vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 343 Sanacija garaž na Ragovski


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za premoženje in kmetijstvo
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Jasna Kos Plantan

Pobuda

Vprašanje kako poteka sanacija garaž na Ragovski in kdaj se lahko pričakuje podobne rešitve za garaže tudi na Žlebeju in Vavpotičevi ulici.

Odgovor

Vprašanje se verjetno nanaša na garaže na Jakčevi ulici. Doslej smo odstranili 10 garaž. Z odstranjevanjem bomo nadaljevali še v tem mesecu, saj so v vmesnem času nekateri uporabniki/lastniki garaž dali svoje soglasje k odstranitvi garaž.

 

Na Vavpotičevi ulici 1 in 5 še ni urejeno pripadajoče zemljišče k večstanovanjskim stavbam, kar pomeni, da so nepremičnine zemljiškoknjižno še vedno last Mestne občine Novo mesto. Uporabnike bomo pozvali k predložitvi dokazil o lastništvu in legalnosti gradnje. Ukrepali bomo skladno z ugotovitvami.

 

Garaže na Žlebeju stojijo na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto, SKZGRS in Stolnega kapitlja Novo mesto. Po prejemu soglasja preostalih lastnikov bomo postopali enako kot v primeru Jakčeve ulice in Vavpotičeve ulice.

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

 

Nazaj na seznam