vodilna slika

Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018

datum: 27. 11. 2018

Dolenjski uradni list 19 - 2018

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA  MESTNE OBČINE NOVO MESTO NA LOKALNIH VOLITVAH 2018

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji, dne 19. novembra 2018 ob 13.40 uri na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018 ugotovila:

 

1.

V volilne imenike na območju Mestne občine Novo mesto je bilo vpisanih 29565 volivcev.

 

 

2.

Skupaj je po volilnih imenikih glasovalo 14883 volivcev, s potrdilom ni glasoval noben volivec.

Skupaj je glasovalo 14883 volivcev, to je 50,34 % od vseh volivcev.

 

 

3.

Oddanih je bilo 14868 glasovnic.

Ker so bile prazne, ker so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 408 glasovnic.

 

4.

Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:

 

1. ZELENI SLOVENIJE 206 glasov

2. ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD 1270 glasov

3. DOBRA DRŽAVA 429 glasov

4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 471 glasov

5. LISTA MARJANA ŠARCA 369 glasov

6. GAS - GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA 1122 glasov

7. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 1801 glasov

8. LEVICA 362 glasov

9. SOCIALNI DEMOKRATI (SD) 494 glasov

10. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 736 glasov

11. SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA 345 glasov

12. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV DeSUS 1104 glasov

13.  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 647 glasov

14. LISTA DUŠANA KAPLANA 295 glasov

15 LISTA GREGORJA MACEDONIJA 3884 glasov

16.  SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO 925 glasov

 

Po določbah 14., 86. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12 in 68/17) in izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile posamezne liste, deljenih s številom od 1 do 29 (D'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:

 

Zap.št količnik Št.  Ime liste

 

1 3884,00 15 LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

2 1942,00 15 LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

3 1801,00 7 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

 

4 1294,6715 LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

5 1270,00 2 ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD

 

6 1122,00 6 GAS – GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA

 

7 1104,00 12 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV DeSUS MO NOVO MESTO 

 

8 971,00 15 LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

9 925,00 16 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO

 

10 900,50 7 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

 

11 776,80 15 LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

12 736,00 10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

 

13 647,33 15 LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

14 647,00 13 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

15 635,00 18  ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD

 

16 600,33 7  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

 

17  561,00 6  GAS – GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA 

 

18 554,86 15  LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

19  552,00 12 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV DeSUS MO NOVO MESTO 

 

20 494,00 9  SOCIALNI DEMOKRATI (SD)

 

21 485,50 15  LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

22 471,00 4 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

 

23 462,50 16 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO

 

24 450,25 7 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

 

25 431,56 1 LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

26 429,00 3 DOBRA DRŽAVA

 

27 423,33 2 ZVEZA ZA DOLENJSKO

28 388,40 18 LISTA GREGORJA MACEDONIJA

 

29 374,00 6 GAS - GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA

 

Po zaporedju najvišjih količnikov pripada posameznim listam kandidatov naslednje število mandatov:

 

Zap. št. Ime liste Št. izvoljenih

15 LISTA GREGORJA MACEDONIJA 10

7 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 4

2 ZVEZA ZA DOLENJSKO 3

6 GAS – GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA 3

12 DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 2

16 SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO 2

10 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1

13 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1

9 SOCIALNI DEMOKRATI 1

4 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 1

3 DOBRA DRŽAVA 1

5 LISTA MARJANA ŠARCA 0

8 LEVICA 0

11 SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 0

14 LISTA DUŠANA KAPLANA 0

1 ZELENI SLOVENIJE 0

 

Z list kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.

V Občinski svet Mestne občine Novo mesto so izvoljeni naslednji kandidati po vrstnem redu na listi:

 

Skupno število mandatov: 29

 

 

Lista: 2 - ZVEZA ZA DOLENJSKO - ZZD

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

Alenka Muhič                                                                        izvoljen
Štefan David                                                                          izvoljen
Mira Retelj                                                                             izvoljen

 

Lista: 3 – DOBRA DRŽAVA

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

Rok Mežnar                                                                           izvoljen

 

Lista: 4 – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

Matjaž Engel                                                                                           izvoljen

 

Lista: 6 – GAS – GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

Alojz Kobe                                                                                               izvoljen
Vesna Barborič                                                                                       izvoljen
Janez Murn                                                                                             izvoljen

 

Lista: 7 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

mag. Bojan Kekec                                                                                  izvoljen
Marjanca Trščinar Antić                                                                          izvoljen
Peter Kostrevc                                                                                        izvoljen
Eva Filej Rudman                                                                                   izvoljen

 

Lista: 9 – SOCIALNI DEMOKRATI (SD)

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

Srečko Vovko                                                                                         izvoljen

 

Lista: 10 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

Marko Dvornik                                                                                        izvoljen

 

Lista: 12 – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV DeSUS

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

mag. Adolf Zupan                                                                                   izvoljen
Ana Bilbija                                                                                               izvoljen

 

Lista: 13 – SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

mag. Franc Bačar                                                                                   izvoljen

 

Lista: 15 – LISTA GREGORJA MACEDONIJA

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

mag. Gregor Macedoni                                                                           izvoljen
Jasna Kos Plantan                                                                                  izvoljen
Boštjan Grobler                                                                                       izvoljen
Sara Drašković                                                                                       izvoljen
dr. Janez Povh                                                                                        izvoljen
mag. Mojca Andolšek                                                                             izvoljen
Primož Kobe                                                                                           izvoljen
mag. Vesna Vesel                                                                                   izvoljen
Mario Krapež                                                                                          izvoljen
Klara Golić                                                                                              izvoljen

 

Lista: 15 – SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO

Zap. št.            kandidat                                                                                                         Izv./žreb.

Uroš Lubej                                                                                               izvoljen
Maja Žunič Fabjančič                                                                             izvoljen

 

5.

 

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov sta bila vložena dva ugovora, ki jih je občinska volilna komisija z odločbama zavrnila.

 

 

Številka: 041-41/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

                

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

nazaj