vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
25.09.2017 Ureditev (preusmeritev) tovornega prometa v smeri Straže, ki trenutno poteka skozi mesto Novo mesto zaradi zapore ceste za tovorni promet v Občini Straža na relaciji Prečna – Straža Mateja Kovačič Urad za prostor in razvoj
30.06.2017 Postavitev avtomata za parkirnino na parkirišču pred Zdravstvenim domom Novo mesto Mateja Kovačič Urad za gospodarske javne službe
15.12.2016 Ureditev ograjenega prostora/igrišča za pse Mateja Kovačič Direktorica občinske uprave
15.12.2016 Ureditev nelegalnega postajališča na odcepu Andrijaničeve ceste proti Kosovi dolini Mateja Kovačič Urad za gospodarske javne službe
05.07.2016 Poročanje župana na začetku vsake seje Občinskega sveta o aktualnih dogodkih Mateja Kovačič Kabinet župana
18.04.2016 Sredstva iz naslova komunalnega prispevka Mateja Kovačič Urad za prostor in razvoj
22.01.2016 Sejnine članov Sveta zavoda Zdravstveni dom Novo mesto Mateja Kovačič Urad za družbene dejavnosti
07.07.2015 Pojasnilo župana v zvezi z odsotnostjo predsednika Vlade RS, dr. Mira Cerarja na osrednji slovesnosti ob 650-letnici Novega mesta Mateja Kovačič Kabinet župana
07.07.2015 Plačila mesečnih sejnin predsednikom in tajnikom sveta KS za leto 2014 Mateja Kovačič Urad za finance in splošne zadeve
07.07.2015 Aktivnosti Občinske uprave v zvezi z ugotavljanjem zakonitosti Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto Mateja Kovačič Urad za gospodarske javne službe