vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 400 Povečanje pomoči in dodatne zaposlitve pri integraciji Romov


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Lista Gregorja Macedonija
Svetnik: Jasna Kos Plantan

Pobuda

Kot predsednica Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti z zadovoljstvom sporoča, da je na OŠ Bršljin v letošnjem šolskem letu uspešno zaključilo osnovno šolo 5 romskih učencev in 2 na OŠ Center. V obdobju 30 let je bilo takih uspešnih zaključkov osnovne šole zelo malo. To je rezultat dela zadnjih 10 let na področju romske tematike kar je vključevalo zaposlitev romskih delavcev preko javnih del na osnovnih šolah pri vzpostavljanju reda, dodatno strokovno pomoč in individualno delo na šolah in po pouku, izvajanje popoldanske pomoči v romskih naseljih s strani DRPD itd. V zadnjih 5 letih je bila uspešno izvedena porazdelitev romskih otrok po vseh novomeških šolah kar je prineslo k boljši socializaciji in integraciji. Pohvala angažiranosti ravnateljem še posebej OŠ Bršljin t.j. ravnateljici Darji Brezovar. Dobro sodelovanje s CSD Novo mesto. Vidi se kaj je prineslo rezultate in pobuda MO NM in ostalim, da se dodatno zaposli ljudi oz. se gre v to smer in se poveča zaposlitve na CSD, MO NM in DRPD-ju. Povečanje pomoči v vrtcih v romskih naseljih ipd. 

Odgovor

Med pripravo Strategije reševanja romske tematike v MONM za obdobje 2021 do 2030, ki je v zaključni fazi, smo ugotovili, da je enakomerna prerazporeditev romskih otrok po vseh novomeških OŠ prinesla uspešne rezultate, ki se kažejo tudi v številu učencev Romov z dokončano osnovno šolo. Pobuda po dodatnih zaposlitvah, tako v javnih zavodih kot nevladnih organizacijah, ki delajo z Romi, je vsekakor smiselna in je tudi zapisana v strateškem dokumentu pod ukrepe reševanja romske tematike. MONM si bo v dialogu z državo, ki je pristojna za zagotavljanje uresničevanja posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti tudi na področju izobraževanja, še naprej prizadevala za krepitev kadrovskih virov in financiranje dodatnih vsebin oz. programov.

 

 

           

Pripravila:

mag. Mateja Jerič

podsekretarka za zdravstvo, socialno varstvo in varstvo starejših                                                                  

       

                                                                                                                                                                                                      

po pooblastilu župana, št. 1000-9/2015-80 z dne 26. 8. 2021

                     Meta Retar

 

 

                                                                                 dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                          direktorica

 

Nazaj na seznam