vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 364 Novo mesto zame


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Vprašanje kdo so moderatorji Facebook skupine Novo mesto zame, ki se oglašuje z logotipom Mestne občine Novo mesto, s katere proračunske postavke se plačuje ta storitev; ali so bile za to zaposlene nove osebe na Mestni občini Novo mesto; zakaj moderatorji cenzurirajo oz. umikajo iz objav informacije pomembne za seznanjanje občanov glede delovanja MO NM; kako se bo zagotovilo, da bodo imele vse politične stranke in občani enakovredni dostop do objav v tem mediju, da to ne bo še en dodaten županov oglasnik kot je Glasilo Novo mesto. 

Odgovor

Za moderiranje skupine Novo mesto zame skrbijo sodelavci kabineta župana. Moderiranje je skladno s povezovalnim namenom skupine, zato se pretirano komercialne in politične vsebine brišejo. Za enakovredno zastopanost svetniških skupin v Glasilu Novo mesto je poskrbljeno s stalno rubriko Prispevki svetniških skupin.


Pripravil:
Urban Kramar,
vodja Kabineta župana

Mag. Gregor MACEDONI,
župan
 

Nazaj na seznam