vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
11.03.2021 900-0001/2021 - 359 Uskladitev prometne signalizacije na zahodnem delu Andrijaničeve ceste Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 356 Določitev parkirnega prostora za potrebe DU Novo mesto pred stavbo DU Novo mesto, Čitalniška 1- predlog županu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 355 Vzdrževanje cest v KS Otočec Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 352 Cesta v Brezov log Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 350 Umiritev prometa ob OŠ Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 349 Pobuda za ureditev parkirnih prostorov v Športno-rekreacijskem parku Pluska Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 348 Pobuda za dodatne prostore za potrebe vrtca pri OŠ Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 347 Kdo je plačal prihod varnostnika ( Sintala ) na 18. redno sejo OS MO Novo mesto? Koliko je to stalo? Ali bo strošek pokril župan osebno ali pa se bo strošek plačal z davkoplačevalskimi sredstvi? Alojz Kobe Urad za družbene dejavnosti
11.03.2021 900-0001/2021 - 346 Pobuda da MO NM pokrije potrebno razliko v ceni vrtcev iz občinskega proračuna Alojz Kobe Urad za družbene dejavnosti
11.03.2021 900-0001/2021 - 345 Pobuda za znižanje komunalnega prispevka podjetnikom nas Livadi Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 344 Pobuda za postavitev GoNM postaj na železniških postajah Marko Dvornik Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 343 Sanacija garaž na Ragovski Jasna Kos Plantan Urad za premoženje in kmetijstvo
11.03.2021 900-0001/2021 - 342 Pobuda za pripravo predloga kodeksa obnašanja svetnic in svetnikov na sejah občinskega sveta in delovnih telesih Boštjan Grobler Urad za splošne zadeve
11.03.2021 900-0001/2021 - 341 Pobuda za ureditev mestnih gozdov Marjanca Trščinar Antić Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 340 Pobuda za nadzor prometa v Dolenjih Kamencah Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 338 Urejene in neurejene parkirne površine Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 337 Namestitev parkomata pri Kapitlju Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-20/2021-336 Stanje vodovoda na Daljnjem vrhu Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-20/2021-335 Pričetek urejanja rondoja pri tabletki Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-20/2020–334 Ureditev območja ob Gradu Grm Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-20/2020-332 Pobuda za nov vrtec v Mrzli dolini Mira Retelj Urad za družbene dejavnosti
28.01.2021 900-20/2020-329 Pobuda za analizo stanja na področju vrtcev z vidika prostora Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.01.2021 900-20/2020-327 Vprašanje ali se občina pripravlja na pridobitev evropskih sredstev oz. Ministrstva za obrambo na področju zaščite Mag. Adolf Zupan Direktorica občinske uprave
28.01.2021 900-20/2020-326 Vodovod Gabrje - Hrušica Janez Murn Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-20/2020 – 330 Narodni dom Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.01.2021 900-20/2020 – 325 Dostava hrane in odmetavanje odpadkov na podeželju Janez Murn Skupna občinska uprava občin Dolenjske
17.12.2020 900-19/2020–320 Sanacija mlinščice pri Brulčevem mlinu v Hrušici Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020–313 Pobuda, da Nadzorni odbor opravi nadzor nad proračunom MO NM Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
17.12.2020 900-19/2020-310 Pobuda za resnejšo obravnavo svetniških pobud in vprašanj Ana Bilbija Direktorica občinske uprave
17.12.2020 900-19/2020-306 Pobuda za razrešitev predstavnikov MO NM v Nadzornem svetu Komunale NM Alojz Kobe Direktorica občinske uprave
17.12.2020 900-19/2020 – 324 Vzpostavitev delovnega telesa za področje socialnega varstva Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
17.12.2020 900-19/2020 – 323 Pobuda za ureditev zunanje športne infrastrukture in razvoj različnih športnih aktivnosti Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
17.12.2020 900-19/2020 – 322 Zamenjava poškodovanih tabel, ki označujejo ulice Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 321 Sanacije ceste Gabrje Pangrč Grm Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 319 Projekti krajevnih skupnosti v 2018-2020 Marko Dvornik Urad za družbene dejavnosti
17.12.2020 900-19/2020 – 318 Rekonstrukcija vodovoda na Markljevi ulici Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 317 Pobuda da se odgovori na pobudi Analiza stroškov blata in Umestitev ležečega policaja v Koroški vasi Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 315 Vprašanja na temo Arheološkega parka Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 314 Svetniško vprašanje: Neresnične, žaljive ter pravno nevzdržne trditve Mestne občine Novo mesto o treh članih Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v odgovoru na tožbo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
17.12.2020 900-19/2020 – 312 Pobuda za izdelavo akcijskega načrta oz. strategije za invalidom prijazno občino Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti