Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
14. 03. 2019 9001-2/2019-68 Sanacija vozišča in kamnite opore na Ulici Ilke Vašte Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-71 Vprašanje in predlog glede izgradnje Kanalizacije v Žihovem selu – Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 46 Pobuda za posredovanje informacij o sistemskih rešitvah in izbiri izvajalca za praznjenje košev na avtobusnih postajališčih Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 44 Sanacija plazu Mihovec pri Podgradu Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 51 Ustanovitev službe za zapuščene živali Janez Murn Direktorica občinske uprave
14. 03. 2019 9001-2/2019-70 Pobuda za obnovo lesenega mosta v Šentpetru - Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 54 Zastave pred rotovžem Srečko Vovko Kabinet župana
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 57 Manjkajoče kanalizacijsko omrežje v MONM in poročilo o izgradnji manjkajočega vodovodnega omrežja v naseljih MONM Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 47 Kakovost zraka v Novem mestu Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 49 Pridobivanje evropskih sredstev za vgradnjo dvigal Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-66 Odkup hiše v Romskem naselju Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 62 Poročilo o stanju glede odkupov zemljišč oz. pridobivanje služnosti zemljišč v Portovalu za ureditev sprehajalne poti Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 53 Pobuda, da Komunala Novo mesto pisno odgovori na vprašanja svetniške skupine Zveza za Dolenjsko, ki so bila podana na 3. redni seji Občinskega sveta, pri razpravi pri 9. točki: Poslovni plan javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. za Alenka Muhič Kabinet župana
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 58 Izgradnja optičnega omrežja v MONM, kjer to še manjka Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 52 Pobuda, da se upošteva sklep o poročanju investicij, ki so sofinancirana z evropskimi sredstvi Alenka Muhič Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-1/2019-55 Vprašanje glede ureditve problematike meteornih vod in kanalizacije v KS Kandija Grm? Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-65 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019 - 61 Poročilo o urejanju funkcionalnih zemljišč ob večstanovanjskih stavbah Mira Retelj Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-64 Objekti, ki so nevarni za promet, okolico in kazijo izgled naselij Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj