vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 322 Zamenjava poškodovanih tabel, ki označujejo ulice


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Predlog za zamenjavo poškodovanih in uničenih tabel, ki označujejo ulice v naseljih MONM. Pobuda je že bila vložena pred več meseci, vendar do realizacije še ni prišlo. Primer: ulica Greben, v naselju Dolž.

Odgovor

Pobuda je v realizaciji. Najprej smo začeli s pregledom stanja na terenu. V letošnjem letu bo zamenjanih cca 60 poškodovanih tabel, med njimi bo tudi tabla, ki jo svetnik navaja v vprašanju.

 

 

 

 

Pripravil:

 

 

Jure Duh

Višji svetovalec

 

Brigita Železnik

Vodja organa – direktorica skupne uprave

(inšpektorica svetnica)

 

Nazaj na seznam