vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 - 385 Krožišče tabletka in sanacija ceste proti Bršljinu


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Dr. Janez Povh

Pobuda

Zadovoljstvo, da se ureja oz. počasi zaključuje krožišče pri tabletki; verjame, da bo s tem veliko pozitivnih učinkov; in eden med njimi tudi, da bo trenutna gneča odpravljena; hkrati pa lahko vsak, ki tam hodi ali vozi opazi, da je del cestišča v smeri proti Bršljinu v dolžini okoli 300 m v izjemno slabem stanju; vprašane oz. pobuda, da v kolikor je še mogoče, da se v sklopu investicije sanira tudi to cestišče, v tem času, ko je promet tukaj vendarle oviran, da se uredi še ta del ceste, da ne bomo v mestu potem drugo leto imeli zastoje, ker se bo saniral ta del ceste.

Odgovor

V sklopu investicije razširitve krožnega križišča državnih cest pri »tabletki«, ureditev cestišča proti Bršljinu, ki je slabem stanju ni bila predvidena. MO NM si bo prizadevala, da jo bo Direkcija za ceste čimprej umestila v plan vzdrževanja oziroma preplastitve.

 

Pripravili:

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

Nazaj na seznam