vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 - 383 Postavitev znaka na ulici V Brezov log ter policijska kontrola prometa


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Jasna Kos Plantan

Pobuda

V zadnjem času je zelo velik promet in izogibanje gneče na Ljubljanski cesti in potem se ta gneča preusmeri na ulico V Brezov log; ulica je na celotnem delu zelo ozka; to je tudi šolska ulica brez pločnika in omejena s škarpo, brez kolesarske steze ipd.; na tem delu je situacija zelo nevarna in pobuda za hitro ukrepanje; pobuda za postavitev prometnega znaka pri uvozu v naselje oz. nasproti Mercator centra; bila je priča dogodku, ko se šolar ni imel kam umakniti avtomobilu; pobuda, da se čim prej postavi znak in prošnja za policijski nadzor za upoštevanje tega znaka.

Odgovor

Občinska cesta LK 299103, V Brezov log je kategorizirana za vsa vozila in predstavlja dostop za območje ulične mreže V Brezov log. Ima tudi povezovalno vlogo med občinsko cesto LG 299261, Ljubljanska cesta in LK 299102, cesta Brigad.  Na občinsko cesto se navezuje šest javnih poti v uličnem sistemu. Dolžina odseka znaša 360 m. Na cesti velja omejitev hitrosti 30 km/h – območje omejene hitrosti.

 

Pred izvedbo kakršnihkoli ukrepov na področju prometne signalizacije v smislu omejevanja ali drugih načinov urejanja prometa, bomo potrebovali natančne podatke o strukturi prometnega toka, kar bo izvedeno s pomočjo meritev v jesenskih mesecih. Po opravljenih meritvah bomo lahko bolj podrobno opredelili ukrepe. Policijsko postajo Novo mesto bomo pozvali k izvedbi nadzora prometa.

 

 

Pripravil:

 

Jure Duh

Višji svetovalec

 

Brigita Železnik

Vodja organa – direktorica skupne uprave

(inšpektor višji svetnik)

 

Nazaj na seznam