vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-218 Vodohran in vodovodno omrežje za naselje Gornja Težka Voda


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Kakšen je terminski plan izgradnje vodohrana in omrežja za naselje Gornja Težka voda ?                            

priloga 9.pdf

Odgovor

Predviden terminski plan začetka izgradnje vodohrana in omrežja za naselje Gornja Težka voda je v sredini leta 2020 in zaključek v sredini leta 2021. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno, v teku je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del.

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

strokovna sodelavka VII/2-I-za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam