vodilna slika

Sklep o ceni grobnine na pokopališču Uršna sela

datum: 08. 06. 2020

Dolenjski uradni list 11 - 2020

Na podlagi 40. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 16/2018) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list, št. 14/2019) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. seji dne 28.5.2020 sprejel

 

S K L E P

o ceni grobnine na pokopališču Uršna sela

 

1.

 

S tem sklepom se določijo cene grobnine na pokopališču Uršna sela in so naslednje:

 

 

Cena brez DDV (EUR)

1. enojni grob

20,00

2. dvojni grob

30,00

3. žarni grob

15,00

 

 

2.

 

Cene storitev se uporabljajo od sprejema cenika dalje.

 

3.

 

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št. 35403-1/2020

Novo mesto, dne 28.5.2020

 

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                      župan

nazaj