vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–254 Namestitev zaščitnih ograj ob državni cesti NM - Metlika


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Na parkirišču ob državni cesti NM - Metlika, v Novem mesti med ulicama: Jedinčica in Pod Barončevim hribom je bila postavljena ograja, ki preprečuje ustavljanje vozil izven vozišča. Je bila postavitev res nujna? V bližini ni drugega urejenega prostora za varno zaustavitev vozila.

Odgovor

Vprašanje smo posredovali upravljavcu državne ceste na Direkcijo RS za infrastrukturo.

 

                            Jure Duh

        višji svetovalec za promet, SO OUD

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam