vodilna slika

Sklep o ceni uporabe mrliške vežice na območju Mestne občine Novo mesto

datum: 09. 08. 2019

Dolenjski uradni list 21 - 2019

Na podlagi 48. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 16/2018) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list, št. 14/2019), je župan Mestne občine Novo mesto sprejel naslednji

 

S K L E P

o ceni uporabe mrliške vežice na območju Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 43,80 EUR. V ceno je vključen 9,5% DDV.

Cena zajema amortizacijo zgradbe, vzdrževanje objektov, strošek zavarovalnih premij, strošek električne energije in čiščenja.

 

2. člen

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Št. 35418-1/2019

Novo mesto, dne 5.8.2019

 

 

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                      župan

nazaj