vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020-261 Pobuda, da MONM nadgradi dve igrišči za odbojko na mivki še v igrišče za rokomet na mivki


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

RZS je določila 11 centrov v katerih bo aktivno razvijala pogoje za rokomet. V NM je RZS zaposlila 2 trenerja rokometa, na Gimnaziji NM in Šolskem centru, kjer bo omogočena vsakodnevna aktivna vadba. Rokomet na mivki je disciplina, ki hitro prodira in navdušuje mladino, ter je pomembno dopolnilo rokometu v dvorani.

MRK Krka in ŽRK Krpa prosita MONM, da na Loki v Stopičah zagotovi pogoje za igranje rokometa na mivki.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto bo skupaj z omenjenimi klubi, glede na zasedenost športne infrastrukture na Loki v Novem mestu in v Stopičah,  poskušala najti ustrezne rešitve za igranje odbojke na mivki.

 

Pripravila:

 

Ivica Menger                                                                                  

višja svetovalka za šport in mladino 

 

 

po pooblastilu župana

št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

 

Mag. Mateja Jerič                                                                    dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                                                                                                                              

Nazaj na seznam