vodilna slika

Pobude in vprašanja svetnikov

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
17.12.2020 900-18/2020-292 Poostren policijski nadzor v romskih naseljih Jasna Kos Plantan Urad za družbene dejavnosti
12.11.2020 900-18/2020–304 Odstranjevanje smeti in listja z ulic in pločnikov Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–302 OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–301 Obnova lesenega mosta pri Gradu Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–300 Sanacija in preplastitev ceste Dolenja vas – Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–299 Ureditev nabrežja Krke za urbano preživljanje prostega časa Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–297 Pobuda za posredovanje podatkov Centru za socialno delo Dr. Janez Povh Urad za družbene dejavnosti
12.11.2020 900-18/2020–296 Preverjanje komunalnih priključkov in komunalnega prispevka Janez Murn Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–295 Ureditev bivanjske zakonodaje Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
12.11.2020 900-18/2020–294 Količina odloženih smeti na odlagališču Cerod in vprašanje nadomestila KS Brusnice Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020-298 Vključevanje zainteresirane javnosti v pripravo strateških dokumentov Maja Žunič Fabjančič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020-293 Pobuda za dodatno pomoč oz. ukrepe pri izobrazbi Romov Jasna Kos Plantan Urad za družbene dejavnosti
12.11.2020 900-118/2020–303 Dokončna ureditev Resslove ulice Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–290 Vgradnja dvigal Ana Bilbija Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–288 Odkup zemljišča za cestni priključek Vrhe Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–287 Postajališče Dolž - Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–284 Sprejem nujnih ukrepov za preprečitev prekomernega hrupa na Kandijski ulici nasproti večstanovanjskih stavb št. 37, 39, 41 v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–283 Odgovor na svetniško vprašanje št. 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu – zahteva za dopolnitev odgovora Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–282 Pobuda, da občinska uprava preuči primere zapuščenih garaž v KS Majde Šilc in nekdanjega Hotela Kandija ter pripravi ustrezne ukrepe Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–279 Pobuda za pospešitev preplastitve občinskih cest Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–278 Parkirišče za hotelom Kandija Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–277 Pobuda da MONM pristopi k pripravi projektne dokumentacije za ločen kanalizacijski sistem v naselju Pod Trško goro Goran Makar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020-281 Pobuda, da je pri meritvah oz. odmeri zemljišča prisoten predstavnik MO NM Janez Murn Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020-276 Pobuda društvom, ki se financirajo iz občinskega proračuna, za dodatne aktivnosti Marjanca Trščinar Antić Urad za družbene dejavnosti
01.10.2020 900-12/2020-275 Okoljsko sprejemljivejši mestni avtobusi Peter Kostrevc Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020 – 291 Pobuda, da se pozove nevladne organizacije, da sodelujejo pri pripravi Letnega programa športa Maja Žunič Fabjančič Urad za družbene dejavnosti
01.10.2020 900-12/2020 – 289 Izvrševanje ustanoviteljskih pravic JP Komunala Novo mesto, d.o.o. Ana Bilbija Direktorica občinske uprave
01.10.2020 900-12/2020 – 285 Ureditev območij za vrtičkarstvo v Novem mestu in morda še v nekaterih večjih naseljih naše Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020 – 280 Sanacija mostov pri gradu Otočec Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-112/2020–286 Pobuda za nudenje športne rekreacije občankam in občanom zunaj Primož Kobe Urad za družbene dejavnosti
01.10.2020 900-10/2020-265 Preplastitve občinskih cest Alojz Kobe Kabinet župana
13.07.2020 900-10/2020–274 Izboljšanje promete varnosti na Straški cesti Marko Dvornik Urad za prostor in razvoj
13.07.2020 900-10/2020–273 Objava člankov iz Glasila NM na spletu Marko Dvornik Kabinet župana
09.07.2020 900-10/2020–272 Varnost v občini Marko Dvornik Direktorica občinske uprave
09.07.2020 900-10/2020–270 Prehod za pešce v Črmošnjicah Janez Murn Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–269 Vodovod in vodohran Gornja Težka voda Janez Murn Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–268 Dopolnitev pobude za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto oz. čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
09.07.2020 900-10/2020–266 Vzdrževanje kampa in jase na Otočcu Alojz Kobe Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020–264 Plačevanje bonitete za uporabo službenega vozila Srečko Vovko Urad za finance in splošne zadeve
09.07.2020 900-10/2020–263 Sestanek na temo mirujočega in gibajočega prometa s svetom KS Kandija Grm Srečko Vovko Urad za prostor in razvoj