vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
07.10.2021 900-0012/2021 - 419 Odprava črne točke na priključku ceste iz Dolža na cesto 105 (NM - Metlika) Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-0012/2021 - 418 Zaščitna ograja na šolski poti in prehod za pešce v Stopičah Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
07.10.2021 900-00012/2021 - 417 Udeležba predstavnika občine na društvenih dogodkih Mag. Franci Bačar Kabinet župana
07.10.2021 900-00012/2021 - 416 Brezplačni prevozi z mestnim potniškim prometom za upokojence Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 405 Sanacije ceste Gabrje - Pangrč Grm - dodatna pojasnila Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 404 Odkup zemljišč na trasi ceste do HŠ: Črmošnjice pri Stopičah 16, 16a in 17 Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
08.07.2021 900-0009/2021 - 403 Pridružitev pobudi - Aktivnosti občinske uprave pri spodbujanju cepljenja proti Covid 19 Mag. Franci Bačar Kabinet župana
22.04.2021 900-0004/2021 - 369 Vpis ceste Dolž-Šolska cesta - Mrzlaka - Bukovče - Šmiklavž - Pangrč Grm v kaster Mag. Franci Bačar Urad za premoženje in kmetijstvo
22.04.2021 900-0004/2021 - 368 Cesta Vahta - Gospodična, zagotavljanje prevoznosti in javne rabe Mag. Franci Bačar Urad za premoženje in kmetijstvo
11.03.2021 900-0001/2021 - 361 Začetek gradnje ceste 3. razvojne osi Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 360 Sanacija ceste na GTV po izgradnji vodohrana Gornja Težka voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 359 Uskladitev prometne signalizacije na zahodnem delu Andrijaničeve ceste Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020–320 Sanacija mlinščice pri Brulčevem mlinu v Hrušici Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 322 Zamenjava poškodovanih tabel, ki označujejo ulice Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 321 Sanacije ceste Gabrje Pangrč Grm Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–295 Ureditev bivanjske zakonodaje Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
01.10.2020 900-12/2020–288 Odkup zemljišča za cestni priključek Vrhe Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
01.10.2020 900-12/2020–287 Postajališče Dolž - Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
09.07.2020 900-10/2020-262 Problematika migrantov v MONM Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
09.07.2020 900-10/2020-261 Pobuda, da MONM nadgradi dve igrišči za odbojko na mivki še v igrišče za rokomet na mivki Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–254 Namestitev zaščitnih ograj ob državni cesti NM - Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–253 Ureditev avtobusnega postajališča Greben Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–252 Vrhe - priključek vasi Vrhe na občinsko cesto Dolž – Iglenik Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-219 Otroško igrišče Gornja Težka Voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-218 Vodohran in vodovodno omrežje za naselje Gornja Težka Voda Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-217 Vzdrževanje zanemarjenih zemljišč in objektov v strnjenih naseljih Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-216 Seznanitev Občinskega sveta s poročilo o migracijah Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
12.12.2019 9001-10/2019-197 Cesta Vahta - Gospodična - Krvavi kamen Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
12.12.2019 9001-10/2019-196 Celovita sanacije občinske ceste, do obeh priključkov, ki Dolž navezuje na državno cesto NM – Metlika Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-186 Posodobitev občinskih cest, kjer poteka avtobusni promet Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-185 Obnova tabel za oznake ulic Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-107 Pobuda, da se na naslednji seji občinskega sveta svetniki seznani s stanjem oz. ne/vzdrževanjem cest na podeželju Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
18.04.2019 9001-3/2019-74 Terminski plan sanacije lokalnih cest Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-73 Prepoved levega zavijanja iz Šmihelske ceste na Westrovo ulico v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-72 Postavitev spletne kamere na Glavnem trgu v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-66 Odkup hiše v Romskem naselju Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-65 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-64 Objekti, ki so nevarni za promet, okolico in kazijo izgled naselij Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-63 Odgovor stranki o spremembi OPN MONM Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-18 Razmislek o ponovni uvedbi pajka v MO NM Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj