vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–253 Ureditev avtobusnega postajališča Greben


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Občini je bila posredovana pobuda za ureditev obstoječega avtobusnega postajališča in ekološkega otoka na ulici Greben v Dolžu. Lokacija je v okviru občinske ceste Dolž - Vrhe. Zemljišče je že 100 let v posesti občine. Pred 30 leti je bila narejena parcelacija - odmera ceste po dejanskem stanju, prenos zemljišča pa še vedno ni realiziran. Razlog je bil najprej zavlačevanje in pasivnost občinske uprave, nato pa razpršenost lastništva in zapuščinski postopki za parceli: 1489: 2116/3 in 1489: 2127/2. Želim informacijo o poteku postopkov in oceno, kdaj bo mogoča izvedba.

Odgovor

S postopkom odkupa nepremičnin katastrska občina 1489 Cerovec, parcel 2116/3 in 2127/2 bomo začeli v letošnjem letu.

 

 

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam