vodilna slika

Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevne skupnosti na lokalnih volitvah 2018

datum: 27. 11. 2018

Dolenjski uradni list 19 - 2018

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

BIRČNA VAS

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

Majda Meštrić, roj. 4. 5. 1954, Brična vas 54a,

Ciril Zupančič, roj. 16. 12. 1963, Vrh pri Ljubnu 7,

Urška Hrovatič, roj. 5. 11. 1984, Stranska vas 5,

Andrej Kastelic, roj. 8. 8. 1971, Jama 2a,

Stanko Žagar, roj. 14. 6. 1957, Birčna vas 54b,

Tanja Primc, roj. 14. 4. 1988, Rajnovšče 3,

Darja Marjanović, roj. 15. 11. 1973, Stranska vas 1c,  

ker so dobili največ glasov.

 

Številka:  041-17/2018  

Datum:    19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

                

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

BRŠLJIN

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

Mira Kump, roj. 19. 5. 1953, Novo mesto, Bršljin 1, 

Vanja Kavšček, roj. 30. 9. 1976, Novo mesto, Lastovče 44,

Jožefa Šepetavc, roj. 16. 12. 1958, Novo mesto, V Brezov log 48,
Ignacij Milan Vrščaj, roj. 4. 8. 1951, Novo mesto, V Brezov log 64,

Andreja Ravbar, roj. 12. 7. 1966, Novo mesto, Vavpotičeva ulica 12,

Slavko Špec, roj. 25. 9. 1966, Novo mesto, Vavpotičeva ulica 16,

Petar Mrkšič, roj. 17. 5. 1967, Novo mesto, Lastovče 14,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-18/2018

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

BRUSNICE 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

VOLILNA ENOTA 1:

 

Ivan Kralj, roj. 29.1.1958, Velike Brusnice 86,  

Miha Kralj, roj. 17.3.1990, Velike Brusnice 86,

Franc Bojanc, roj. 7.6.1962, Velike Brusnice 46a,
Franc Medle, roj. 15.5.1962, Dolenji Suhadol 17,

Anton Luzar, roj. 12.1.1953, Dolenji Suhadol 42,

 

VOLILNA ENOTA 2:

 

Marjan Šalehar, roj. 26.9.1963, Ratež 14A,
Nataša Medle Rumpret, roj. 14.5.1990, Sela pri Ratežu 10,
Anton Vovko, roj. 13.12.1973, Ratež 39A,
Rok Vovko, roj. 9.1.1980, Ratež 48,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-19/2018

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

BUČNA VAS 

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

Matic Vidic, roj. 4.3.1987, Novo mesto, Ljubljanska cesta 53a,  

Anton Papež, roj. 28.12.1967, Daljni vrh 24,

Mojca Ljubi, roj. 27.7.1973, Novo mesto, Muhaber 33,
Branko Novak, roj. 7.2.1965, Novo mesto, Muhaber 31,

Nikolaj Potočar, roj. 4.12.1966, Novo mesto, Dolenje Kamence 75,
Dušan Brudar, roj. 17.5.1976, Daljni vrh 26,
Tomaž Zoran, roj. 10.3.1985, Gorenje Kamenje 2,
Peter Kostrevc, roj. 3.7.1970, Novo mesto, Dolenje Kamence 9a,
Marija Debevc Rakoše, roj. 2.7.1971, Novo mesto, Potočna vas 26,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-20/2018

Datum:   19. 11. 2018

 

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

CENTER

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

Matija Škof, roj. 18.6.1976, Novo mesto, Rozmanova ulica 4,
Ana Granda Jakše, roj. 2.2.1977, Novo mesto, Cvelbarjeva ulica 14,
Urška Račečič Skrt, roj. 3.2.1967, Novo mesto, Breg 25,
Luka Blažič, roj. 7.8.1979, Novo mesto, Jerebova ulica 20,
Cvetka Potočar, roj. 3.5.1952, Novo mesto, Šolska ulica 2,
Stojan Luzar, roj. 2.6.1961, Novo mesto, Breg 16,
Peter Železnik, roj. 15.3.1979, Novo mesto, Kratka ulica 2,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-21/2018

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

DOLŽ

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

Martin Kobe, roj. 8. 11. 1975, Dolž, Šolska cesta 76,
Marko Bačar, roj. 27. 5. 1994, Vrhe 15,
Simon Kastelec, roj. 20. 1. 1987, Dolž, Ravnica 16,
Primož Brulc, roj. 22. 10. 1979, Dolž, Jesenovec 22,
Aleš Turk, roj. 10. 7. 1991, Iglenik 2,
Ingrid Kralj, roj. 1. 8. 1994, Sela pri Zajčjem vrhu 7,
Simona Juršič, roj. 29. 3. 1987, Iglenik 5,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-22/2018

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

DRSKA

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

Borut Jakše, roj. 11.7.1980, Novo mesto, Drska 44,
Mira Retelj, roj. 17.9.1955, Novo mesto, Cesarjeva ulica 29,
Matjaž Kavšek, roj. 13.6.1974, Novo mesto, Brod 19,
Jožef Preskar, roj. 24.12.1949, Novo mesto, Drska 25a,
Jožica Cekuta, roj. 29.2.1956, Novo mesto, Volčičeva ulica 44,
Leopold Fink, roj. 27.5.1943, Novo mesto, Drska 69,
Majda Kavšek, roj. 24.12.1966, Novo mesto, Volčičeva ulica 35,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-23/2018

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

GABRJE

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

Slavko Matko, roj. 14.6.1959, Gabrje, Portoroška 7,
Rok Mežnar, roj. 7.4.1990, Gabrje, Portoroška 3,
Gregor Jenič, roj. 16.11.1991, Gabrje, Loka 33,
Aleš Hudoklin, roj. 15.7.1982, Gabrje, Loka 21,
Maruška Kovačič, roj. 3.6.1987, Gabrje, Šmiškovci 6,
Anja Rudman Klemenšek, roj. 13.4.1991, Jugorje 8a,
Danilo Malnar, roj. 10.11.1978, Gabrje, Ruparjev dol 7,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-24/2018

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

                

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

GOTNA VAS

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

Martin Hren, roj. 22.9.1970, Novo mesto, Ob potoku 2,
Matjaž Štih, roj. 3.12.1966, Novo mesto, Knezova ulica 98,
Dušan Kastelec, roj. 7.2.1965, Novo mesto, Gotna vas 7,
Brigita Prus, roj. 11.1.1969, Novo mesto, Ob potoku 17,
Bojana Kmet, roj. 31.1.1975, Novo mesto, Gotna vas 40,
Jožefa Štukelj, roj. 14.2.1969, Novo mesto, Ulica Ivana Roba 30,
Marija Legan, roj. 25.10.1958, Novo mesto, Gotna vas 38,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-25/2018

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

                

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

KANDIJA – GRM

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

Srečko Vovko, roj. 7. 9. 1967, Novo mesto, Smrečnikova ulica 24,
Dragica Ferbežar, roj. 3. 10. 1957, Novo mesto, Paderšičeva ulica 31,
Rafko Križman, roj. 20. 5. 1957, Novo mesto, Trdinova ulica 12a,
Jožica Unetič, roj. 20. 3. 1948, Novo mesto, Nad mlini 31,
Janez Bobič, roj. 30. 5. 1977, Novo mesto, Valantičevo 23,
Špela Verbič, roj. 6. 10. 1977, Novo mesto, Nad mlini 48,
Kristina Cigler, roj. 23. 2. 1976, Novo mesto, Smrečnikova ulica 32,

 

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-26/2018

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.           

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

KARTELJEVO

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

Bojan Florjančič, roj. 3.6.1965, Gorenje Karteljevo 10b,
Primož Brajar, roj. 14.3.1993, Dolenje Karteljevo 16,
Marjeta Bevec, roj. 4.6.1969, Gorenje Karteljevo 27a,
Elizabeta Kramar, roj. 18.5.1982, Gorenje Karteljevo 26,
Edvard Fišter, roj. 18.2.1968, Gorenje Karteljevo 16c,
Elizabeta Florjančič, roj. 13.6.1983, Gorenje Karteljevo 28,
Ivan Slak, roj. 19.5.1965, Gorenje Karteljevo 7,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka:   041-27/2018

Datum:    19.11.2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

                

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

MAJDE ŠILC

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

1. mag. Adolf Zupan, roj. 21. 10. 1953, Novo mesto, V Ragov log 3,

2. Jasna Šinkovec, roj. 26. 1. 1957, Novo mesto, Stritarjeva ulica 1,

3. Mitja Brudar, roj. 14. 2. 1970, Novo mesto, Ulica Ilke Vaštetove 5,

4. Avgust Vrščaj, roj. 27. 6. 1967, Novo mesto, Ulica Marjana Kozine 53,

5. Marjeta Škedelj, roj. 11. 7. 1943, Novo mesto, Ragovo 22,

6. Ana Bilbija, roj. 1. 3. 1945, Novo mesto, Jakčeva ulica 20,

7. Tijana Pavlović, roj. 19. 8. 1983, Novo mesto, Levstikova ulica 2,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-29/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

MALI SLATNIK

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

1. Marko Mikec, roj. 15. 2. 1973, Novo mesto, Mali Slatnik 10a,

2. Andrejka Povše, roj. 4. 7. 1971, Novo mesto, Veliki Slatnik 30a,

3. Anton Goršin, roj. 9. 12. 1960, Novo mesto, Potov Vrh 21a,

4. Jože Judež, roj. 23. 6. 1955, Novo mesto, Velika Cikava 12B,

5. Boštjan Matko, roj. 14. 9. 1977, Novo mesto, Mali Slatnik 20A,

6. Janez Fink, roj. 21. 3. 1971, Novo mesto, Potov Vrh 37,

7. Boštjan Brkopec, roj. 30. 4. 1972, Mala Cikava 8A,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-30/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

MESTNE NJIVE

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

1. Matjaž Smodiš, roj. 13. 12. 1979, Novo mesto, Cankarjeva ulica 3A,

2. Barbara Cesar, roj. 24. 3. 1975, Novo mesto, Mestne njive 4,

3. Daniel Krivec, roj. 27. 8. 1964, Novo mesto, Cankarjeva ulica 14,

4. Istok Zorko, roj. 4. 3. 1966, Novo mesto, Cankarjeva ulica 2,

5. Darinka Redling, roj. 9. 6. 1957, Novo mesto, Mestne njive 1D,

6. Mateja Kovačič, roj. 13. 12. 1963, Novo mesto, Mestne njive 19,

7. Mirko Šegula, roj. 7. 7. 1973, Novo mesto, Cankarjeva ulica 15,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-31/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

                

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

OTOČEC

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

1. Vesna Barborič, roj. 18. 12. 1971, Novo mesto, Žihovo selo 5A,

2. Jože Zupančič, roj. 14. 5. 1970, Sevno 12A,

3. Jože Teropšič, roj. 29. 10. 1952, Gorenje Kronovo 7,

4. Anja Berus, roj. 14. 7. 1991, Otočec, Nad Krko 2,

5. Boško Jezerčić, roj. 24. 12. 1986, Otočec, Dobrava 49,

6. Teja Luštek, roj. 7. 4. 1977, Ždinja vas 11K,

7. Franc Rifelj, roj. 7. 5. 1961, Ždinja vas 30,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-32/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

PODGRAD

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

1. Anton Drab, roj. 5. 1. 1972, Konec 7,

2. Marko Sekula, roj. 10. 1. 1981, Jurna vas 20,

3. Tomaž Robek, roj. 9. 11. 1962, Veliki Cerovec 33,

4. Verica Turk, roj. 24. 1. 1962, Podgrad 1B,

5. Jože Cimermančič, roj. 27. 11. 1948, Vinja vas 29,

6. Marjan Erpe, roj. 27. 6. 1959, Podgrad 27A,

7. Marta Kastelic, roj. 29. 7. 1976, Konec 1,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-33/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

                

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

PREČNA

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

Mario Krapež, roj. 30. 7. 1969, Prečna 60,
Simon Judež, roj. 19. 9. 1980, Novo mesto, Podbreznik 106,
Martin Luštek, roj. 20. 10. 1966, Kuzarjev Kal 4,
Niko Bobnar, roj. 6. 12. 1994, Prečna 19,
Maja Makše, roj. 8. 5. 1978, Kuzarjev Kal 21A,
Robert Bozovičar, roj. 2. 3. 1971, Prečna 25A,
Lidija Zadnik, roj. 3. 7. 1977, Češča vas 9C,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-34/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

REGRČA VAS

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

 

1. Mateja Rožič, roj. 7. 6. 1965, Novo mesto, K Roku 8,

2. Jože Hočevar, roj. 21. 8. 1959, Novo mesto, Ob Težki Vodi 92,

3. Darko Zupančič, roj. 25. 1. 1958, Novo mesto, Finžgarjeva ulica 26,

4. Andrej Resman, roj. 10. 5. 1958, Novo mesto, K Roku 66,

5. Davor Smuk, roj. 19. 3. 1994, Novo mesto, Regrča vas 20,

6. Klavdija Pečnik, roj. 25. 2. 1973, Novo mesto, Regrča vas 50A,

7. Vid Klemenčič, roj. 24. 8. 1994, Novo mesto, Ob Težki vodi 70B,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-35/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

                

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

STOPIČE

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

VOLILNA ENOTA 1:

 

Tomaž Slak, roj. 9. 9. 1972, Veliki Orehek 33,
Anton Goršin, roj. 4. 11. 1966, Verdun 3,
Stanislav Renuša, roj. 12. 4. 1967, Črmošnjice pri Stopičah,
Borut Blatnik, roj. 23. 9. 1988, Stopiče 41A,
Janez Murn, roj. 8. 1. 1969, Veliki Orehek 18,

 

VOLILNA ENOTA 2:

 

Rok Jerman, roj. 9. 8. 1981, Hrušica 33,

 

VOLILNA ENOTA 3:

 

Robert Kabur, roj. 21. 10. 1967, Gornja težka Voda 17A,

 

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-37/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

 

 

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

ŠMIHEL

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

 

1. Štefan David, roj. 13. 7. 1955, Novo mesto, Vorančeva ulica 7,

2. Igor Lešnjak, roj. 10. 11. 1964, Novo mesto, Ob Težki vodi 12,

3. Darja Bobnar, roj. 13. 4. 1978, Novo mesto, Ulica na Hribu 72,

4. Brigita Juršić, roj. 16. 9. 1969, Škrjanče pri Novem mestu 5,

5. dr. Sašo Murtič, roj. 19. 7. 1959, Novo mesto, Šmihel 27,

6. mag. Damir Delić, roj. 26. 6. 1969, Novo mesto, Vorančeva ulica 13,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-36/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

Številka: 041-38/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

 

 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

URŠNA SELA

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

Milivoje Golić, roj. 10. 5. 1961, Uršna sela, Gasilska pot 21,
Zora Klobučar, roj. 20. 9. 1967, Uršna sela, Vaška cesta 78A,
Franci Povše, roj. 29. 7. 1964, Uršna sela, Makute 9,
Ladislav Rauh, roj. 6. 8. 1955, Uršna sela, Ljuben 39,
Dušan Žagar, roj. 17. 9. 1964, Uršna sela, Vaška cesta 121,
Marjana Kulovec, roj. 21. 12. 1957, Uršna sela, Vaška cesta 75,
Boris Žagar, roj. 10. 1. 1967, Laze 12,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-38/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

                                                                                                                        

POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je na seji dne 19. novembra 2018 na podlagi zapisnika o delu volilne komisije ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane sveta krajevne skupnosti

 

ŽABJA VAS

 

Občinska volilna komisija je na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV - UPB3, 45/08, 83/12 IN 68/17) ugotovila, da so za člane sveta krajevne skupnosti izvoljeni:

Robert Sotler, roj. 25. 10. 1963, Novo mesto, Na Tratah 11,
Marta Medle, roj. 9. 10. 1949, Novo mesto, Šentjernejska cesta 13,
Matija Šega, roj. 25. 10. 1985, Novo mesto, Drejčetova pot 4,
Andrej Kastelic, roj. 19. 2. 1978, Novo mesto, Žabja vas 9,
Polonca Centa, roj. 10. 10. 1968, Novo mesto, Na Tratah 21,
Emil Pureber, roj. 2. 4. 1953, Novo mesto, Na Lazu 34,
Branko Gregorič, roj. 20. 4. 1963, Novo mesto, Lobetova ulica 25A,

ker so dobili največ glasov.

 

Številka: 041-39/2018 

Datum:   19. 11. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

 

 

 

 

nazaj