vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 359 Uskladitev prometne signalizacije na zahodnem delu Andrijaničeve ceste


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Na odseku Andrijaničeve ceste med Situlo in Tabletko je bila izvedena rekonstrukcija križišča. Postavljena je bila nova vertikalna signalizacija. Na vozišču pa je še vedno zarisana talna signalizacija, ki je v nasprotju v vertikalno signalizacijo. Predlagam da se neskladje odpravi.

Odgovor

Talne  označbe so izvedene skladno s projektno dokumentacijo in soglasjem Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na Andrijaničevi cesti smo odstranili talno označbo, ki je nakazovala zavijanje desno, ki je po spremembi prepovedana, razen za izjeme.

 

 

Pripravili:

 

Izidor Pupić   

strokovni sodelavec za investicije

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam