vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020-306 Pobuda za razrešitev predstavnikov MO NM v Nadzornem svetu Komunale NM


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Ponovitev pobude, da se razreši predstavnike Mestne občine Novo mesto v Nadzornem svetu Komunale NM glede na poročilo Nadzornega odbora MO NM, ki nazorno kaže, da predstavniki MO NM ne opravljajo svojega dela.

Odgovor

Nadzorni svet Komunale Novo mesto d.o.o., ki ga imenuje skupščina družbe, za obdobje štirih let, sestavlja sedem (7) članov in sicer: dva (2) predstavnika manjšinskih predstavnikov družbe, trije (3) predstavniki večinskega družbenika in dva (2) predstavnika delavcev družbe. Svojih predstavnikov tako nima samo Mestna občina Novo mesto ampak tudi druge občine družbenice in predstavniki delavcev javnega podjetja. Za razrešitev članov nadzornega sveta je po 70. členu Družbene pogodbe javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. potreben utemeljen razlog. Po pregledu poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto ugotavljamo, da so navedena le priporočila za nadaljnje poslovanje družbe, ne pa tudi konkretne kršitve, ki bi kazale na to, da predstavniki Mestne občine Novo mesto ne opravljajo svojega dela in bi lahko bile utemeljen razlog za razrešitev.

 

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam