vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 - 384 Nadzor mestnega redarstva in policije


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Dr. Janez Povh

Pobuda

Pomembno je, da se ob intenzivni dinamiki investicij, ki je dobra za našo občino, da smo pazljivi tudi na stranske učinke teh investicij; bližnjice, ki jih ubirajo vozniki ali v napačno smer ali tja kjer to ni mišljeno seveda so nevarne; mestno redarstvo v sodelovanju z občino naj blaži te posledice, da bo čim manj nezaželene škode

Odgovor

Medobčinsko redarstvo samo ali v sodelovanju s policijo izvaja nadzor v cestnem prometu na območju investicij MO NM. Najpogosteje se izvaja nadzor nad upoštevanjem cestno prometnih pravil v času postavitve cestnih zapor. Nadzor izvajamo po uradni dolžnosti, v sklopu akcij  s policijo in po prijavah občanov.

V zadnjem obdobju smo izvajali nadzore v sklopu izvajanja investicij v krožišču  »tabletka«, Cesta brigad, Ratež.

 

Pripravila:

 Brigita Železnik         

vodja organa - direktorica skupne uprave

Nazaj na seznam