vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
27.05.2021 900-0007/2021 – 388 Mladinski center in projekt Livada Uroš Lubej Kabinet župana
27.05.2021 900-0007/2021 – 387 Objava redne delavne uspešnosti na MO Novo mesto Srečko Vovko Direktorica občinske uprave
27.05.2021 900-0007/2021 - 395 Pobuda za sofinanciranje optimalne ureditve ekoloških otokov – prostorov za posode za komunalne in druge odpadke Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 - 393 Pobuda za pričetek aktivnosti za ustanovitev Univerze za starejše Novo mesto v letu 2022 Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
27.05.2021 900-0007/2021 - 392 Fizična realizacija programov v osnovnem zdravstvu Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
27.05.2021 900-0007/2021 - 391 Osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja Ana Bilbija Urad za družbene dejavnosti
27.05.2021 900-0007/2021 - 390 Umestitev javnega sadovnjaka Maja Žunič Fabjančič Kabinet župana
27.05.2021 900-0007/2021 - 389 Umestitev kolesarske steze pri prenovi Šmihelske ceste – 3. faza Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 - 386 Dirka po Sloveniji Srečko Vovko Kabinet župana
27.05.2021 900-0007/2021 - 385 Krožišče tabletka in sanacija ceste proti Bršljinu Dr. Janez Povh Urad za prostor in razvoj
27.05.2021 900-0007/2021 - 384 Nadzor mestnega redarstva in policije Dr. Janez Povh Skupna občinska uprava občin Dolenjske
27.05.2021 900-0007/2021 - 383 Postavitev znaka na ulici V Brezov log ter policijska kontrola prometa Jasna Kos Plantan Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 381 Predšolska vzgoja v času epidemije in področje kulture pri Zavodu Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 380 Problematika pasjih iztrebkov Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 379 Športni park Portoval Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 378 Parkiranje v mestnem jedru Uroš Lubej Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 377 Kadrovska politika Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
22.04.2021 900-0004/2021 - 376 Ocena potresne varnosti večstanovanjskih stavb v MONM Maja Žunič Fabjančič Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 375 Sistemsko urejanje izpostavljenih ekoloških otokov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 374 Pločnik Novo mesto - Črmošnjice pri Stopičah Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 373 Dokončna rekonstrukcija ceste Lešnica – Kronovo Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 372 Kanalizacija in vodovod v KS Otočec Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 371 Novomeški obvoznici Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 370 Vozni red lokalnega prevoza Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 369 Vpis ceste Dolž-Šolska cesta - Mrzlaka - Bukovče - Šmiklavž - Pangrč Grm v kaster Mag. Franci Bačar Urad za premoženje in kmetijstvo
22.04.2021 900-0004/2021 - 368 Cesta Vahta - Gospodična, zagotavljanje prevoznosti in javne rabe Mag. Franci Bačar Urad za premoženje in kmetijstvo
22.04.2021 900-0004/2021 - 367 Postavitev klopi ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 366 Stanje defibratorjev Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 365 Preureditev vozila Rudi Mag. Adolf Zupan Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 364 Novo mesto zame Alojz Kobe Kabinet župana
22.04.2021 900-0004/2021 - 363 Zasipanje kanala ob cesti Šentjernej-Novo mesto zaradi varnosti krajanov Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 362 Križišče na Ratežu in ureditev pločnika oziroma vsaj zasip jarka ob glavni cesti Šentjernej novo mesto, da bo možna hoja ob cestišču Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 361 Začetek gradnje ceste 3. razvojne osi Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 360 Sanacija ceste na GTV po izgradnji vodohrana Gornja Težka voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 359 Uskladitev prometne signalizacije na zahodnem delu Andrijaničeve ceste Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 358 Površine za vrtičke Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 357 Oskrbovana stanovanja – seznanitev s pogoji za določitev statusa oskrbovanega stanovanja, namere investitorjev, vključno z oceno dejanske izgradnje oskrbovanih stanovanj v prihodnjih petih letih Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 356 Določitev parkirnega prostora za potrebe DU Novo mesto pred stavbo DU Novo mesto, Čitalniška 1- predlog županu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 355 Vzdrževanje cest v KS Otočec Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 354 Demografska ogroženost v KS Otočec Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj