vodilna slika

Tehnični popravek poročila o izidu volitev članov sveta krajevne skupnosti

datum: 07. 01. 2019

Dolenjski uradni list 20 - 2018

V skladu s 41. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter Pravilnikom o ustanovitvi in izdajanju Dolenjskega uradnega lista z dne, 18.3.2015 je Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto sprejela

 

TEHNIČNI POPRAVEK POROČILA

O IZIDU VOLITEV ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

 

1.

V Poročilu o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti, št. 041-20/2018 z dne, 19.11.2018, je prišlo do napake o izvoljenih članih sveta Krajevne skupnosti Bučna vas, in sicer v točki 4, ki se pravilno glasi:

»4. Branko Kralj, roj. 16.7.1984, Gorenje Kamence 9a,«

 

2.

Tehnični popravek poročila se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka: 041-20/2018

Datum: 28.11.2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

Marjetica Žibert, l.r.

nazaj