Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-65 Dostop in parkirna mesta za invalide na Glavnem trgu


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Ponovna pobuda, da se problem reši nemudoma; čakanje na kavalirja invalidom čisto nič ne olajša življenja.

parkirna mesta za invalide.pdf

Odgovor

Po novem predlogu Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa in pripadajoči Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi in predlogu Odredbe o spremembi prometne ureditve v ožjem mestnem središču v Novem mestu bo Glavni trg opredeljen kot območje za pešce kjer velja popolna prepoved motornega prometa. Na Glavnem trgu ne bo nobenega parkirnega mesta. Za invalide bomo dve parkirni mesti zagotovili na parkirnih površin na Sokolski ulici nasproti Jakčevega doma, od koder bo možen dostop na Glavni trg.

 

Pripravil:

Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Oddelka za promet in mobilnost                  direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam