vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 398 Pobuda občinski upravi pri preplastitvi cest


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Ob dejstvu, da lansko leto še tista sredstva kolikor jih je občina namenila za preplastitve niso bile v celoti porabljene, poziv občini, da pristopi k preplastitvam sedaj, ko so preplastitve v teku ker infrastruktura oz. ceste so v katastrofalnem stanju. Če se že loteva preplastitev naj se preplasti nekoliko več. Primer: sedaj stojijo stroji med Otočcem in Guberkom. V enem tednu so skopali okoli 10 m2. To stane desetkrat več prepeljevanje strojev, kot sama preplastitev. Pobuda županu, da organizira en kamion peska. Na njega se obračajo krajani Rateža. Otroci še vedno hodijo po cesti ker občina že od leta 2012 ni izvedla pločnika kot bi ga morala v skladu s pogodbo med KS Brusnice in MO NM. Od gostilne Vovko proti NM je ob cesti kanal in otroci, ki hodijo v šolo, so prisiljeni hoditi po cesti.

Odgovor

Letos bomo v sklopu preplastitev in sanacij občinskih cest obnovili v celoti ca. 4,5 km cest, poleg tega v sklopu sanacij po izgradnji optičnega omrežja RUNE še ca. 5,5 km, skupaj torej ca. 10 km,. Sanacija cest v sklopu optičnega omrežja RUNE je pogoj občine, vendar nimamo vpliva na njihovo organizacijo dela.

Sanacija čez naselje  Gumberk je v teku.

 

Izvedba pločnika  na Ratežu je predvidena pred samo rekonstrukcijo križišča. Občina je v fazi naročila IZN – izvedbenega načrta za izgradnjo pločnika.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

Nazaj na seznam