasovnic.

Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 165 glasovnic.

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:

 

1.

ALENKA MUHIČ 1996 glasov

2.

GREGOR MACEDONI 9573 glasov

3.

ROK MEŽNAR 971 glasov

4.

JOŽE KOBE 2138 glasov

 

4.

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12, 68/17) na seji dne, 19. novembra 2018 ugotovila, da je za župana Mestne občine Novo mesto izvoljen:

 

Macedoni Gregor, roj. 15. 2. 1973, Novo mesto, Drska 65B.

 

ker je dobil večino veljavnih glasov.

 

 

Številka: 041-40/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

nazaj