vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-212 Poročilo o dogajanju v KS Bučna vas


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Dr. Janez Povh

Pobuda

Kot prebivalec KS Bučna prosim oz. dajem pobudo Občinski upravi, da zahteva od Policijske uprave Novo mesto poročilo o dogajanju v KS Bučna vas v času božično-novoletnih praznikov; predvsem uporaba strelnega avtomatskega orožja in prekomerna uporaba pirotehničnih sredstev v romskih naseljih Žabjak in Brezje. Torej poročilo in predvsem o ukrepih, ki so jih na Policijski upravi že izvedli oz. jih še bodo za zaščito prebivalcev teh dveh naselij ter vseh ostalih prebivalcev, ki živijo v tej krajevni skupnosti blizu teh naselij.

Odgovor

Kot prebivalec KS Bučna prosim oz. dajem pobudo Občinski upravi, da zahteva od Policijske uprave Novo mesto poročilo o dogajanju v KS Bučna vas v času božično-novoletnih praznikov; predvsem uporaba strelnega avtomatskega orožja in prekomerna uporaba pirotehničnih sredstev v romskih naseljih Žabjak in Brezje. Torej poročilo in predvsem o ukrepih, ki so jih na Policijski upravi že izvedli oz. jih še bodo za zaščito prebivalcev teh dveh naselij ter vseh ostalih prebivalcev, ki živijo v tej krajevni skupnosti blizu teh naselij.

V letu 2019 so policisti v naselju Brezje na območju PU Novo mesto intervenirali in ukrepali v 438 primerih. Po uradnih podatkih policije so z namenom najdbe in zasega orožja opravili 46 hišnih preiskav, v katerih so zasegli 21 kosov orožja. Zoper kršitelje je bilo s strani prekrškovnega organa PP Novo mesto uvedenih 24 prekrškovnih postopkov z izdajo odločbe. Zoper 5 osumljencev kaznivih dejanj pa so na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazenske ovadbe. V času božično-novoletnih praznikov so bili v romskih naseljih prisotni tudi policisti specialnih policijskih enot, a je kljub temu prišlo do nedovoljene uporabe strelnega orožja. Iz navedenih razlogov je župan MONM mag. Gregor Macedoni dne 20.1.2020 sklical sestanek, na katerem so bili prisotni predstavniki PP Novo mesto, Ministrstva za pravosodje, KS Bučna vas, občinske uprave ter romski svetnik. Med drugim je bil na pobudo predsednika KS Bučna vas sprejet sklep, da se PP Novo mesto s KS Bučna vas dogovori o načinu in obliki poročanja o ukrepih policije na območju KS Bučna vas. O sestanku je bil seznanjen tudi Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti.

Poleg naštetih aktivnosti policije so s strani KS Bučna vas, policije in MONM pogosto sklicani varnostni sosveti, ki se jih udeležijo tudi predstavniki Romov iz naselja Brezje-Žabjak. Prav tako redno sklicujemo skupne sestanke institucij, ki so pri svojem delu vezani na romsko tematiko, da smo s sodelovanjem še bolj učinkoviti. K boljšemu napredku bi veliko pripomogla drugačna socialna politika s strani države, na kar ves čas neuspešno opozarjamo.

 

Pripravil:                                                         

Janez Doltar

višji svetovalec

 

 

dr. Jana Bolta Saje                                                          dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                    direktorica

 

Nazaj na seznam