vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-196 Celovita sanacije občinske ceste, do obeh priključkov, ki Dolž navezuje na državno cesto NM – Metlika


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Stanje občinske ceste, ki so jo krajani zgradili s samoprispevkom je vsako leto slabše. Gradnja pločnikov skozi naselja je zastala (200 m v zadnjih 5 letih). Letošnje sanacije so bile le simbolične in so potekale že po končani gradbeni sezoni, zato ne morejo biti trajne. Prosim, da občina izdela program sanacije ceste in izgradnje pločnikov skozi naselja in ga do konca mandata izvede.

Odgovor

Program sanacije ceste se izvaja postopoma po delih. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Dolž pripravljamo tudi prioritete po posameznih odsekih na območju krajevne skupnosti. Za določene odseke je dokumentacija narejena, prioritetno pa se bo pristopilo še k izdelavi na odsekih, ki vodijo skozi naselja. Lanska sanacija (preplastitev) je bila izvedena kvalitetno in bo trajna. Za prenovo celotnega odseka med obema priključkoma pa je potrebno uskladiti aktivnosti obeh krajevnih skupnosti, skozi kateri poteka navedeni odsek.

.

 

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam