vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 362 Križišče na Ratežu in ureditev pločnika oziroma vsaj zasip jarka ob glavni cesti Šentjernej novo mesto, da bo možna hoja ob cestišču


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

1. V skladu s sporazumi in aneksi med MO Novo mesto in KS Brusnice vezanih na Cerod bi morala biti rekonstrukcija križišča na Ratežu izvedena že najkasneje do 30.06.2012. In to neodvisno od državnih sredstev. Zakaj MO Novo mesto krši pogodbo in še ni izvedla rekonstrukcijo križišča na Ratežu? Kdaj naj bi se projekt izvedel in koliko proračunskih sredstev je za ta namen predvidenih v proračunu MO NM za leto 2021 in 2022? Ali je KS Brusnice zaradi neizvršitve pogodbe s strani MO Novo mesto že vložila tožbo zoper MO Novo mesto?

2. Pobuda županu: Glede na dejstvo, da realizacija križišča na Ratežu še vedno stoji in da manjka cca. 100 m pločnika ob glavni cesti Šentjernej- Novo mesto ki je zelo prometna. Predlagam da se vsaj zasipa kanal ob glavni cest, če se že ne naredi pločnika in se tako krajanom, omogoči, da bodo lahko vsaj hodili ob cestišču. Sedaj so zaradi kanala prisiljeni hoditi po cestišču, kar je smrtno nevarno za otroke, ki vsak dan tukaj hodijo na avtobusno postajo, kot tudi za vse ostale Občane.

Odgovor

Projekt rekonstrukcija križišča na Ratežu je državni projekt, ker je regionalna cesta R2-419/1204 v lasti RS. Leta 2016 je bil izdelan projekt IDZ rekonstrukcije križišča. Zaradi nestrinjanja nekaterih krajanov s projektnimi rešitvami, PZI projekt ni bil naročen.

Trenutno je v teku izdelava idejne rešitve ureditve krožišča, ki bi izboljšala prometno varnost v območju križišča. V kolikor se bo izkazalo, da je rešitev ugodnejša in možna, se bo projektiranje nadaljevalo.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam