vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Prepoved ognjemeta z občinskim odlokom


Datum: 30. 06. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetnik: Jasna Kos Plantan

Pobuda

Vprašanje, ali se lahko prepove ognjemet z občinskim odlokom (tudi v smislu zmanjševanja onesnaženosti zraka in negativnega vpliva na živali – prestrašenost ob pokanju)?

Pohvala občini, ker se že nekaj let odpoveduje silvestrskemu ognjemetu in denar namenja za koristnejše namene.

Odgovor

Izvajanje ognjemetov ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15), bolj podrobno pa je to področje urejeno s Pravilnikom za izvajanje ognjemetov (Uradni list RS, št. 104/08), ki podrobno določa varnostne zahteve, tehnične pogoje, dokumentacijo in varnostne ukrepe za izvajanje ognjemetov ter druge pogoje za pravne osebe, podjetnike in fizične osebe, ki izvajajo ognjemete.

Predpisi so namenjeni zagotavljanju varnosti življenja in zdravja ljudi, premoženja, varstva okolja in javnega reda. Med drugim je določeno, da mora biti izvajanje ognjemetov zaključeno najkasneje do 22. ure, razen kadar upravni organ izda dovoljenje za izvedbo javne prireditve in v okviru programa prireditve dovoli organizatorju izvedbo ognjemeta v kasnejšem času.

Obstajajo pa tudi druge omejitve glede izbire mesta za izvajanje ognjemeta in omejitve za izvajanje ognjemetov z učinkom v zraku.

Na podlagi navedenega je Mestna občina Novo mesto mnenja, da zakon in pravilnik že v zadostni meri urejata področje izvajanja ognjemetov in tudi določata omejitve, ki so potrebne zaradi varstva javnega interesa, zato dodatno urejanje tega področja, predvsem pa dodatne omejitve, niso potrebne.

 

 

Pripravila:

mag. Lidija Plut

podsekretarka            

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                dr. Vida Čadonič Špelič 

vodja Urada za prostor in razvoj                                                  direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam