vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 405 Sanacije ceste Gabrje - Pangrč Grm - dodatna pojasnila


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

900-19/2020 – 321 Sanacije ceste Gabrje Pangrč Grm (17. 12. 2020) Odgovor MONM: Situacijo na terenu dobro poznamo in se strinjamo z ugotovitvami svetnika. Ker gre za finančno in izvedbeno zahteven projekt, ga bomo izvajali v dveh fazah. V letošnjem letu bodo potekale pripravljalne aktivnosti za izvedbo projekta (popis del in priprava dokumentacije), sama izvedba pa je planirana v letu 2022. Dodatno vprašanje: - Na koliko faz je razdeljen projekt? - Sta popis del in priprava dokumentacije za prvo fazo del zaključena? - Kako napreduje pridobivanje zemljišč za drugo fazo?

Odgovor

Priprava dokumentacije je v fazi usklajevanja, za tem sledi novelacija projektne dokumentacije. Zemljišča so v fazi pridobivanja, kar izvaja  KS Gabrje.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam