vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-216 Seznanitev Občinskega sveta s poročilo o migracijah


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Na eni izmed prejšnjih sej je bilo obravnavano tudi poročilo glede migracij in takrat se je sprejel tudi sklep, da Policijska uprava Občinsko upravo obvešča o stanju; tako sam kot njegovi sosedje ugotavljajo, da tudi sedaj, ko so vremenske razmere neugodne, se prehajanje državne meje nadaljuje; migrantov je po Podgorju veliko; pojavljajo se v trgovinah; sedaj je primeren čas oz. da se na naslednji seji OS MO NM seznani s tem, kakšno je stanje in kakšni so načrti države, ko bodo vremenski pogoji še ugodnejši kot so sedaj.

Odgovor

Za podatke o stanju ilegalnih migracij na našem območju v 1. tromesečju leta 2020 smo zaprosili PP Novo mesto. Njihovo poročilo je v prilogi.

STANJE ILEGALNIH MIGRACIJ.pdf

Lep pozdrav.

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam