Maja Žunič Fabjančič

Svetniška skupina:
Solidarnost
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik
  • Odbor za družbene dejavnosti