vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 363 Zasipanje kanala ob cesti Šentjernej-Novo mesto zaradi varnosti krajanov


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Glede na dejstvo, da legalizacija križišča v Ratežu še vedno stoji in da manjka okoli 100m pločnikov ob glavni cesti Šentjernej-Novo mesto, ki je zelo prometna predlog, da se saj zasipa kanal ob glavni cesti in se tako omogoči krajanom, da bodo saj hodili ob cestišču, sedaj so zaradi kanala prisiljeni hoditi po cesti kar je zelo nevarno.

Odgovor

Omenjena pobuda je bila že večkrat podana s strani KS. Iz Direkcije RS za infrastrukturo pa smo prejeli odgovor, da začasnega pločnika ni mogoče izvesti, saj je za izvedbo pločnika ob državni cesti potrebna potrjena projektna naloga in projekt za izvedbo. Gradnja pločnika je možna šele po sklenitvi pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij z Direkcijo. Ob izgradnji pločnika bo potrebno urediti odvodnjavanje državne ceste, morebitno drugo predvideno infrastrukturo, načrtovati ustrezno navezavo na obstoječe stanje državne ceste, pri tem pa upoštevati predvidene rešitve rekonstrukcije križišča.

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam