vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
12.11.2020 900-18/2020–295 Ureditev bivanjske zakonodaje Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
01.10.2020 900-12/2020–288 Odkup zemljišča za cestni priključek Vrhe Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–287 Postajališče Dolž - Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020-262 Problematika migrantov v MONM Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
09.07.2020 900-10/2020-261 Pobuda, da MONM nadgradi dve igrišči za odbojko na mivki še v igrišče za rokomet na mivki Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–254 Namestitev zaščitnih ograj ob državni cesti NM - Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–253 Ureditev avtobusnega postajališča Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–252 Vrhe - priključek vasi Vrhe na občinsko cesto Dolž – Iglenik Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-219 Otroško igrišče Gornja Težka Voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-218 Vodohran in vodovodno omrežje za naselje Gornja Težka Voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-217 Vzdrževanje zanemarjenih zemljišč in objektov v strnjenih naseljih Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-216 Seznanitev Občinskega sveta s poročilo o migracijah Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
12.12.2019 9001-10/2019-197 Cesta Vahta - Gospodična - Krvavi kamen Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-196 Celovita sanacije občinske ceste, do obeh priključkov, ki Dolž navezuje na državno cesto NM – Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-186 Posodobitev občinskih cest, kjer poteka avtobusni promet Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-185 Obnova tabel za oznake ulic Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-107 Pobuda, da se na naslednji seji občinskega sveta svetniki seznani s stanjem oz. ne/vzdrževanjem cest na podeželju Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
18.04.2019 9001-3/2019-74 Terminski plan sanacije lokalnih cest Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-73 Prepoved levega zavijanja iz Šmihelske ceste na Westrovo ulico v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-72 Postavitev spletne kamere na Glavnem trgu v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-66 Odkup hiše v Romskem naselju Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-65 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-64 Objekti, ki so nevarni za promet, okolico in kazijo izgled naselij Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-63 Odgovor stranki o spremembi OPN MONM Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-18 Razmislek o ponovni uvedbi pajka v MO NM Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-3 Sklic konstitutivne seje Sveta KS Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za finance in splošne zadeve
17.01.2019 9001-1/2019-2 3. razvojna os - jug Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.01.2019 9001-1/2019-1 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
19.04.2018 Ukrepi za izboljšanje podobe naselij in večjo varnost Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
19.04.2018 Izgradnja priklučka na javno kanalizacijo v naselju Zajčji vrh, HŠ 18 Mag. Franci Bačar Skupna občinska uprava občin Dolenjske
19.04.2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
22.01.2018 Ureditev zemljišča pri POŠ Dolž in OŠ Stopiče Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
25.09.2017 Ureditev funkcionalnega zemljišča za POŠ Dolž Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
22.05.2017 Kataster stavb – vpis bivalnih zabojnikov, ki jih postavi MO NM v romskem naselju Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
22.05.2017 Javna cesta Vahta – Gospodična – Krvavi kamen Mag. Franci Bačar Urad za gospodarske javne službe
15.12.2016 Vpis nepremičnin v lastni občine v kataster stavb in zemljiški kataster ter vpis sprememb na stavbah v register nepremičnin Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
15.12.2016 Ukinitev statusa javnega dobra na par.št. 2288/1, k.o. Stopiče Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
05.07.2016 Nakup zemljišča za ureditev otroškega igrišča pri OŠ Dolž Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.04.2016 Označitev ulice Ljubenska cesta in ulice Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za gospodarske javne službe