Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-1/2019-3 Sklic konstitutivne seje Sveta KS Šmihel


Datum: 17. 01. 2019
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Pobuda županu za sklic konstitutivne seje sveta KS Šmihel, da bo lahko Svet KS opravljal svoje naloge.      

Odgovor

Župan je dne 18.1.2019 sklical konstitutivno sejo sveta Krajevne skupnosti Šmihel, ki bo v sredo, 30. januarja 2019. 

 

Pripravila:                                                        

 

Ana Avsec

podsekretarka - občinska pravobranilka

 

Katarina Petan                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                               direktorica

Nazaj na seznam