vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 403 Pridružitev pobudi - Aktivnosti občinske uprave pri spodbujanju cepljenja proti Covid 19


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Pridružitev pobudi Uroša Lubeja. Tudi svetniki lahko nekaj prispevamo in razmišljamo pozitivno in pozitivno miselnost in optimizem širimo naprej in dajemo dober zgled ostalim.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto od začetka cepljenja obvešča občane o možnostih cepljenja, tedensko na svoji spletni strani in družbenih omrežjih objavljamo novice iz Zdravstvenega doma Novo mesto in Splošne bolnišnice Novo mesto (nekaj primerov spodaj), posebno promocijsko akcijo pa smo v sodelovanju z NIJZ (in UKOM) 5. junija organizirali tudi s predstavitvijo na stojnici v sklopu Novomeško tržnice.

 

Primeri novic:

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana

Nazaj na seznam