vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 399 Sanacija brvi na jasi v Otočcu


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Na jasi na Otočcu je pregnila brv in se je zlomila. Brv iz jase na otok. Padla je v vodo in pobuda, da se brv sanira kot je bilo prej.

Odgovor

Omenjena brv stoji sredi jase na Otočcu, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč RS in SiDG (Slovenski državni gozdovi d.o.o.).

O stanju brvi smo jih že obvestili. Enako lahko stori tudi pobudnik.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam