vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 347 Kdo je plačal prihod varnostnika ( Sintala ) na 18. redno sejo OS MO Novo mesto? Koliko je to stalo? Ali bo strošek pokril župan osebno ali pa se bo strošek plačal z davkoplačevalskimi sredstvi?


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Potem ko je na 18. redni seji Občinskega sveta MO Novo mesto opozarjalo več svetnikov na hude kršitve poslovnika, nepravilnosti in proceduralne kršitve s strani župana MO Novo mesto g. Gregorja Macedonija, je bila najeta varnostna služba, ki je na zahtevo g. Gregorja Macedonija zahtevala od svetnikov, ki so opozarjali na nepravilnosti župana da zapustijo sejo? Prosim za odgovor kdo osebno je najel varnostnika, koliko je najem varnostnika stal, ter ali bo najem varnostnika poplačan osebno s strani g. Gregorja Macedonija ali pa z davkoplačevalskimi sredstvi?

Odgovor

Posredovanje varnostne službe je bilo skladno s poslovnikom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki za primere kršitve reda na seji predvideva izrek opomina, odvzem besede oziroma odstranitev iz seje. Prisotnost varnostne službe je ustaljena praksa na sejah Občinskega sveta in je urejena s pogodbo med MONM in izvajalcem varnostne službe.

 

 

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja Kabineta župana

 

 

Mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam