Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
06.02.2020 9001-11/2019–227 Postavitev drsališča Ana Bilbija Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–226 Trgovine na Glavnem trgu in oskrba stanovalcev Ana Bilbija Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–225 Pobude in vprašanja občank in občanov Uroš Lubej Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–224 Kdaj ima MONM v planu ureditev avtobusnega postajališča ob Kmetijski šoli Grm v Sevnem? Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019–223 Pobuda OU, da se začne s potrebnimi postopki, da se bo zmanjšalo število ptic - vran v Novem mestu in preprečilo povečevanje števila bobrov na območju mesta do takega števila, da bo nastalo preveč škode na bregovih Krke, potoka Težke vode Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
06.02.2020 9001-11/2019–222 Posredovanje celovite informacije občanom o stanju avtobusne mreže oz. avtobusnega prometa v MO Novo mesto in Poročila o onesnaženosti zraka v Novem mestu – pobuda OU za pripravo informacij, vključno z ukrepi za izboljšanje stanja z roki Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019–221 Potreba po urgentnem reševanju stanovanj za najbolj ranljive skupine (brezdomce, ljudi ki živijo brez elektrike in vode in podobno) – pobuda za ustanovitev zavetišča za take osebe oz. ustanovitev ustreznih bivalnih enot za take osebe najk Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019-219 Otroško igrišče Gornja Težka Voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-218 Vodohran in vodovodno omrežje za naselje Gornja Težka Voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-217 Vzdrževanje zanemarjenih zemljišč in objektov v strnjenih naseljih Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-216 Seznanitev Občinskega sveta s poročilo o migracijah Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
06.02.2020 9001-11/2019-215 Varno odlaganje otrok pri OŠ Šmihel Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-214 Ureditev krožnega obračališča in parkirišč za avtobuse pri Kmetijski šoli v Sevnem in ureditev pločnika Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-213 Poročilo o učinkih ukrepa skupnih šolskih okolišev Dr. Janez Povh Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019-212 Poročilo o dogajanju v KS Bučna vas Dr. Janez Povh Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019-211 Obnova Mirnopeške ceste Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-210 Javna razsvetljava Bučna vas Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-209 Primerljivost novomeškega vodovodnega sistema s primerljivimi evropskimi vodovodnimi sistemi Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-208 Pobuda za sofinanciranje cepiva za klopni meningoencefalitis Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019-207 Odlok o urbani opremi v Mestni občini Novo mesto Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-206 Seznanitev Občinskega sveta s kakovostjo zraka v Novem mestu Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-204 Inšpekcija na Mestni občini Novo mesto Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
06.02.2020 9001-11/2019-203 Število zaposlenih v MO NM Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
06.02.2020 9001-11/2019-202 Parkirišče Novi trg Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-199 Javna razsvetljava v ulici pri javnih straniščih in naprej proti Bregu Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-198 Arheološki park Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-197 Cesta Vahta - Gospodična - Krvavi kamen Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-196 Celovita sanacije občinske ceste, do obeh priključkov, ki Dolž navezuje na državno cesto NM – Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-195 Postavitev fizičnih ovir po polni črti pri bencinskem servisu OMV v Bršljinu Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-194 Postavitev semaforja na križišču Ljubljanske ceste z ulico V Brezov log Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-193 Predvideno zaprtje poslovalnice pošte v Bršljinu Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
12.12.2019 9001-10/2019-192 Sprememba prednostne ceste v Šentpetru Primož Kobe Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-191 Pobude krajanov Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
12.12.2019 9001-10/2019-190 Vrtec na Cesarjevi ulici v Krajevni skupnosti Drska Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
12.12.2019 9001-10/2019-189 Primer Noor Uroš Lubej Kabinet župana
12.12.2019 9001-10/2019-188 Ureditev področja uporabe javne kulturne infrastrukture za nevladne organizacije s statusom v javnem interesu Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
12.12.2019 9001-10/2019-187 Prehod za pešce na Zwittrovi ulici Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-186 Posodobitev občinskih cest, kjer poteka avtobusni promet Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-185 Obnova tabel za oznake ulic Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-184 Brezplačna parkirna mesta Rok Mežnar Urad za prostor in razvoj