vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-10/2020-262 Problematika migrantov v MONM


Datum: 09. 07. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Predlog, da se na naslednji seji svet MONM seznani s problematiko migrantov v MONM. Težavo občutijo zlasti prebivalci naselij in lastniki nepremičnin ob meji s Hrvaško.

 

Odgovor

Zastavljeni vprašanji smo naslovili na Policijsko postajo Novo mesto. Njihov odgovor je v prilogi.

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

 

Priloga: dopis MNZ, Policijska postaja Novo mesto

262-priloga Policije.pdf

Nazaj na seznam