vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020–320 Sanacija mlinščice pri Brulčevem mlinu v Hrušici


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Janez Brulc, lastnik delujočega mlina v Hrušici, si že več let prizadeva za sanacijo mlinščice, ki je bila močno poškodovana septembra 2014, zaradi velike količine padavin, ko se je utrgal plaz in zaradi načina izgradnje kanalizacije leta 2006, močno poškodoval mlinščico. Z gradnjo kanalizacije je bila mlinščica v dolžini 400m prekopana. V dolžini cca 200m je bila zgledno urejena ostali del pa zelo površno, kar se je leta 2014 ob poplavi tudi izkazalo ker ni zdržalo pritiska vode.

Odgovor

MONM je 30. novembra 2020 objavila Javni poziv za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine za leto 2021, ki je odprt do 27. septembra 2021 oz. do porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev znaša 7000 EUR.

Na javni poziv je prispela 1 vloga, in sicer Turističnega društva Stopiče, ki je prijavilo obnovo Brulčevega mlina. Vloga je v obravnavi.

 

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

strokovna sodelavka VII/2-I-za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam