Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
18. 06. 2019 9001-5/2019 - 107 Pobuda, da se na naslednji seji občinskega sveta svetniki seznani s stanjem oz. ne/vzdrževanjem cest na podeželju Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 72 Postavitev spletne kamere na Glavnem trgu v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 73 Prepoved levega zavijanja iz Šmihelske ceste na Westrovo ulico v Novem mestu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 74 Terminski plan sanacije lokalnih cest Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-66 Odkup hiše v Romskem naselju Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-65 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-64 Objekti, ki so nevarni za promet, okolico in kazijo izgled naselij Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-63 Odgovor stranki o spremembi OPN MONM Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-18 Razmislek o ponovni uvedbi pajka v MO NM Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-3 Sklic konstitutivne seje Sveta KS Šmihel Mag. Franci Bačar Urad za finance in splošne zadeve
17. 01. 2019 9001-1/2019-1 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
17. 01. 2019 9001-1/2019-2 3. razvojna os - jug Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Izgradnja priklučka na javno kanalizacijo v naselju Zajčji vrh, HŠ 18 Mag. Franci Bačar Medobčinski inšpektorat
19. 04. 2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Ukrepi za izboljšanje podobe naselij in večjo varnost Mag. Franci Bačar Direktorica občinske uprave
01. 02. 2018 Informacija o poteku izgradnje 3. razvojne osi na naslednji seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Ureditev zemljišča pri POŠ Dolž in OŠ Stopiče Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
25. 09. 2017 Ureditev funkcionalnega zemljišča za POŠ Dolž Mag. Franci Bačar Urad za prostor in razvoj
22. 05. 2017 Javna cesta Vahta – Gospodična – Krvavi kamen Mag. Franci Bačar Urad za gospodarske javne službe
22. 05. 2017 Kataster stavb – vpis bivalnih zabojnikov, ki jih postavi MO NM v romskem naselju Mag. Franci Bačar Urad za družbene dejavnosti