Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-73 Prepoved levega zavijanja iz Šmihelske ceste na Westrovo ulico v Novem mestu


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Zaradi vsakodnevnih zastojev v prometnih konicah predlagam, da se prepove levo zavijanje iz Šmihelske (Ljubenske) ceste na Westrovo ulico. S prometno signalizacijo se voznike lahko usmeri, da pelje do krožišča in se vrnejo nazaj, ter opravijo desno zavijanje. Sedaj ob spuščenih zapornicah, kolona, ki čaka, da zapelje levo, v Westrovo ulico onemogočata voznike, ki peljejo naravnost.

Odgovor

V prometnih konicah je obremenjenost krožišča pri uvozu v kompleks Zdravstvenega doma tako velika, da teh zastojev s predlagano prometno ureditvijo ne rešimo. Situacija se bo uredila z rekonstrukcijo križišča, ki predvideva tudi pas za leve zavijalce. Izdelana je že Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI rekonstrukcije Šmihelske ceste v Novem mestu, na R3-664/2501 od km 21.640 do km 21.840 in Westrove ulice na JP 799095, v dolžini 50 m.

 

 

 

Pripravil:

 

                      Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

 

vodja Oddelka za promet in mobilnost                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam