vodilna slika

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti Mestne občine Novo mesto na lokalnih volitvah 2018

datum: 27. 11. 2018

Dolenjski uradni list 19 - 2018

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA – PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO NA LOKALNIH VOLITVAH 2018

 

Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji, dne 18. novembra 2018 ob 00.40 uri na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah, ki so bile 18. novembra 2018 ugotovila:

 

1.

 

V volilne imenike na območju Mestne občine Novo mesto je bilo vpisanih 327 volivcev.

 

 

2.

 

Skupaj je po volilnih imenikih glasovalo 114 volivcev, s potrdilom so glasovali 4 volivci.

 

Skupaj je glasovalo 118 volivcev, to je 36 % od vseh volivcev.

 

 

3.

 

Oddanih je bilo 118 glasovnic.

 

Ker so bile prazne oziroma so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 34 glasovnic.

 

Kandidat je prejel naslednje število glasov:

 

1. DUŠKO SMAJEK 84 glasov

 

4.

 

Posebna občinska volilna komisija je ugotovila, da je za člana občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predstavnika romske skupnosti izvoljen:

 

 

Duško Smajek, roj. 3. 12. 1957, Novo mesto, Poganška ulica 11,

 

ker je dobil največ glasov.

 

 

5.

Zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov ni bil vložen noben ugovor.

 

Številka: 041-43/2018 

Datum:   18. 11. 2018

 

 

Predsednica Posebne občine volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Maja Gorenc, l.r.

 

nazaj